All Activity

This stream auto-updates   

 1. Síðasta klst
 2. Svolitið dularfullt þetta klaufdýradæmi.... Af hverju var bannað að borða hrossakjöt hér áður fyrr? vísindavefur hi Um aldir var það almennt viðhorf í íslensku samfélagi að algjört bann væri við því að leggja sér hrossakjöt til munns. Þetta bann var tengt túlkun á Biblíunni, sem fól í sér að einungis mætti borða kjöt af klaufdýrum. Bannið við hrossakjötsáti var fornt en neysla þess var meðal annars notuð til að greina á milli heiðinna manna og kristinna í frumkristni á Norðurlöndum. Í fyrstu íslensku kristnilögunum er hrossakjötsát lagt að jöfnu við barnaútburð og skurðgoðadýrkun. Viðbjóður manna á hrossakjöti var svo mikill að það eitt að handfjatla eða nýta sér hrossaslátur, án þess þó að borða það, var illa séð. Staða hestsins sem mikilvægs atvinnu- og samgöngutækis hefur að líkindum enn frekar styrkt bannið gegn hrossakjötsátinu. En hér á landi gegndi hesturinn mikilvægu hlutverki bæði við vinnu og flutninga allt fram á 20. öld. Til marks um það hve strangt forboðið gegn hrossakjötsáti var, má nefna að á 18. öld þegar tíðir harðindakaflar gengu yfir landið, töldu margir kirkjunnar menn að neyð fólks og hungur nægði ekki sem afsökun fyrir neyslu hrossakjöts. Í einum ákafasta harðindakafla 18. aldar, sem stóð yfir á árunum 1754–1758, neyddust sumir landsmenn til að leggja sér hrossakjöt til munns. Í bók sinni Mannfækkun af hallærum tilfærir Hannes Finnsson Skálholtsbiskup dæmi um hrossakjötsát landsmanna, í sömu andrá og hann getur um fjölgun þjófnaða. Þrátt fyrir neyð almennings, var andúðin á hrossakjötsáti það sterk og neysla þess talin svo stór siðferðisbrestur að mörgum prestum landsins stóð ekki á sama. Þeim bar að halda guðsorði og góðum siðum að almenningi og þó neyðin væri mikil var hrossakjötsátið svo alvarlegt afbrot að það var ekki látið óátalið. Um miðja 18. öldina fóru yfirvöld trúmála í danska konungsveldinu, sem Ísland var þá hluti af, að sýna merki um tilslakanir á banni við neyslu hrosskjöts. Kirkjustjórnarráðið í Kaupmannahöfn gaf út þá yfirlýsingu árið 1757 að hrossakjötsát í neyð væri ekki brot og því ekki refsivert. Á svipaðan streng hafði Hólabiskupinn Gísli Magnússon slegið árið 1756 er hann hélt því fram í bréfi að hann teldi hrossakjötsátið vera ólíðandi að nauðsynjalausu, en vildi þó ekki meina að í því fælust ekki nein kristnispjöll. Vandamálið væri hin almenna hneykslun sem af átinu hlytist. Samkvæmt þessu var ástæða bannsins, að mati Gísla, ekki lengur sú að það væri brot gegn kristni heldur er almenn andúð á því tilgreind sem ástæða. Árið 1775 setti Magnús Ketilsson sýslumaður í Dalasýslu fram þá skoðun, á síðum tímaritsins Islandske Maanedestidende, að rétt væri að landsmenn hagnýttu sér sláturafurðir af hrossum. Hann vildi þó ekki að menn leggðu sér hrosskjöt til munns heldur nýttu fituna sem ljósmeti. Sem röksemd fyrir skoðun sinni notaði Magnús meðal annars fjölgun hrossa í landinu úr hófi fram. Að auki taldi hann að enginn gæti með réttri samvisku álasað hungruðum fyrir hrossakjötsát. Nauðsyn bryti lög. Þó Magnús tæki ekki skrefið til fulls ollu skrif hans hörðum deilum, jafnvel þó hann legðist sjálfur gegn nauðsynjalausri neyslu hrossakjöts. Um aldamótin 1800 virðist sem tekið hafi að draga verulega úr andúð fólks á hrossakjötsáti. Kann það að vera að einhverju leyti tilkomið vegna skrifa Magnúsar Ketilssonar, en einnig var þá orðið alkunna að hrossakjöt þætti herramannsmatur í Danmörku. Árið 1808 tók Magnús Stephensen dómstjóri upp þráðinn í hrossakjötsumræðunni. Hann gekk lengra en Magnús Ketilsson hafði áður gert. Magnús Stephensen mælti opinberlega með hrossakjötsáti og gerði einnig um það tillögur. Þær miðuðu að vísu aðallega að því að „troða” hrossakjötinu í fanga og ómaga, en einnig vildi Magnús vekja athygli almennings á því. Á þessum tíma voru harðindi á Íslandi og siglingateppa en þrátt fyrir það mæltust þessar hugmyndir dómstjórans almennt illa fyrir og uppskar hann fyrirlitningu og háð margra samlanda sinna. Óbeit á hrossakjöti lifði fram eftir 19. öld, og jafnvel lengur, meðal stórs hluta landsmanna þó að trúarlegar ástæður hafi ekki lengur verið til staðar.
 3. Ég hef aldrei haft neina trú á þessu Hyperloop dæmi. Elon Musk krotaði eitthvað ferlega yfirborðskennt og illa ígrundað aftan á munnþurku og sleppti svo hugmyndinni lausri og bauð öllum öðrum að spreyta sig á henni án þess að hann myndi koma með eigin fjármuni að borðinu. Hvatinn að þessu hjá honum var að bregðast við hraðlestaráformum í Kaliforníu sem hafa verið lengi á teikniborðinu og þykja mjög dýr. Hyperloop átti einhvernveginn að vera hagkvæmari kostur en þessi hraðlest. Gallinn er bara sá að Elon Musk smíðar ágæta bíla og eldflaugar en hefur aldrei komið að innviðaframkvæmdum og fattar ekki alveg hvers vegna þær eru svona dýrar. Hraðlestin er ekki dýr vegna þess að stálið í teinana sé svona dýrt, hún er dýr vegna þess að hún þarf gríðarleg pláss. Lest sem ferðast á 300 km hraða þarf braut með mjög stórum beygjuradíus og mjög jafnri hæðarlegu. Til að leggja slíka braut í manngerðu umhverfi þarf að kaupa upp mikið land og ryðja frá öðrum mannvirkjum sem þvælast fyrir. Þar sem landslag er erfitt þarf að grafa mikið af göngum og byggja brýr sem er afskaplega dýrt. Sami kostnaður blasir við Hyperloop og væntanlega mun meiri vegna þess að hylkin í Hyperloop eiga að ferðast á 1200 km hraða sem gerir þær kröfur á brautina að hún verði nánast alveg þráðbein ef farþegarnir eiga að komast óslasaðir á leiðarenda og helst án þess að hylkin verði öll útæld. Af einhverri ástæðu sem hefur aldrei fengist útskýrð taldi Musk að það yrði ódýrara að leggja lofttæmt rör á stöplum alla leið á milli Los Angeles og San Fransisco heldur en að leggja hefðbundna lestarteina. Það hefur alltaf blasað við þeim sem þekkja eitthvað til mannvirkjagerðar á þessum skala að þetta yrði ekki ódýrara en hefðbundin lest heldur væntanlega margfalt dýrara. Ef komist yrði hjá öllum tæknilegum og öryggislegum vanköntum á þessari hugmynd þá yrði þetta mannvirki alltaf margfalt dýrara en hefðbundin lest en aðeins með lítið brot af flutningsgetu lestarinnar. Ég held að Musk hafi fyrst og fremst sett þessa fáránlegu hugmynd fram undir sínu nafni til þess að rugla og þvæla umræðu um almenningssamgöngur í Kaliforníu þar sem hann býr. Hans framtíðarsýn á samgöngur byggir aðallega á bílum, þar á hann gríðarlega mikla fjárhagslega hagsmuni undir sem bílasmiður. Það hefur margoft komið fram hjá honum opinberlega að hann fyrirlítur almenningssamgöngur og vill helst ganga af þeim dauðum.
 4. Þetta er sett fram af Silju Dögg Gunnarsdóttur, Líneik Önnu, Bjarkey Olsen, Ingu Sæland og fjórum körlum, þarf af einum lækni. Það er þrýstingur utanlands frá sem hefur áhrif. Ég giska á að femínistar séu frekar fylgjandi þessu frumvarpi en hitt. Það er ekkert víst að þetta verði svæft. Þarf líklega að útfæra betur. Fyrsti flutningsmaður (kona) viðurkennir það.
 5. Já, femínistar. Í hvert einasta skipti sem rætt er um réttindi karla þá er einn hopur fólks sem annað hvort vill ekkert gera eða er á móti : Femínistar. Og þær vinna! Fá sitt fram!!!! Meirihluti þessarar nefndar eru aðilar sem telja sig til femínisma. Kvennrembur sem hata karlmenn. Meir að segja soja hreðjalausa karlmannslýkið Andrés Ingi úr VG og Guðmundur Andri úr Samfó. Nú er ég fokreiður. Fokreiður! Að þessi lufsunefnd af aumingjum skuli víkja þessu frumvarpi frá. Bann við umskurði stúlkubarna fór í geng á fokking 0,1 sekúndu, drifið áfram af femínitsum í VG, drengir aldrei nefndir í allri þeirri umfjöllun. Ekki einu helvítis orði! En þegar á að gera hið sama fyrir drengi, banna umskurð, þá koma þessi helvítis femínistaaumingjar enn eina ferðina og stoppa réttindamál drengja, karlmanna. Femínstar hata karlmenn. Fari þessi karlhatandi mannfyrirlitningar ógeðs stefna til fjandans!!!!! Ég er búinn að vera að takast á við fólk á Pírataspjallinu m.a. undanfarið um rettindi karla og það er magnað hversu feministar hata karlmenn. En svo snúa sér við og segja "ha? ég" þegar maður bendir þessum helvítis kvennrembum á þetta. Hvar sem ég fer og rekst á femínista, þá er þetta alltaf sama mynstrið. Alltaf. Alltaf. Þú kannski finnur einn og einn femínista sem er öðruvísi en þær tapa. Þaggað niður í þeim af hinum. Þ.e. ef þær dirfast að segja eitthvað. Heyrði í einni um daginn sem var í einhverri spjallgrúbbu róttækra femínista á Facebook. Henni var hent úr þessum grúbbum af því hún gekk ekki í takt við ofstækið og karlfyrirlitninguna!!! Úr fleiri en einni grúbbu femínista!!!! Hatrið er algert í þessum helvitis kreðsum. Ég er hér með hættur alveg að styðja nokkuð framtak fyrir konur. Hvert málefnið af öðru sem karlmenn setja fram er hent í ruslið af femínistum með fyrirlitningu og póstmódernískt hatur á karlmönnum að leiðarljósi. Þetta er kynjastríð. Ekkert annað. Og hér með líkur minni þátttöku í að styðja nokkurn skapðan hlut sem femínistar setja fram sem baráttumál kvenna. Fari þetta femíniska rusl helvíti til fjandans. Ég veit ekki af hverju í andskotanum ég kom af stað því verki að láta Jafnlaunavotta minn fyrrverandi vinnustað. Í dag sé ég eftir því þegar ég er búinn að sjá hvernig þessar karlhatandi kvennrembulufsur haga sér daginn út og inn. Og eru svo hissa og segja "ha ég?" þegar þeim er bent á hatrið sitt. Til helvítis með þessa hugmyndafræði, femínisma. Til helvítis!
 6. Í dag
 7. Ha, femínistar ? Kannski það hafi verið þá femínistar sem stoppuðu af viðskiptabann Reykjavíkurborgar á vörum frá herteknu svæðum Ísraels.
 8. Það er stutt í svívirðingarnar eða er það ekki? En allt í lagi, þessi þráður átti að vera um aðeins eitt, hvort að maðurinn væri að eyðileggja veðrið, ekkert annað. En svo braut ég þá reglu mína betur öllum, mikið vegna þess að lífsviðurhorf almennt stjórna því hvort að viðkomandi trúir því að maðurinn sé orsakavaldur eða ekki. Sem sagt við hjónin að klóra okkur til baka á þurrt land eftir að ég kaus Trump, tekð nokkur ár, en virðist von þessa daganna að mér verði ekki kennt um allt. Svo er líka, virðast kynslóðaskipti í hvernig konur almennt sjá heiminn, dætur mína yngri og að því er virðist herskáari í stjórnmálaskoðunum sínum og kynjahlutverkum. Í tísku þessa daganna að finna "feðraveldinu" allt til foráttu og ég að sjálfsögðu fulltrúi þess í þessari fjölskyldu, faðirinn sjálfur. Nú veit ég ekkert um aldur barna þinna, en grunar að þau séu yngri, gæti sagt "bíddu bara vinurinn, uppi á þér tippið í dag. Þegar þau verða eldri, verður allt þér að kenna, allt". Svo líka, samband ykkar hjónanna, við vonum bara að það samband sé gott og að hún snúi ekki börnunum upp á móti þér, fari að tálma og þannig. Í minni fjölskyldu þróaðist þetta í að dæturnar og konan byrjuðu að hafa sín "leyndarmál", hluti sem mér var ekki blandað í, kom mér ekki við. Í rauninni mildi að ég fór ekki verr. Ég kenni þeim ekki beint um þetta, frekar að það hafi verið hrært í þeim af kvennréttinda áróðri og þannig. Kannski á því að konan sé farin að skilja það. Eigum við að ræða þetta frekar? https://wattsupwiththat.com/2018/04/26/political-challenger-cynthia-nixon-new-york-governor-cuomo-is-not-green-enough/ Aftur að veðrinu: If you thought New York Governor Andrew Cuomo was a hardline green, wait until you see the alternative; Sex in the City star Cynthia Nixon is running to become the next Governor of New York, on the basis that Governor Cuomo is too soft on climate issues. Sem snertir auðvitað málefnið, að trú fólks á hvort við séum að eyðileggja veðrið eða ekki, tengist mjög af hvaða kyni það er, tengist aftur sambandi mínu við dætur mínar!! Ætli ég sé ekki beint að eyðileggja veðrið í þeirra augum, mér að kenna líka! Bara eins og það er konur HUGSA EKKI EINS OG VIÐ KARLMENN og þess vegna að samskipti okkar kynjanna eru farin út í skurð. Vegna þess að við gleymdum því og megum í rauninni ekki ræða það. Sem leiðir að öðru, skoðanir þínar Breyskur á loftslaginu blandast svo skoðununum þínum á öðru, flókin súpa sem er erfitt að skilja í sundur, búin að sjóða lengi. Nokkuð viss um að Pol Pot er í henni einhvers staðar. Þú lærðir ekki í París Breyskur? Aldrei komið þar? Aldrei drukkið kaffi í París og rætt málin eins og Pol Pot?
 9. Ég horfði á beina útsendingu af blaðamannafundinum í gær. Frábær tíðindi. Þetta er einn af þessum þekktu raðmorðingum sem alltaf var ófundinn. En í dag er hann kominn bak við lás og slá. Æðislegt! Nú verður fróðlegt að fylgjast með því HVERNIG þau fundu þetta algera skrímsli.
 10. Jæja, orðrómur er í gangi að feminstarnir í VG, Samfylkingu og Pírötum í Allsherjarnefnd ætli að visa Umskurðarfrumvarpinu frá. http://www.visir.is/g/2018180429282/umskurdarfrumvarpi-visad-fra-fyrir-thinglok- Nefndarmenn í allsherjar- og menntamálanefnd Páll Magnússon formaður, Sjálfstæðisflokkur Guðmundur Andri Thorsson 1. vara­formaður, Samfylkingin Steinunn Þóra Árnadóttir 2. vara­formaður, Vinstrihreyfingin - grænt framboð Andrés Ingi Jónsson, Vinstrihreyfingin - grænt framboð Anna Kolbrún Árnadóttir, Miðflokkurinn Birgir Ármannsson, Sjálfstæðisflokkur Jón Steindór Valdimarsson, Viðreisn Willum Þór Þórsson, Framsóknarflokkur Þórhildur Sunna Ævarsdóttir, Píratar Jubb. Femínistum er skítsama um karlmenn. Enn ein sönnun þess. Þetta er ógeðslegt.
 11. Hvað verður um allt hrossakjötið þegar bykkjurnar geispa golunni? Fleiri þúsund tonn á ári. Hakkað i fóður?
 12. Er það rétt að kastskeytsforinginn og hans fylgdarlið á Suðurnesjum hafi brotið sér leið inn í gagnaver í Vestmannaeyjum, án húsleitarheimildar, skemmt kælikerfi og tölvubúnað, án þess að láta lögreglumenn í Vestmannaeyjum vita og sett mann og annan í straff á óljósum pappírum??? http://www.visir.is/g/2018180429287/setti-tvo-i-farbann-i-eyjum-og-skemmdu-20-tolvur-vid-husleit- Er kominn vísir að Gestapo á Íslandi??
 13. Alltaf betra seint en aldrei!! Rotni þessi í svartasta..
 14. Þetta er stórmerkilegt: Dæmdur fyrir að skjóta piltinn til bana Lögregluþjónninn ísraelski fær 9 mánaða dóm fyrir að skjóta 17 ára Palestínumann til bana. En náttúrulega ekki 20 ára dóm fyrir morð.
 15. Í samneyti við hross finna sumir sjálfa sig, ná tengslum við umhverfi og náttúru og komast inn í núið þar sem fortíð og framtíð drukkna í augnablikinu. Þetta gerist í útreiðatúrum á fallegum vorkvöldum, við að handleika hross, eða hreinlega við mokstur á hesthúsflórnum. Um þetta vitnar þéttbýlis-hestamennska, sem er bæði erfið, tímafrek og kostnaðarsöm en er samt í blóma.
 16. The Original Night Stalker / Golden State Killer / The East Side rapist... Talinn hafa framið 12+ morð og 50+ nauðganir á árunum 1976-1986. Tilkynnt um það í dag á sjálfum DNA deginum að Joseph James DeAngelo, 72 ára fyrrum lögregluþjónn, hefur verið handtekinn í tengslum við málið. Og já auðvitað DNA sýni sem tengir hann við glæpina. Betra seint en aldrei?
 17. Í gær
 18. Hakk hann, saltann, reykjann og þá er hann góður.
 19. Eru malverjar kannski hestamenn og geta sagt eitthvað?
 20. Ertu kennari í Rvík?
 21. 18 dagar eftir svo koma sumarfrí, hvað gerir GAT?
 22. Hér er væntanlega ástæðan komin fyrir því að þú ert ekki lengur í talsambandi við börnin þín. Ég vil mínum börnum vel og legg mitt litla lóð á vogarskálarnar þar sem ég get til að tryggja þeim loft sem þau geta andað í framtíðinni. Þú tekur ástina á Trumpinum og Flatjarðarþvaðri fram fyrir það, skil það vel að þau eigi ekki margt órætt við þig.
 23. Fréttamaður lést af skotsárum á Gaza
 24. Ég hef lengi verið þeirrar skoðunnar að lýðræðið í USA sé dautt. Þar er það ekki; einn maður eitt atkvæði, fremur; milljón dollarar eitt atkvæði. Það virðist innbyggt í kapítalismann að ganga frá sjálfum sér og lýðræði. Þetta gerir allar vangaveltur um bandaríska pólitík mjög erfiðar, að pæla í flokks-stefnum eða forsetum getur verið gaman en það er eins og að reyna að meta borgarísjaka út frá því sem stendur upp úr sjónum. 90% eða svo eru undir yfirborðinu og ósýnileg, rétt eins og hin raunverulegu áhrif í bandarískum stjórnmálum. Ekki svo að skilja að USA sé eina landið þar sem þetta er vandamál. Ef svo undarlega vill til að einhver dragi þetta í efa þá er hér grein sem upplýsir ágætlega um stöðuna. http://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/daily-202/2018/04/25/daily-202-mick-mulvaney-s-confession-highlights-the-corrosive-influence-of-money-in-politics/5adfea2230fb043711926869/ Eina ráðið sem ég kann til að botna í áformum USA í utanríkismálum og stríðsbrölti er gamalkunnugt: Follow the money!
 25. Mér gengur illa að venja mig af Flugleiðanafninu, rétt eins og mér er tamara að tala um Keflavík en Reykjanesbæ, Selfoss frekar en sveitarfélagið Ölfus osfrv. Líkaði þetta ágætlega þegar þeir Icelandair notuð Flugleiðanafnið til heimabrúks en skelltu í Icelandair á alþjóðavísu. Hvað um það. Mér var annars spurn um þessa vél, hefur það fyrir satt að þessi vél sé á leið til Grænhöfðaeyja eða er þetta bara ágiskun? Sá hún var að koma en vissi ekki að hún væri á leið í ákveðið verkefni.
 26. Er það samt ekki að stórum hluta vegna þess að fólk fer í nám í borginni og skilar sér ekki aftur í heimabyggð?
 27. Forseti frakklands er nú í heimsókn hjá Dónaldinum í húsinu hvíta. Erindið var að fá Dónaldinn ofan af áformum um að rifta kjarnavopna-samningum við Íran. Það virðist hafa mistekist en sameiginlegt orðalag þeirra er eitthvað á þá leið að þeir vilji endursemja. Upphafið að þessu virðist vera sannfæring Dónaldsins um að samningurinn sé slæmur fyrir USA, nokkuð sem hann viðraði ítrekað í kosningabaráttu sinni til forseta. Flest af því sem hann hefur haldið fram um galla samningsins hingað til er rangt, eða hreinlega snúið á hvolf; Skiljanlega er ekkert af því til umræðu núna og einungis stendur eftir spurningin um hvað verður um kjarnavopna-plön Íran þegar samningurinn rennur úr gildi eftir um 10 ár! Þannig er forsetinn enn gallharður á því að það þurfi að endursemja þó svo að meintir vankantar samningsins séu gufaðir upp. Ætla mætti að nægur tími sé til að sjá hvert málin þróist næstu ár áður en hróflað verður við stöðunni sem er vægast sagt viðkvæm þessa dagana. Hvers vegna Dónaldinn kaus að ráðast á þennan samning af jafn miklu offorsi og raun ber vitni er skiljanlegt en um leið hrollvekjandi. Bandarískir kjósendur hafa verið marineraðir upp úr fóbíu gagnvart Íran um langt árabil og því auðvelt að sækja kjörfylgi með því að berja sér á brjóst og þykjast vera að sýna þeim hörku með því að rifta samningnum. Fátt kitlar betur taugar ýmissa kjósenda í bandaríkjunum en tilhugsunin um að hin sterku góðu bandaríki sparki í rass einhverra illmenna, helst með sprengiregni í sjónvarpinu með bandaríska fánann blaktandi tignarlega í bakgrunni. Skvaldrið um samninginn passaði síðan inn í leikrit Dónaldsins um að hann væri meistari samninganna. Enn verra er náttúrulega að ýmis öfl innan USA hafa engan áhuga á samningum, eða friði yfirleitt við Íran og vilja sjá þennan samning feigan. Þar á meðal eru nýtilkomnir ráðgjafar forsetans úr röðum neoconna eins og Bolton og Pomeo. Undir þessu öllu róa síðan gríðarlega sterk hagsmunaöfl í USA sem lifa og nærast á stríðsvélinni. Harðlínumenn í Ísrael eru síðan skammt undan með sín ótrúlegu áhrif innan bandaríkjanna. Gulhærða vörumerkið Donald Trump rambar nú inn sprengifimt málefni með allt sitt kjaftablaður. Ekkert af þessu passar inn í megin stefnuna sem lagt var upp með -America First. Íranir vilja ekkert endursemja, leiðtogar Evrópu eru flaumósa og aðrir aðilar að samningnum, Rússar og Kína þegja. Hver ætli græði á þessu?
 1. Load more activity