Sign in to follow this  
Followers 0
Íslendingur

Fallegasti Femínistrinn

42 posts in this topic

[16:53]Kolbrún Halldórsdóttir (Vg) (andsvar):

Herra forseti. Ég lýsi hér í andsvari yfir vonbrigðum mínum með útlistun hv. þingmanns á því markmiði frumvarpsins að vinna beri gegn kynbundnu ofbeldi. Hv. þingmaður segir eitthvað á þá leið að texti sem útlisti tiltekinn skilning á eðliseiginleikum karlmanna eigi ekki heima í þessari löggjöf og að hann sé ekki tilbúinn til að samþykkja að karlmenn almennt séu ofbeldismenn. Ég er heldur ekki tilbúin til að samþykkja að karlmenn séu almennt ofbeldismenn og það er ekkert í textanum sem gefur það til kynna. Hins vegar er vitað að ofbeldi karla gegn konum er rótgróið samfélagsmein. Um það má lesa fjölda fræðilegra rannsókna, að ofbeldi karla gegn konum er þáttur (Gripið fram í.) já, sumra karla, það er auðvitað alveg rétt, að ofbeldi sumra karla gegn konum er mjög ríkur þáttur í því að halda konum niðri í samfélaginu. Tilhneiging eða tilraun hv. þingmanns til þess að bera þetta saman við útlendingamál og umræðu um mismunandi þjóðerni er afleit og fráleit að mínu mati því að það eru engar rannsóknir mér vitanlega sem leiða það í ljós að einhver ein þjóð sé ofbeldishneigðari annarri. Hins vegar eru eflaust hundruð rannsókna sem sýna fram á að karlar eru líklegri til þess að beita konur ofbeldi og gera það en að konur beiti karla ofbeldi.

Sem sagt, ég vildi frekar sjá að farið verði í þessari löggjöf og frumvarpi að tillögu frá Mannréttindaskrifstofu Íslands um að kynbundið ofbeldi verði sérstaklega skilgreint í löggjöfinni (Forseti hringir.) og kem til með að berjast fyrir því.

Hvað er að þessari athugasemd Kolbrúnar?

Þetta sem þú feitletraðir er kjaftæði, Alex. Hún segir "karlmenn eru ekki allir ofbeldismenn" en segir svo í næstu setningu að þeir séu ofbeldismenn, en þarf þó að láta leiðrétta sig svo hún skjóti nú, velsæmisins vegna, inn orðinu "sumir". Btw, þá hefur Kolbrún skrifað pistil þar sem hún ræðir hina fordómafullu meistararitgerð, "Hvers vegna nauðga karlmenn". Í þessum pistli talar hún mikið um kvennréttindi (ekki jafnrétti).

Sorrí, Alex, þetta er alls ekki sannfærandi, fyrir utan það að hún klárar ræðuna með því að vitna í ofbeldi karla gegn konum. Henni dettur að sjálfsögðu ekki í hug að nefna ofbeldi kvenna gegn körlun. Neii. Það má ekki nefna það á nafn. Slíkt ofbeldi hef ég þurft að horfa á í minni fjölskyldu, og því miður þá skilur andlegt ofbeldi, beitt í gegnum börnin, ekki eftir marbletti né sýnilega áverka. Bara stór flöðursár á sálinni og stórskaðað samband milli feðra og barna þeirra.

Hún Kolbrún ásamt Sóleyju Tómasar, Drífu Snædal og fjölmörgum öðrum róttækum femínistum hefur úttalað sig um hvar hún stendur í jafnréttisbaráttunni. Konur, konur, konur, konur, konur, konur, konur, konur, konur, konur, konur, konur, konur, konur og konur.

Í hverju felst þá jafnrétti kynjanna? Eru þau ekki tvö, kynin?

Og ég spyr aftur, hvort þykir okkur mikilvægara, laun, titlar og stöður eða börnin okkar?

Edited by fleebah

Share this post


Link to post
Share on other sites
Þér finnst sem sagt bara allt í lagi að þarna fari inn þrjú áhugamannafélög með eitt málefni, réttindi kvenna, á stefnuskrá en finnst það skrítið að eitt félag með eitt málefni aðalega, réttindi karla (þó áherslan hafi breyst nýverið í alla forræðislausa foreldra), skuli líka komast inn.

Nú veit ég ekki hvaða þrjú áhugamannafélög þú ert að meina, en ef þú ert að tala um Femínistafélagið, Kvenfélagasambandið og Kvenréttindafélag Íslands, þá eru þau félög samtals aðeins að fá einn fulltrúa í Jafnréttisráði.

Sjá 8. gr. frumvarpsins: "Ráðherra skipar formann án tilnefningar, tvo fulltrúa sem tilnefndir eru sameiginlega af samtökum launafólks, tvo fulltrúa sem tilnefndir eru sameiginlega af samtökum atvinnurekenda, einn fulltrúa sem tilnefndur er sameiginlega af Femínistafélagi Íslands, Kvenfélagasambandi Íslands og Kvenréttindafélagi Íslands" o.s.frv.

Ég reikna með því að þessi þrjú félög (Kvenfélagasambandið er reyndar samband margra félaga) hafi samtals margfalt fleiri félagsmenn að baki en Félag um foreldrajafnrétti. Af hverju var t.d. ekki FUF og Félagi einstæðra foreldra gert að koma sér saman um einn fulltrúa, eins og hinum "áhugamannafélögunum"? Þá hefði ráðið a.m.k. dekkað bæði réttindi forræðislausra foreldra og foreldra sem eru með forræði. Ekki það að mér finnst Kvenfélagasambandið svo sem ekkert hafa að gera þarna, en það er hefð fyrir því og kannski erfitt að rjúfa hana. Það er þó ekki verið að fjölga fulltrúum "kvennafélaga" þar sem Kvenfélagasambandið var áður með fulltrúa en nú þurfa þær að ná samkomulagi við Fémínistafélagið um það hver sá fulltrúi verður.

Mér finnst Félag um foreldrajafnrétti ekki tala fyrir mig. Sérstaklega var félagið öfgafullt og neikvætt í byrjun. Það hefur þó aðeins skánað og mun vonandi batna enn frekar við þessa nýlegu breytingu (félagið á Akureyri heitir þó ennþá Félag ábyrgra feðra). Sjálfur vildi ég frekar sjá félag sem væri að berjast fyrir málstað feðra almennt, ekki bara forræðislausra feðra eða foreldra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Nú veit ég ekki hvaða þrjú áhugamannafélög þú ert að meina, en ef þú ert að tala um Femínistafélagið, Kvenfélagasambandið og Kvenréttindafélag Íslands, þá eru þau félög samtals aðeins að fá einn fulltrúa í Jafnréttisráði.

Sjá 8. gr. frumvarpsins: "Ráðherra skipar formann án tilnefningar, tvo fulltrúa sem tilnefndir eru sameiginlega af samtökum launafólks, tvo fulltrúa sem tilnefndir eru sameiginlega af samtökum atvinnurekenda, einn fulltrúa sem tilnefndur er sameiginlega af Femínistafélagi Íslands, Kvenfélagasambandi Íslands og Kvenréttindafélagi Íslands" o.s.frv.

Reyndar er í breytingartillögunni, þeirri sömu sem setur inn einn fulltrúa frá Félagi áhugafólks um foreldrajafnrétti, einnig tillaga að þessi þrjú félög, Femínistafélag Íslands, Kvenfélagasamband Íslands og Kvenréttindafélag Íslands, tilnefni tvo fulltrúa.

En athugasemdir þínar voru annars fínar og þarfar. Takk fyrir það. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Og talandi um neikvæðan málflutning, þá varð ég fyrir miklum vonbrigðum með umræðunar á vef Félags ábyrgra feðra, þegar ég kíkti á þær. Þær gengu allar út á það hvað meðlögin væru há og hvað mæður fengju allt of mikinn pening til að framfæra börn sín. Ekki beint uppbyggilegt, satt að segja. <_<

Viðbót: Kíktu inn á þennan þráð hér. http://www.abyrgirfedur.is/spjall/forum_posts.asp?TID=20

Þar er sýnt hvað lögheimili barnanna skiptir máli, fjárhagslega séð, við lögskilnað. Það skilur himin og haf milli þess sem hefur lögheimilið og hins aðilans.

Gengur jafnréttisbarátta kvenna ekki mikið út á peninga?

Vissulega skipta meðlögin ekki aðalmáli, en þau skipta miklu. Sérstaklega þegar þú skoðar það hvað sameiginlegt forræði þýðir. Einnig kemur inn í umræðuna sú fátæktargildra sem margir forræðislausir foreldrar lenda í sem og það, að meðlagði SKAL greiða, algerlega burtséð frá því forræðisforeldrið stendur sig í að uppfylla sinn hluta varðandi aðgengi barna og forræðislausa foreldrisins.

Það veldur manni miklum ugg þegar háværustu raddirnar í jafnréttismálum vilja ekki heyra á þessi mál minnst og þar að auki þá segir nýskipaður framkvæmdastjóri Jafnréttisstofu að það verði lítið gert í þessum málum.

Svona til að sýna ykkur hvað um er að ræða, misskiptinguna í sifjamálum sem Kolla og co vilja alls ekki ræða, þá hér smá tilvitnun í ræðu Jóhönnu Sigurðardóttur frá hausti 2007.

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni var fjöldi skilnaðarbarna hér á landi á síðast liðnu ári tæplega 1.200. Á árabilinu 1997–2006 eru alls um 17.800 börn skráð sem skilnaðarbörn hjá Hagstofu Íslands. Þar af bjuggu 739 hjá körlum og 17.066 hjá konum. Þetta eru athyglisverðar tölur svo ekki sé meira sagt.

Sem sagt.

Karlar með forræði = 4,2%

Konur með forræði = 95,8%

Á sama tíma er óútskýrður launamunur 10-12%.

Þetta eru forræðismálin s.l. ár, þau ár sem hvað mest hefur unnist á í þessum málum. Samt erum við hér. Og sjáðu bara þessar tölur. Ertu hissa ef maður verður pirraður út í femínista sem ekkert, EKKERT, vilja gera í þessu? En rífa sig niður í rassgat yfir launum og titlum? Og bölsótast út í eina félagið sem vill laga þessar tölur?

En ussssss, það má ekki koma þessum málum sterkt inn í Jafnréttisráð. Nei nei, bara tala um laun og titla og hvað karlmenn eru robboðslega vondir, nauðga og lemja, allir sem einn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Annars, nú hefur risið upp þessi bráðmyndalegi opinberi jafnréttisiðnaður með fleiri, fleiri "dómstig" um hvað sé jafnrétti, hvort sem litið er til sveitastjórna eða ríkis en hvað nákvæmlega hefur þessi makework blýantsnagaradeild áorkað í jafnréttisbaráttu? Meina svona í samhengi þeirra sem þurfa vinna fyrir sér í alvöru og eru ekki opinberir starfsmenn.

Fyrir utan það vera vettvangur þar sem tilvonandi ríkisjötumenn geta kært hvorn annann það er að segja.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Annars hef ég engan áhuga á að tjá mig á þessum þræði. Mér finnst ágætt að hann standi bara hér sem minnisvarði um heimsku. Íslendingnum verður fyrirgefið. Hann er ungur og vitlaus. En við sem eldri erum verðum dæmd af því sem við látum út úr okkur í þessari umræðu.

Ungur og vitlaus,,. Eflaust kæra Alex,,. Svo má spyrja sjálfan sig út frá mér og þér séð hvort vitlausara sé að hleypa svona meinlausum þræði

eins og þessum af stað engöngu til að hrista góðlega upp í öfgafemmum eins og þér og öðrum eða að vera að pirra sig á krökkum eins og mér

Fau og fl. svo mánuðum skiptir,,. ;)

Svo finnst mér þú vera farin að mala ansi mikið hérna miðað við engan áhuga þinn á þessum þræði,,. <_<

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ungur og vitlaus,,. Eflaust kæra Alex,,. Svo má spyrja sjálfan sig út frá mér og þér séð hvort vitlausara sé að hleypa svona meinlausum þræði

eins og þessum af stað engöngu til að hrista góðlega upp í öfgafemmum eins og þér og öðrum eða að vera að pirra sig á krökkum eins og mér

Fau og fl. svo mánuðum skiptir,,. ;)

Svo finnst mér þú vera farin að mala ansi mikið hérna miðað við engan áhuga þinn á þessum þræði,,. <_<

Ástæðan fyrir innleggjum mínum á þennan þráð hefur ekkert með upphafsinnleggið að gera og reyndar finnst mér það hálfskammarlegt að vera að ræða jafnmikilvæg mál og hér eru til umræðu á jafnheimskulega stofnuðum þræði. Og þessu til viðbótar vil ég segja þér að hann Feu ... já, það er e þarna en ekki a, er ekki krakki eins og þú. Hann er þvert á móti gamall karl með fornaldarhugmyndir um hlutverk kynjanna og eflaust væri réttast að dæma hann úr leik í umræðunni. Hugmyndir eins og hann er með eiga eftir að fara sömu leið og risaeðlurnar. Hann hefur hins vegar svo einlægan áhuga á þessum málum að það er ekki annað hægt en að svara honum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ástæðan fyrir innleggjum mínum á þennan þráð hefur ekkert með upphafsinnleggið að gera og reyndar finnst mér það hálfskammarlegt að vera að ræða jafnmikilvæg mál og hér eru til umræðu á jafnheimskulega stofnuðum þræði. Og þessu til viðbótar vil ég segja þér að hann Feu ... já, það er e þarna en ekki a, er ekki krakki eins og þú. Hann er þvert á móti gamall karl með fornaldarhugmyndir um hlutverk kynjanna og eflaust væri réttast að dæma hann úr leik í umræðunni. Hugmyndir eins og hann er með eiga eftir að fara sömu leið og risaeðlurnar. Hann hefur hins vegar svo einlægan áhuga á þessum málum að það er ekki annað hægt en að svara honum.

Ég hef ofboðslega gaman af Þér Alex og Fau líka! Algerar andstæður en frábær á svo margan hátt og virkilega gaman að fylgjast með

ykkur rökræða fram og aftur! Ég verð þó að viðurkenna að ég halla mun frekar að hans hugmyndafræði þegar kemur að málum femínista.

Svo sannarlega!! Þetta minnihlutacomplex sem þú hefur Alex gagnvart öllum sem ekki eru sammála stefnu og skoðunum ykkar femínista

er enganvegin að gera sig,,. Þú ert gamaldags mín kæra og minnir mig oft á hvernig Rauðsokkurnar létu,,. Öfgar og skilningsleysi ganvart

hinu kyninu algert! Já,, svo ungur er ég nú ekki að hafa gleymt þeim ósköpum,,. Ónei,,.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ég hef ofboðslega gaman af Þér Alex og Fau líka! Algerar andstæður en frábær á svo margan hátt og virkilega gaman að fylgjast með

ykkur rökræða fram og aftur! Ég verð þó að viðurkenna að ég halla mun frekar að hans hugmyndafræði þegar kemur að málum femínista.

Svo sannarlega!! Þetta minnihlutacomplex sem þú hefur Alex gagnvart öllum sem ekki eru sammála stefnu og skoðunum ykkar femínista

er enganvegin að gera sig,,. Þú ert gamaldags mín kæra og minnir mig oft á hvernig Rauðsokkurnar létu,,. Öfgar og skilningsleysi ganvart

hinu kyninu algert! Já,, svo ungur er ég nú ekki að hafa gleymt þeim ósköpum,,. Ónei,,.

Kannski ekki. En augljóslega of ungur til að gera þér grein fyrir því hversu miklu þessi ólæti í Rauðsokkunum breyttu. Sem betur fer hafa nú konur verið með ólæti í gegnum tíðina. Ef svo hefði ekki verið værum við nú ekki vel stödd í dag.

Hér er grein um ólæti indverskra kvenna í dag. Ég er nokkuð viss um að þeir eru nokkrir indversku „Íslendingarnir“ og „Feuarnir“ sem fussa og sveia sig máttlausa yfir þessu.

http://www.dailymail.co.uk/pages/live/arti...in_page_id=1811

Viðbót: Kíktu inn á þennan þráð hér. http://www.abyrgirfedur.is/spjall/forum_posts.asp?TID=20

Þar er sýnt hvað lögheimili barnanna skiptir máli, fjárhagslega séð, við lögskilnað. Það skilur himin og haf milli þess sem hefur lögheimilið og hins aðilans.

Gengur jafnréttisbarátta kvenna ekki mikið út á peninga?

Vissulega skipta meðlögin ekki aðalmáli, en þau skipta miklu. Sérstaklega þegar þú skoðar það hvað sameiginlegt forræði þýðir. Einnig kemur inn í umræðuna sú fátæktargildra sem margir forræðislausir foreldrar lenda í sem og það, að meðlagði SKAL greiða, algerlega burtséð frá því forræðisforeldrið stendur sig í að uppfylla sinn hluta varðandi aðgengi barna og forræðislausa foreldrisins.

Það veldur manni miklum ugg þegar háværustu raddirnar í jafnréttismálum vilja ekki heyra á þessi mál minnst og þar að auki þá segir nýskipaður framkvæmdastjóri Jafnréttisstofu að það verði lítið gert í þessum málum.

Svona til að sýna ykkur hvað um er að ræða, misskiptinguna í sifjamálum sem Kolla og co vilja alls ekki ræða, þá hér smá tilvitnun í ræðu Jóhönnu Sigurðardóttur frá hausti 2007.

Sem sagt.

Karlar með forræði = 4,2%

Konur með forræði = 95,8%

Á sama tíma er óútskýrður launamunur 10-12%.

Þetta eru forræðismálin s.l. ár, þau ár sem hvað mest hefur unnist á í þessum málum. Samt erum við hér. Og sjáðu bara þessar tölur. Ertu hissa ef maður verður pirraður út í femínista sem ekkert, EKKERT, vilja gera í þessu? En rífa sig niður í rassgat yfir launum og titlum? Og bölsótast út í eina félagið sem vill laga þessar tölur?

En ussssss, það má ekki koma þessum málum sterkt inn í Jafnréttisráð. Nei nei, bara tala um laun og titla og hvað karlmenn eru robboðslega vondir, nauðga og lemja, allir sem einn.

Gallinn er bara sá að þessar tölur segja enga sögu um það hversu margir karlmenn eru hlunnfarnir í skilnaðarmálum varðandi börnin sín. Því miður er það enn þannig að það er litið á það sem sjálfsagðan hlut að börn eigi að vera í umsjá mæðra sinna fremur en feðra og þú þarft nú ekki að horfa lengra en á innlegg Feu til að sjá hversu djúp sú sannfæringin um það getur verið hjá sumum. Í öðru lagi er það nokkuð augljóst að í samfélagi þar sem jafnrétti kynjanna er ekki komið lengra en svo að konum er beinlínis mismunað í launum með þeim afleiðingum að þær eru frekar heima að sinna börnum en menn, að þá verða þær eðlilega nánari börnunum. Það segir sig sjálft.

En ... þó ég sjái ástæðu til að nefna þetta í sambandi við tölulegar upplýsingar eins og þær sem þú leggur hér fram vil ég samt ítreka að ég hef fulla samúð með baráttumáli ábyrgra feðra og þekki persónulega nokkur ljót dæmi þar sem brotið er á mönnum varðandi forsjá barna. Það sem mér finnt skipta mestu máli í þessu er að þetta er svo augljóslega sameiginlegir hagsmunir. Jafnrétti kynjanna næst aldrei fyllilega ef karlmenn ganga ekki alla leið inn í uppeldishlutverkið og þess vegna er fráleitt að stilla þessu upp sem andstæðum hagsmunum.

Sem ... ég held reyndar að Félag ábyrgra feðra hafi einmitt gert á sínum tíma með fyrrverandi formanni. Ég las nokkrar greinar eftir hann og satt að segja var hann alveg úti að aka. Ég held að félagið hafi nú lagast síðan hann hætti en hef grun um að það eimi enn eftir af andúð í garð félagsins síðan þá. Hvernig var þetta annars með greinina hennar Drífu? Ég spurði þig einhvern tímann um út á hvað hún gekk en hef ekki fengið svör.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ástæðan fyrir innleggjum mínum á þennan þráð hefur ekkert með upphafsinnleggið að gera og reyndar finnst mér það hálfskammarlegt að vera að ræða jafnmikilvæg mál og hér eru til umræðu á jafnheimskulega stofnuðum þræði. Og þessu til viðbótar vil ég segja þér að hann Feu ... já, það er e þarna en ekki a, er ekki krakki eins og þú. Hann er þvert á móti gamall karl með fornaldarhugmyndir um hlutverk kynjanna og eflaust væri réttast að dæma hann úr leik í umræðunni. Hugmyndir eins og hann er með eiga eftir að fara sömu leið og risaeðlurnar. Hann hefur hins vegar svo ** einlægan ** áhuga á þessum málum að það er ekki annað hægt en að svara honum.

Er ekki réttara að segja að margt að því sem hann segir "hringir bjöllu" hjá þér sem "satt" og lýsandi fyrir raunveruleikann.

Reynum nú að æsa okkur ekki, en er ekki áhugavert að hann er tilbúinn að fara í sjálfsskoðun með eigin skoðanir (þ.e. fjalla um og styðja þær), en Femínistar forðast það eins og heitan eldinn að ljósinu sé beint að rótum "trúar kerfis" þeirra, sem eru þessar félagsmótunar kenningar ?

Skoðanir sem í gegnum söguna hafa ekki staðist gagnrýni eru ekki lengur á meðal vor, nema etv sem draugasögur og annað skemmtiefni, hvað þá ef fylgjendurnir einfaldlega tóku til fótana þegar átti að fara að rýna í fræði þeirra.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kannski ekki. En augljóslega of ungur til að gera þér grein fyrir því hversu miklu þessi ólæti í Rauðsokkunum breyttu. Sem betur fer hafa nú konur verið með ólæti í gegnum tíðina. Ef svo hefði ekki verið værum við nú ekki vel stödd í dag.

Hér er grein um ólæti indverskra kvenna í dag. Ég er nokkuð viss um að þeir eru nokkrir indversku „Íslendingarnir“ og „Feuarnir“ sem fussa og sveia sig máttlausa yfir þessu.

http://www.dailymail.co.uk/pages/live/arti...in_page_id=1811

Gallinn er bara sá að þessar tölur segja enga sögu um það hversu margir karlmenn eru hlunnfarnir í skilnaðarmálum varðandi börnin sín. Því miður er það enn þannig að það er litið á það sem sjálfsagðan hlut að börn eigi að vera í umsjá mæðra sinna fremur en feðra og þú þarft nú ekki að horfa lengra en á innlegg Feu til að sjá hversu djúp sú sannfæringin um það getur verið hjá sumum. Í öðru lagi er það nokkuð augljóst að í samfélagi þar sem jafnrétti kynjanna er ekki komið lengra en svo að konum er beinlínis mismunað í launum með þeim afleiðingum að þær eru frekar heima að sinna börnum en menn, að þá verða þær eðlilega nánari börnunum. Það segir sig sjálft.

En ... þó ég sjái ástæðu til að nefna þetta í sambandi við tölulegar upplýsingar eins og þær sem þú leggur hér fram vil ég samt ítreka að ég hef fulla samúð með baráttumáli ábyrgra feðra og þekki persónulega nokkur ljót dæmi þar sem brotið er á mönnum varðandi forsjá barna. Það sem mér finnt skipta mestu máli í þessu er að þetta er svo augljóslega sameiginlegir hagsmunir. Jafnrétti kynjanna næst aldrei fyllilega ef karlmenn ganga ekki alla leið inn í uppeldishlutverkið og þess vegna er fráleitt að stilla þessu upp sem andstæðum hagsmunum.

Sem ... ég held reyndar að Félag ábyrgra feðra hafi einmitt gert á sínum tíma með fyrrverandi formanni. Ég las nokkrar greinar eftir hann og satt að segja var hann alveg úti að aka. Ég held að félagið hafi nú lagast síðan hann hætti en hef grun um að það eimi enn eftir af andúð í garð félagsins síðan þá. Hvernig var þetta annars með greinina hennar Drífu? Ég spurði þig einhvern tímann um út á hvað hún gekk en hef ekki fengið svör.

... þetta er alveg rétt hjá þér Alex, alltof fáir jafnréttissinnar gera sér grein fyrir þessu. Á meðan femínistar eru sveittir að útmála karlmenn sem ofbeldismenn og nauðgara þá er ekki skilnings að vænta hjá þeim sem slíkt stunda amk. Fyrir ekki mjög löngu var ekki hægt að ræða þessi mál, þeas foreldrajafnrétti með áherslu á lélegan hlut feðra, án þess að ruglað væri inn í umræðuna ofbeldismönnum og vandræðagemlingum sem finnast auðvitað bæði meðal kvenna og karla. Feður verða að taka virkari þátt í umönnun barna sinna, bæði í sambúð og utan hennar. En það verður líka að gera róttækar breytingar á kerfi sem skapar þann ójöfnuð sem feður þessa lands búa við. Miðað við önnur lönd vantar mikið uppá. Frumvarp Daggar Pálsdóttur væri gott skref í rétta átt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er hún ekki femínisti Anna dóttir Kidda heitins reddar framsóknar, hún er ansi gerðarleg, svo ætli ég kjósi hana ekki.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kannski ekki. En augljóslega of ungur til að gera þér grein fyrir því hversu miklu þessi ólæti í Rauðsokkunum breyttu. Sem betur fer hafa nú konur verið með ólæti í gegnum tíðina. Ef svo hefði ekki verið værum við nú ekki vel stödd í dag.

Hér er grein um ólæti indverskra kvenna í dag. Ég er nokkuð viss um að þeir eru nokkrir indversku „Íslendingarnir“ og „Feuarnir“ sem fussa og sveia sig máttlausa yfir þessu.

http://www.dailymail.co.uk/pages/live/arti...in_page_id=1811

Gallinn er bara sá að þessar tölur segja enga sögu um það hversu margir karlmenn eru hlunnfarnir í skilnaðarmálum varðandi börnin sín. Því miður er það enn þannig að það er litið á það sem sjálfsagðan hlut að börn eigi að vera í umsjá mæðra sinna fremur en feðra og þú þarft nú ekki að horfa lengra en á innlegg Feu til að sjá hversu djúp sú sannfæringin um það getur verið hjá sumum. Í öðru lagi er það nokkuð augljóst að í samfélagi þar sem jafnrétti kynjanna er ekki komið lengra en svo að konum er beinlínis mismunað í launum með þeim afleiðingum að þær eru frekar heima að sinna börnum en menn, að þá verða þær eðlilega nánari börnunum. Það segir sig sjálft.

En ... þó ég sjái ástæðu til að nefna þetta í sambandi við tölulegar upplýsingar eins og þær sem þú leggur hér fram vil ég samt ítreka að ég hef fulla samúð með baráttumáli ábyrgra feðra og þekki persónulega nokkur ljót dæmi þar sem brotið er á mönnum varðandi forsjá barna. Það sem mér finnt skipta mestu máli í þessu er að þetta er svo augljóslega sameiginlegir hagsmunir. Jafnrétti kynjanna næst aldrei fyllilega ef karlmenn ganga ekki alla leið inn í uppeldishlutverkið og þess vegna er fráleitt að stilla þessu upp sem andstæðum hagsmunum.

Sem ... ég held reyndar að Félag ábyrgra feðra hafi einmitt gert á sínum tíma með fyrrverandi formanni. Ég las nokkrar greinar eftir hann og satt að segja var hann alveg úti að aka. Ég held að félagið hafi nú lagast síðan hann hætti en hef grun um að það eimi enn eftir af andúð í garð félagsins síðan þá. Hvernig var þetta annars með greinina hennar Drífu? Ég spurði þig einhvern tímann um út á hvað hún gekk en hef ekki fengið svör.

Svo lengi sem við erum í skotgröfunum og þversköllumst við að taka höndum saman, þá verður þetta misrétti hjá báðum kynjum.

Gallinn við þessa umræðu oft á tíðum er að halda haus þegar forystufólk í jafnréttisumræðunni kastar skítakökum í mann í umræðunni eins og róttækir femínistar eiga, því miður, tilhneigingu til að gera. Hvað gerist þá? Maður svarar með álíka skítaköku og voila, allir eru komnir í skotgrafirnar og allir tapa. Félag ábyrgra feðra, þegar Gísli Gíslason var formaður, var eilíft í vörn og er enn, eins og sjá má á nýlegum ummælum ágætrar þingkonu. Þú ættir að lesa ýmislegt eftir hann, hann er hófstilltur í máli og málefnalegur.

Varðandi Drífu Snædal: Ég man ekki í hvaða blöðum þessar greinar birtust á sínum tíma, né hvenær nákvæmlega, og hef ekkert fundið til að vitna í. En ég man greinilega eftir viðtali við hana á Rás 2 og kjarninn í þessu hjá henni var "hvað viljið þið uppá dekk" og "þeir ættu frekar að slást í för með okkur stelpunum og berjast fyrir jöfnum hlut kvenna". Greinarnar voru á svipuðum nótum, kurteysislega og fræðilega verið að velta fyrir sér hvaða erindi þessir kallar ættu yfir höfuð í jafnréttisumæðunni. Mér fannst það svo lélegt á sínum tíma að ég átti ekki orð. Nú nýverið setti maður þó loksins = merki um hver þetta var, mundi óljóst nafnið og vissi ekkert hver þessi blessaða kona var.

Svo kemur Kolla núna um daginn og segir það sama. Sóley Tómasdóttir hefur ítrekað sagt svipað. Ertu hissa á því að maður verði pirraður út í róttæka femínista? Mér þætti gaman að sjá viðbrögð þeirra ef ég segði við þær að þær ættu bara að halda sig heima í umræðunni, þær ættu ekkert erindi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svo kemur Kolla núna um daginn og segir það sama. Sóley Tómasdóttir hefur ítrekað sagt svipað. Ertu hissa á því að maður verði pirraður út í róttæka femínista? Mér þætti gaman að sjá viðbrögð þeirra ef ég segði við þær að þær ættu bara að halda sig heima í umræðunni, þær ættu ekkert erindi.

fleebah minn, þegar Sóley, Kolla & Co. hneyksla fólk með kvenrembutali eru þau að hrista upp í jafnréttisumræðunni og fá skemmtileg andsvör, en þegar þú hneykslar fólk ert þú karlremba :)

Svona er nú íslenskt jafnrétti indælt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svo lengi sem við erum í skotgröfunum og þversköllumst við að taka höndum saman, þá verður þetta misrétti hjá báðum kynjum.

Gallinn við þessa umræðu oft á tíðum er að halda haus þegar forystufólk í jafnréttisumræðunni kastar skítakökum í mann í umræðunni eins og róttækir femínistar eiga, því miður, tilhneigingu til að gera. Hvað gerist þá? Maður svarar með álíka skítaköku og voila, allir eru komnir í skotgrafirnar og allir tapa. Félag ábyrgra feðra, þegar Gísli Gíslason var formaður, var eilíft í vörn og er enn, eins og sjá má á nýlegum ummælum ágætrar þingkonu. Þú ættir að lesa ýmislegt eftir hann, hann er hófstilltur í máli og málefnalegur.

Varðandi Drífu Snædal: Ég man ekki í hvaða blöðum þessar greinar birtust á sínum tíma, né hvenær nákvæmlega, og hef ekkert fundið til að vitna í. En ég man greinilega eftir viðtali við hana á Rás 2 og kjarninn í þessu hjá henni var "hvað viljið þið uppá dekk" og "þeir ættu frekar að slást í för með okkur stelpunum og berjast fyrir jöfnum hlut kvenna". Greinarnar voru á svipuðum nótum, kurteysislega og fræðilega verið að velta fyrir sér hvaða erindi þessir kallar ættu yfir höfuð í jafnréttisumæðunni. Mér fannst það svo lélegt á sínum tíma að ég átti ekki orð. Nú nýverið setti maður þó loksins = merki um hver þetta var, mundi óljóst nafnið og vissi ekkert hver þessi blessaða kona var.

Svo kemur Kolla núna um daginn og segir það sama. Sóley Tómasdóttir hefur ítrekað sagt svipað. Ertu hissa á því að maður verði pirraður út í róttæka femínista? Mér þætti gaman að sjá viðbrögð þeirra ef ég segði við þær að þær ættu bara að halda sig heima í umræðunni, þær ættu ekkert erindi.

Siðugt. Ég man nefnilega ekki eftir neinum greinum eða viðtölum femínista um Félag ábyrgra feðra nema þegar þær svöruðu óhróðrinum sem formaðurinn bar í sífellu upp á þá. Málflutningur hans var allur á þá lund að staða forsjárlausra feðra væri svona slæm vegna femínistanna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Siðugt. Ég man nefnilega ekki eftir neinum greinum eða viðtölum femínista um Félag ábyrgra feðra nema þegar þær svöruðu óhróðrinum sem formaðurinn bar í sífellu upp á þá. Málflutningur hans var allur á þá lund að staða forsjárlausra feðra væri svona slæm vegna femínistanna.

Var það ekki sá flötur að endalausar fullyrðingar eins og "karlmenn nauðga" komi sér illa fyrir karlmenn og komi í huga fólks staðalímynd að karlar séu svona jafnt yfir, doldið vondir? Man eftir að slík umræða var í gangi fyrir 2-3 árum og er enn. Og hún pirrar mig alltaf ótrúlega mikið. Lái það engum karlmanni að bregðast hart við slíku, alveg eins og femínistar bregðast hart við klámi, staðalímyndum í MTV og fegurðarsamkeppnum.

Held að fólk ætti bara að hætta þessum endalausa rembingi sín á milli, tala saman af hófsemd og stillingu og vinna saman að jafnrétti allra. Það er mín von allavega.

fleebah minn, þegar Sóley, Kolla & Co. hneyksla fólk með kvenrembutali eru þau að hrista upp í jafnréttisumræðunni og fá skemmtileg andsvör, en þegar þú hneykslar fólk ert þú karlremba :)

Enda hef ég kallað þær kvennrembur hér á þessum vettvangi. Þetta er augljóst. En kannski er kominn tími til að hætta því reyna að vera hógvær í orðum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Var það ekki sá flötur að endalausar fullyrðingar eins og "karlmenn nauðga" komi sér illa fyrir karlmenn og komi í huga fólks staðalímynd að karlar séu svona jafnt yfir, doldið vondir? Man eftir að slík umræða var í gangi fyrir 2-3 árum og er enn. Og hún pirrar mig alltaf ótrúlega mikið. Lái það engum karlmanni að bregðast hart við slíku, alveg eins og femínistar bregðast hart við klámi, staðalímyndum í MTV og fegurðarsamkeppnum.

Held að fólk ætti bara að hætta þessum endalausa rembingi sín á milli, tala saman af hófsemd og stillingu og vinna saman að jafnrétti allra. Það er mín von allavega.

Enda hef ég kallað þær kvennrembur hér á þessum vettvangi. Þetta er augljóst. En kannski er kominn tími til að hætta því reyna að vera hógvær í orðum.

Það held ég ekki. Enda er það einfaldlega rangt að femínistar hafi verið með „endalausar fullyrðingar eins og „karlmenn nauðga““. Það var ekki fyrr en með margumræddri MA ritgerð með nafninu Hvers vegna nauðga karlmenn sem þessi beina tenging milli gerenda og karlmanna komst í umræðuna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Það held ég ekki. Enda er það einfaldlega rangt að femínistar hafi verið með „endalausar fullyrðingar eins og „karlmenn nauðga““. Það var ekki fyrr en með margumræddri MA ritgerð með nafninu Hvers vegna nauðga karlmenn sem þessi beina tenging milli gerenda og karlmanna komst í umræðuna.

Gagnrýni FÁF var sú að umræðan um kynferðislegt ofbeldi og kynbundið ofbeldi væri of mikið í fullyrðingum og setti karlmenn almennt undir þá ásökun að þeir væru kynferðisbrotamenn og nauðgarar. Að þetta ýtti undir þá staðalímynd af karlmönnum að vera ofbeldisfullir kynferðisbrotamenn. Þetta var sú umræða sem var þá og er enn, því miður.

Í hverju endar það? T.d. að ungir karlmenn sem vilja starfa í leikskólum hröklast úr starfi vegna þess að þeir eru litnir hornauga kynsins vegna, bæði af samstarfsmönnum og foreldrum (veit um slík dæmi). Að ásakanir, við skilnað, um barnaníð og perraskap eru sannar áður en þær eru sannaðar rangar (og skaðinn er skeður).

En mig grunar að þú vitir nú ýmislegt um staðalímyndir, Alex. Sennilega meira en ég.

P.S. það var Garðar Baldvinsson sem var formaður FÁF áður, ekki Gísli Gíslason.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gagnrýni FÁF var sú að umræðan um kynferðislegt ofbeldi og kynbundið ofbeldi væri of mikið í fullyrðingum og setti karlmenn almennt undir þá ásökun að þeir væru kynferðisbrotamenn og nauðgarar. Að þetta ýtti undir þá staðalímynd af karlmönnum að vera ofbeldisfullir kynferðisbrotamenn. Þetta var sú umræða sem var þá og er enn, því miður.

Í hverju endar það? T.d. að ungir karlmenn sem vilja starfa í leikskólum hröklast úr starfi vegna þess að þeir eru litnir hornauga kynsins vegna, bæði af samstarfsmönnum og foreldrum (veit um slík dæmi). Að ásakanir, við skilnað, um barnaníð og perraskap eru sannar áður en þær eru sannaðar rangar (og skaðinn er skeður).

En mig grunar að þú vitir nú ýmislegt um staðalímyndir, Alex. Sennilega meira en ég.

P.S. það var Garðar Baldvinsson sem var formaður FÁF áður, ekki Gísli Gíslason.

Já, en gagnrýnin beindist að því að umræðan um barnaníð væri of áberandi í samfélaginu, sem hún vissulega var á þessum tíma þar sem verið var að opna á umræðu sem hafði legið í þagnargildi. Á sama tíma var verið að stofna Blátt áfram og fleiri fórnarlömb komu fram og sögðu sögu sína. Óhjákvæmilega tengdist sú umræða inn á það hverjir eru gerendur í þessu máli en enginn var með neinar fullyrðingar um að karlmenn væru almennt níðingar. Spurningin er þá ... eigum við að þagga algjörlega niður umræðu um þessi mál þar sem einhverjir gætu hugsanlega litið á hana sem viðkvæmt mál fyrir karlmenn almennt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Spurningin er þá ... eigum við að þagga algjörlega niður umræðu um þessi mál þar sem einhverjir gætu hugsanlega litið á hana sem viðkvæmt mál fyrir karlmenn almennt?

Nei, alls ekki, en gæta þó meðalhófs. Fyrr má nú rota en dauðrota.

Sjáðu hvernig þessi umræða er í dag. Jólaósk FÍ sem Sóley kom með um jólin. Orð Kolbrúnar á þingi. MA ritgerðin fræga. Af einhverjum ástæðum koma svona fullyrðingar, ekki satt? Og þetta eru nú ekki bara einhverjir bloggarar og rantarar sem koma með svona, þetta eru þingmenn og aðrir áberandi álitsgjafar.

Hvernig væri þá að fjalla um þessi mál með það í huga að gerendur eru mikill minnihluti karlmanna?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  
Followers 0

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.