Online Users


40 users online

 1. Guest

  Guest

  Rétt í þessu

 2. Guest

  Guest

  1 mínútu síðan

 3. Guest

  Guest

  Viewing Forums Index

  3 mínútum síðan

 4. Guest

  Guest

  Viewing Forum: Ýmislegt - gamalt

  5 mínútum síðan

 5. Guest

  Guest

  6 mínútum síðan

 6. 4sinnum

  4sinnum

  Viewing Forums Index

  8 mínútum síðan

 7. Guest

  Guest

  9 mínútum síðan

 8. Guest

  Guest

  11 mínútum síðan

 9. Guest

  Guest

  13 mínútum síðan

 10. Guest

  Guest

  16 mínútum síðan

 11. Guest

  Guest

  Viewing Forum: Stjórnmál og Samfélag

  16 mínútum síðan

 12. Guest
 13. Guest

  Guest

  Viewing Forum: Íþróttir - gamalt

  16 mínútum síðan

 14. Guest

  Guest

  17 mínútum síðan

 15. Guest

  Guest

  Logging in

  18 mínútum síðan

 16. Guest
 17. Guest

  Guest

  Viewing Forum: Ýmislegt - gamalt

  18 mínútum síðan

 18. Guest

  Guest

  Viewing Forum: Stjórnmál og Samfélag

  19 mínútum síðan

 19. Guest

  Guest

  19 mínútum síðan

 20. Guest

  Guest

  23 mínútum síðan

 21. Guest

  Guest

  26 mínútum síðan

 22. Guest

  Guest

  26 mínútum síðan

 23. Guest

  Guest

  Logging in

  28 mínútum síðan

 24. Guest

  Guest

  Viewing Forum: Ýmislegt - gamalt

  30 mínútum síðan

 25. Guest

  Guest

  Logging in

  31 mínútum síðan

 26. Guest

  Guest

  Viewing Topic: Að lifa fallegu lífi

  32 mínútum síðan

 27. Guest

  Guest

  Logging in

  32 mínútum síðan

 28. Guest

  Guest

  Logging in

  36 mínútum síðan

 29. Guest

  Guest

  Viewing Forum: Stjórnmál og Samfélag

  38 mínútum síðan

 30. Guest

  Guest

  Logging in

  41 mínútum síðan