New Posts

Showing topics posted in the last 7 days.

This stream auto-updates   

 1. Síðasta klst
 2. Svolitið dularfullt þetta klaufdýradæmi.... Af hverju var bannað að borða hrossakjöt hér áður fyrr? vísindavefur hi Um aldir var það almennt viðhorf í íslensku samfélagi að algjört bann væri við því að leggja sér hrossakjöt til munns. Þetta bann var tengt túlkun á Biblíunni, sem fól í sér að einungis mætti borða kjöt af klaufdýrum. Bannið við hrossakjötsáti var fornt en neysla þess var meðal annars notuð til að greina á milli heiðinna manna og kristinna í frumkristni á Norðurlöndum. Í fyrstu íslensku kristnilögunum er hrossakjötsát lagt að jöfnu við barnaútburð og skurðgoðadýrkun. Viðbjóður manna á hrossakjöti var svo mikill að það eitt að handfjatla eða nýta sér hrossaslátur, án þess þó að borða það, var illa séð. Staða hestsins sem mikilvægs atvinnu- og samgöngutækis hefur að líkindum enn frekar styrkt bannið gegn hrossakjötsátinu. En hér á landi gegndi hesturinn mikilvægu hlutverki bæði við vinnu og flutninga allt fram á 20. öld. Til marks um það hve strangt forboðið gegn hrossakjötsáti var, má nefna að á 18. öld þegar tíðir harðindakaflar gengu yfir landið, töldu margir kirkjunnar menn að neyð fólks og hungur nægði ekki sem afsökun fyrir neyslu hrossakjöts. Í einum ákafasta harðindakafla 18. aldar, sem stóð yfir á árunum 1754–1758, neyddust sumir landsmenn til að leggja sér hrossakjöt til munns. Í bók sinni Mannfækkun af hallærum tilfærir Hannes Finnsson Skálholtsbiskup dæmi um hrossakjötsát landsmanna, í sömu andrá og hann getur um fjölgun þjófnaða. Þrátt fyrir neyð almennings, var andúðin á hrossakjötsáti það sterk og neysla þess talin svo stór siðferðisbrestur að mörgum prestum landsins stóð ekki á sama. Þeim bar að halda guðsorði og góðum siðum að almenningi og þó neyðin væri mikil var hrossakjötsátið svo alvarlegt afbrot að það var ekki látið óátalið. Um miðja 18. öldina fóru yfirvöld trúmála í danska konungsveldinu, sem Ísland var þá hluti af, að sýna merki um tilslakanir á banni við neyslu hrosskjöts. Kirkjustjórnarráðið í Kaupmannahöfn gaf út þá yfirlýsingu árið 1757 að hrossakjötsát í neyð væri ekki brot og því ekki refsivert. Á svipaðan streng hafði Hólabiskupinn Gísli Magnússon slegið árið 1756 er hann hélt því fram í bréfi að hann teldi hrossakjötsátið vera ólíðandi að nauðsynjalausu, en vildi þó ekki meina að í því fælust ekki nein kristnispjöll. Vandamálið væri hin almenna hneykslun sem af átinu hlytist. Samkvæmt þessu var ástæða bannsins, að mati Gísla, ekki lengur sú að það væri brot gegn kristni heldur er almenn andúð á því tilgreind sem ástæða. Árið 1775 setti Magnús Ketilsson sýslumaður í Dalasýslu fram þá skoðun, á síðum tímaritsins Islandske Maanedestidende, að rétt væri að landsmenn hagnýttu sér sláturafurðir af hrossum. Hann vildi þó ekki að menn leggðu sér hrosskjöt til munns heldur nýttu fituna sem ljósmeti. Sem röksemd fyrir skoðun sinni notaði Magnús meðal annars fjölgun hrossa í landinu úr hófi fram. Að auki taldi hann að enginn gæti með réttri samvisku álasað hungruðum fyrir hrossakjötsát. Nauðsyn bryti lög. Þó Magnús tæki ekki skrefið til fulls ollu skrif hans hörðum deilum, jafnvel þó hann legðist sjálfur gegn nauðsynjalausri neyslu hrossakjöts. Um aldamótin 1800 virðist sem tekið hafi að draga verulega úr andúð fólks á hrossakjötsáti. Kann það að vera að einhverju leyti tilkomið vegna skrifa Magnúsar Ketilssonar, en einnig var þá orðið alkunna að hrossakjöt þætti herramannsmatur í Danmörku. Árið 1808 tók Magnús Stephensen dómstjóri upp þráðinn í hrossakjötsumræðunni. Hann gekk lengra en Magnús Ketilsson hafði áður gert. Magnús Stephensen mælti opinberlega með hrossakjötsáti og gerði einnig um það tillögur. Þær miðuðu að vísu aðallega að því að „troða” hrossakjötinu í fanga og ómaga, en einnig vildi Magnús vekja athygli almennings á því. Á þessum tíma voru harðindi á Íslandi og siglingateppa en þrátt fyrir það mæltust þessar hugmyndir dómstjórans almennt illa fyrir og uppskar hann fyrirlitningu og háð margra samlanda sinna. Óbeit á hrossakjöti lifði fram eftir 19. öld, og jafnvel lengur, meðal stórs hluta landsmanna þó að trúarlegar ástæður hafi ekki lengur verið til staðar.
 3. Ég hef aldrei haft neina trú á þessu Hyperloop dæmi. Elon Musk krotaði eitthvað ferlega yfirborðskennt og illa ígrundað aftan á munnþurku og sleppti svo hugmyndinni lausri og bauð öllum öðrum að spreyta sig á henni án þess að hann myndi koma með eigin fjármuni að borðinu. Hvatinn að þessu hjá honum var að bregðast við hraðlestaráformum í Kaliforníu sem hafa verið lengi á teikniborðinu og þykja mjög dýr. Hyperloop átti einhvernveginn að vera hagkvæmari kostur en þessi hraðlest. Gallinn er bara sá að Elon Musk smíðar ágæta bíla og eldflaugar en hefur aldrei komið að innviðaframkvæmdum og fattar ekki alveg hvers vegna þær eru svona dýrar. Hraðlestin er ekki dýr vegna þess að stálið í teinana sé svona dýrt, hún er dýr vegna þess að hún þarf gríðarleg pláss. Lest sem ferðast á 300 km hraða þarf braut með mjög stórum beygjuradíus og mjög jafnri hæðarlegu. Til að leggja slíka braut í manngerðu umhverfi þarf að kaupa upp mikið land og ryðja frá öðrum mannvirkjum sem þvælast fyrir. Þar sem landslag er erfitt þarf að grafa mikið af göngum og byggja brýr sem er afskaplega dýrt. Sami kostnaður blasir við Hyperloop og væntanlega mun meiri vegna þess að hylkin í Hyperloop eiga að ferðast á 1200 km hraða sem gerir þær kröfur á brautina að hún verði nánast alveg þráðbein ef farþegarnir eiga að komast óslasaðir á leiðarenda og helst án þess að hylkin verði öll útæld. Af einhverri ástæðu sem hefur aldrei fengist útskýrð taldi Musk að það yrði ódýrara að leggja lofttæmt rör á stöplum alla leið á milli Los Angeles og San Fransisco heldur en að leggja hefðbundna lestarteina. Það hefur alltaf blasað við þeim sem þekkja eitthvað til mannvirkjagerðar á þessum skala að þetta yrði ekki ódýrara en hefðbundin lest heldur væntanlega margfalt dýrara. Ef komist yrði hjá öllum tæknilegum og öryggislegum vanköntum á þessari hugmynd þá yrði þetta mannvirki alltaf margfalt dýrara en hefðbundin lest en aðeins með lítið brot af flutningsgetu lestarinnar. Ég held að Musk hafi fyrst og fremst sett þessa fáránlegu hugmynd fram undir sínu nafni til þess að rugla og þvæla umræðu um almenningssamgöngur í Kaliforníu þar sem hann býr. Hans framtíðarsýn á samgöngur byggir aðallega á bílum, þar á hann gríðarlega mikla fjárhagslega hagsmuni undir sem bílasmiður. Það hefur margoft komið fram hjá honum opinberlega að hann fyrirlítur almenningssamgöngur og vill helst ganga af þeim dauðum.
 4. Þetta er sett fram af Silju Dögg Gunnarsdóttur, Líneik Önnu, Bjarkey Olsen, Ingu Sæland og fjórum körlum, þarf af einum lækni. Það er þrýstingur utanlands frá sem hefur áhrif. Ég giska á að femínistar séu frekar fylgjandi þessu frumvarpi en hitt. Það er ekkert víst að þetta verði svæft. Þarf líklega að útfæra betur. Fyrsti flutningsmaður (kona) viðurkennir það.
 5. Í dag
 6. Það er stutt í svívirðingarnar eða er það ekki? En allt í lagi, þessi þráður átti að vera um aðeins eitt, hvort að maðurinn væri að eyðileggja veðrið, ekkert annað. En svo braut ég þá reglu mína betur öllum, mikið vegna þess að lífsviðurhorf almennt stjórna því hvort að viðkomandi trúir því að maðurinn sé orsakavaldur eða ekki. Sem sagt við hjónin að klóra okkur til baka á þurrt land eftir að ég kaus Trump, tekð nokkur ár, en virðist von þessa daganna að mér verði ekki kennt um allt. Svo er líka, virðast kynslóðaskipti í hvernig konur almennt sjá heiminn, dætur mína yngri og að því er virðist herskáari í stjórnmálaskoðunum sínum og kynjahlutverkum. Í tísku þessa daganna að finna "feðraveldinu" allt til foráttu og ég að sjálfsögðu fulltrúi þess í þessari fjölskyldu, faðirinn sjálfur. Nú veit ég ekkert um aldur barna þinna, en grunar að þau séu yngri, gæti sagt "bíddu bara vinurinn, uppi á þér tippið í dag. Þegar þau verða eldri, verður allt þér að kenna, allt". Svo líka, samband ykkar hjónanna, við vonum bara að það samband sé gott og að hún snúi ekki börnunum upp á móti þér, fari að tálma og þannig. Í minni fjölskyldu þróaðist þetta í að dæturnar og konan byrjuðu að hafa sín "leyndarmál", hluti sem mér var ekki blandað í, kom mér ekki við. Í rauninni mildi að ég fór ekki verr. Ég kenni þeim ekki beint um þetta, frekar að það hafi verið hrært í þeim af kvennréttinda áróðri og þannig. Kannski á því að konan sé farin að skilja það. Eigum við að ræða þetta frekar? https://wattsupwiththat.com/2018/04/26/political-challenger-cynthia-nixon-new-york-governor-cuomo-is-not-green-enough/ Aftur að veðrinu: If you thought New York Governor Andrew Cuomo was a hardline green, wait until you see the alternative; Sex in the City star Cynthia Nixon is running to become the next Governor of New York, on the basis that Governor Cuomo is too soft on climate issues. Sem snertir auðvitað málefnið, að trú fólks á hvort við séum að eyðileggja veðrið eða ekki, tengist mjög af hvaða kyni það er, tengist aftur sambandi mínu við dætur mínar!! Ætli ég sé ekki beint að eyðileggja veðrið í þeirra augum, mér að kenna líka! Bara eins og það er konur HUGSA EKKI EINS OG VIÐ KARLMENN og þess vegna að samskipti okkar kynjanna eru farin út í skurð. Vegna þess að við gleymdum því og megum í rauninni ekki ræða það. Sem leiðir að öðru, skoðanir þínar Breyskur á loftslaginu blandast svo skoðununum þínum á öðru, flókin súpa sem er erfitt að skilja í sundur, búin að sjóða lengi. Nokkuð viss um að Pol Pot er í henni einhvers staðar. Þú lærðir ekki í París Breyskur? Aldrei komið þar? Aldrei drukkið kaffi í París og rætt málin eins og Pol Pot?
 7. Ég horfði á beina útsendingu af blaðamannafundinum í gær. Frábær tíðindi. Þetta er einn af þessum þekktu raðmorðingum sem alltaf var ófundinn. En í dag er hann kominn bak við lás og slá. Æðislegt! Nú verður fróðlegt að fylgjast með því HVERNIG þau fundu þetta algera skrímsli.
 8. Er það rétt að kastskeytsforinginn og hans fylgdarlið á Suðurnesjum hafi brotið sér leið inn í gagnaver í Vestmannaeyjum, án húsleitarheimildar, skemmt kælikerfi og tölvubúnað, án þess að láta lögreglumenn í Vestmannaeyjum vita og sett mann og annan í straff á óljósum pappírum??? http://www.visir.is/g/2018180429287/setti-tvo-i-farbann-i-eyjum-og-skemmdu-20-tolvur-vid-husleit- Er kominn vísir að Gestapo á Íslandi??
 9. Í gær
 10. Ertu kennari í Rvík?
 11. 18 dagar eftir svo koma sumarfrí, hvað gerir GAT?
 12. Ég hef lengi verið þeirrar skoðunnar að lýðræðið í USA sé dautt. Þar er það ekki; einn maður eitt atkvæði, fremur; milljón dollarar eitt atkvæði. Það virðist innbyggt í kapítalismann að ganga frá sjálfum sér og lýðræði. Þetta gerir allar vangaveltur um bandaríska pólitík mjög erfiðar, að pæla í flokks-stefnum eða forsetum getur verið gaman en það er eins og að reyna að meta borgarísjaka út frá því sem stendur upp úr sjónum. 90% eða svo eru undir yfirborðinu og ósýnileg, rétt eins og hin raunverulegu áhrif í bandarískum stjórnmálum. Ekki svo að skilja að USA sé eina landið þar sem þetta er vandamál. Ef svo undarlega vill til að einhver dragi þetta í efa þá er hér grein sem upplýsir ágætlega um stöðuna. http://www.washingtonpost.com/news/powerpost/paloma/daily-202/2018/04/25/daily-202-mick-mulvaney-s-confession-highlights-the-corrosive-influence-of-money-in-politics/5adfea2230fb043711926869/ Eina ráðið sem ég kann til að botna í áformum USA í utanríkismálum og stríðsbrölti er gamalkunnugt: Follow the money!
 13. Mér gengur illa að venja mig af Flugleiðanafninu, rétt eins og mér er tamara að tala um Keflavík en Reykjanesbæ, Selfoss frekar en sveitarfélagið Ölfus osfrv. Líkaði þetta ágætlega þegar þeir Icelandair notuð Flugleiðanafnið til heimabrúks en skelltu í Icelandair á alþjóðavísu. Hvað um það. Mér var annars spurn um þessa vél, hefur það fyrir satt að þessi vél sé á leið til Grænhöfðaeyja eða er þetta bara ágiskun? Sá hún var að koma en vissi ekki að hún væri á leið í ákveðið verkefni.
 14. Er það samt ekki að stórum hluta vegna þess að fólk fer í nám í borginni og skilar sér ekki aftur í heimabyggð?
 15. Ég hef nú ekki tekið mikinn þátt i umræðu Sósíalistaflokksins. En það litla sem ég hef séð, þá sýnist mér allt Noregstal heyra sögunni til...
 16. Hann var örugglega gramur út í lífið og maður getur varla orðið meira nacisiskur en að drepa annað fólk útaf eigin innri angist. En það er spurning hvers vegna fjöldamorð eru svona algeng í BNA og það er þess virði að skoða það í saumana. Það er líka áhugavert að sjá hversu margir vilja nota þessar hörmungar sem vatn á eigin myllu, jafnvel þó engar femínistatengingar eða tengingar við íslam og terrorisma hafi komið fram.
 17. Fyndið að menn haldi að eitthvað sé að marka DailyWire. Íhaldspungar, öfgamenn og bullukollar! Minnir mig á þá daga á visir.is og árdaga málefna þegar sumir voru að pósta InfoWar sem áreiðanlegum heimildum. Hvort tveggja er tóm tjara. Leitið annað, please. Bless í bili.
 18. Frammarar og afleggjarar þeirra hafa löngum verið duglegir að dreifa fjármunum út um allar trissur, hér fylgja þeirra helstu stefnumál fyrir komandi kosningar. Ókeypis að éta í skólum og flakka um borgina í strætó gæti þess vegna verið tekið inn á stefnulista sosialista, við sjáum til, hvers vegna ekki ókeypis skólabúninga og ókeypis bensín á fjölskyldubílinn í sumarleyfinu. hugtakið að ,,bæta gatnakerfið" er vissulega nokkuð loðið og teygjanlegt, líkt og orðið ,,strax" á sínum tíma. Undarlegt þykir mörgum að aflóga alþingismaður skuli leiða þennan lista, Vigdís Strax-Hauksdóttir var löngu búin að mála sig út í horn með hverri vitleysunni á fætur annarri, þegar hún loksins fór á braut. Miðflokkurinn í Reykjavík ætlar að: Forgangraða fjármunum borgarinnar í grunnþjónustu Margfalda húsnæði fyrir fjölskyldur og ungt fólk í úthverfum borgarinnar. Bjóða upp á gjaldfrjálsan mat í grunnskólum borgarinnar. Skipuleggja nýtt svæði fyrir þjóðarsjúkrahús að Keldum. Standa vörð um að flugvöllurinn verði áfram hjarta allra landsmanna í höfuðborginni. Bæta gatnakerfið og stytta ferðatímann fyrir fjölskyldubílinn Bjóða upp á gjaldfrjálsan Strætó fyrir alla með lögheimili í Reykjavík Tvöfalda upphæð Frístundakortsins, úr 50.000 kr. í 100.000 kr. Fjölga kennslustundum í verk-, tækni-, og listgreinum grunnskóla Stórefla Vinnuskóla fyrir 13 til 18 ára með auknu starfsvali Frekari útlistun á stefnuskrá framboðsins mun verða birt á morgun. Þar má finna frekari útlistun á fjármálastefnu, skólamálum, velferðarmálum, skipulagsmálum og samgöngumálum
 19. Mér finnst nú kannski ekki alveg rétt að setja CNN með msnbc og Fox. Eins og ég sé málin, þá má, upp að vissu marki, bera saman þessar tvær síðarnefndu. Morgunþátturinn a Fox og svo Morning Joe á msnbc. Sitthvor hliðin á sama pening. Joe Scarborough sat reyndar á þingi í fulltrúadeildinni sem repúblikani, og þó hann sé orðinn óháður, þá mun hann seint teljast vinstrimaður. En klárlega antí-Trump. Síðan er það Hannity á Fox gegn Lawrence O´Donnel og Rachel Maddow á msnbc. Þau tvö siðarnefndu eru saman svona blanda af Sean Hannity. Samsæriskenningar (Maddow) og svo and-trumpískt eintal (O´Donnel). Þessir kvöldþættir með þessum þremur á Fox og msnbc eru ekki fréttaþættir. Hannity hefur reyndar sagt sjálfur að hann sé ekki fréttamaður í þeim skilningi, en er samt með Fox "News" lógóið á skerminum nánast allan þáttinn hjá sér. msnbc hefur það þó framyfir Fox, að þeir eru mun oftar með stuðningsmenn Trumps í þáttum hjá sér. Alveg eins og CNN. CNN er miklu oftar með svona pallborðsumræður, þar sem fleiri sjónarmið fá að koma fram. Síðan þegar horft er á PBS og hinar stóru ekki-kapal sjónvarpsstöðvarnar og fréttaflutninginn þar, sem er mun hlutlausari, þá er það nú samt þannig, að CNN og msnbc eru nær þeim í fréttaflutningi. Þetta er semsagt ekki samsæri allra fjölmiðla í BNA að taka niður Trump. Þeir eru bara að stunda sína vinnu. Það sem ég hugsa með þessar forsetakosningar árið 2016 er, að báðir kandídatarnir, Trump og Clinton, voru með það mikinn skít í farteskinu, að það hefðu orðið svona rannsóknir, hvort þeirra sem hefði unnið. Heldurðu að repúblikanar væru ekki þegar búnir að ákæra ef Clinton hefði orðið forseti? Ég veit ekki, en það er ekkert ólíklegt. Og ef Clinton hefði unnið, væru menn þá að krefjast rannsókna á Trump? Ég held að hann hefði bara verið kandídatinn sem tapaði, keis klósd. Svo er það eiginlega rannsóknarefni, af hverju repúblikanar sýna Trump þessa tryggð. Hann er ekki einu sinni að sýna þeim neina tryggð. Talar um repúblikana í þinginu í þriðju persónu o.sv.frv. Enda var Trump yfirlýstur demókrati stærstan hluta ævi sinnar. Hann hefði alveg eins boðið sig fram fyrir þá, ef hann hefði séð möguleika á að vinna sem demókrati. Og ef hann hefði unnið sem slíkur, er ég ansi hræddur um að repúblikanar, svo ekki sé talað um hinn kristna arm flokksins, hefði verið með stanslausar árásir á hann. Og þá væri sennilega líka búið að ákæra hann og dæma úr embætti. Sean Hannity búinn að garga sig hásan yfir föðurlandssvikaranum o.sv.frv. Bandarísk stjórnmál eru sér á parti... ´
 20. Nú geng ég með þá vissu í maganum að það sé engin botn, að hann sé löngu farinn úr hagkerfinu eða nákvæmar, aldrei verið til staðar. Engin við stýrið og að allt reki stjórnlaust inn í framtíðina. Engin heildar stefna, engin sem viti hvað er í gangi og ef að einhver hefur meiri skilning, þá ráði sá engu. Að það fari ekki saman að skilja og vita, eða að ráða og stjórna, tveir mismunandi hæfileikar sem fara yfirleitt ekki saman. Fyrr á tímum með heppni vissu sumir stjórnendur hvað þeir voru að gera og gátu stjórnað amkvæmt því en ekki í nútímanum. Heimskan er byggð inn í lýðræðið. Íslenska orðið yfir democracy nær ágætlega yfir það sem ég er að reyna að segja "lýðræði', að lýðurinn ráði, ekki beint svona efnilegt eða hvað. Svo er hrun framundan? Já að sjálfögðu, byggt inn í atburðarásina alveg eins og þegar bíll keyrir stjórnlaust fram veginn fer endanlega útaf, bíllinn efnahagskerfið. En tíminn heldur áfram og við lífverur sem hafa komist af kynslóð eftir kynslóð frá efnahagshruni til efnahagshruns alveg frá því að efnahagskerfið fæddist í mannlegu samfélagi, hrunið hluti af því. Er hrun framundan, já, ekki að ég hafi hugmynd um hvenær, veit bara að það mun koma. Og þá spurningin, hversu slæmt verður það? Algjört, það sem ég er að reyna að segja, þau alltaf algjör og svo byggt á rústunum, það eitt lögmál efnahagskerfisins. Á því að ótrúlegar tækniframfarir, seinni heimstyrjöldin, stökkbreytingar í matframleiðslu etc. etc. hafi komið okkur í trú um að við ráðum einhverju og getum stjórnað efnahagskerfinu. Á því að það sé fullkomin blekking, að við ráðum engu, að það keyri á eigin lögmálum sem við skiljum jafnvel ekki. Reynum að ná utan um þetta. Við lífverur eins og önnur dýr, verðum að lúta sömu lögmálum og þau, ef við eignumst ekki afkvæmi deyr okkar lína út, getur ekki verið einfaldara "lífið er lotterí og ég tek þátt í því" eða þannig. Maðurinn byrjaði svo að þróa tæknina, eldinn, spjót, boga og örvar. Tæknin hefur sín eigin lögmál sem við höfum enga stjórn á heldur. Ef að nágrannar okkar þróa betri spjót, drepa þeir okkur og við þar með kabút, lögmál tækninar, eða er það ekki? Efnahagkerfið varð til mjög snemma í samfélagi okkar og alveg frá byrjun var hrunið byggt í það. Meira seinna, klukkan að verða 4 og ætla að hlusta á BBC.
 21. Meirihlutinn í frjálsu falli, ég spáði þessu og spái enn - Dagur að kveldi kominn!! http://www.visir.is/g/2018180429414/midflokkurinn-og-vg-hnifjofn-i-nyrri-konnun-
 22. Síðasta vika
 23. Glöggir lesendur ættu að lesa ummælin sem þarna eru dæmd dauð og ómerk og velta því fyrir sér hvort að þau séu sönn eða ósönn. Hvaða hlutlaus dómstóll mundi dæma á þennan hátt í dag? Þarna var íslenska kerfið að hnoða Vilhjálm undir sig af því að hann var ekki tilbúinn til að leggja fræðimennsku sína til hliðar en spurði þess í stað gagnrýnna spurninga um silfursjóðinn á Miðhúsum sem kom næsta gljáfægður úr jörðu eftir að hafa átt að liggja þar um árhundruð. Dr Vilhjálmur vildi nefnilega stunda fornleifafræði, ekki þau gervigrasavísindi sem tíðkuðust að reyna að fella forminjar að einhverskonar skýjaborg um glæsta fortíð. Auðvitað vann klíkan og Dr Vilhjálmur, einn færasti og best menntaði fornleifafræðingur sem við áttum var sendur í útlegð til Danmerkur þar sem doktorsgráða hans og frábær þekking nýtist til að bera út póst. Virkilega ógeðslegt mál.
 24. Fresta gosi í Yellowstone? Ég veit ekki, það er nú ansi mikil orka þar sem þyrfti að leysa úr læðingi. En maður veit ekki heldur hvort ef þú byrjar að pota eitthvað í þetta hvort það springi ekki allt bara í loft upp, eða þú flýtir ekki bara gosi? Voru ekki einhverjir jarðskjálftar sem fylgdu Hellisheiðarvirkjun? Maður veit ekki. Svo er það, ef þú "kælir" ákveðin svæði þá býrðu bara til lokanir þar og þá myndast þrýstingu á önnur svæði. Ekki sniðugt að fikta í einhverju sem maður skilur ekki 100%.
 25. Í dag kallast það víst hægriöfgastefna. Annars þá kallar þessi þráður á smá upprifjun (frá 2016)...
 26. Hmmmmm..... og miðað við þessa frétt þá var hann með falsað vegabréf á sér líka. http://www.visir.is/g/2018180429510/sindri-handtekinn-eftir-abendingu-fra-vegfaranda-i-amsterdam
 27. Nú er talað um mikinn vanda sem skapast af völdum aðgerða ljósmæðra, fáheyrt rugl!! Hvað með aðgerðarleysi stjórnvalda, er það ekkert vandamál þá er tveir deila? Svo hnaut ég um þetta: Þær fá greiddar 4.394 krónur á tímann og vinna jafnt á virkum dögum, um helgar og á helgidögum!! Lögfræðingar taka 18þúsara á tímann við að meðhöndla víxla, skuldabréf og þessháttar bréfarusl og það eingöngu í dagvinnu!! Lágmark að ljósmæður fái til jafns við blíantsnagarana, annað er ósómi við ljósin!! http://www.ruv.is/frett/adgerdir-ljosmaedra-skapa-mikinn-vanda
 1. Load more activity