Sign in to follow this  
Followers 0
Vinni

Hvað er þessi maður að gera í kastljósi?

150 posts in this topic

Báðir viðmælendur eru hálf venjulegir, gubba upp auglýsendalógíkk og bulli úr misgóðum leiðurum Amerískra dagblaða. Jafnvel Stebbafr týpur. Hannes þykir mér í lagi, bara bla bla eins og skuggagaura- og eigenda-meðhlægjenda er vani.

Dæmigert er þetta rugl Hannesar með að Obama sé vinstri maður. Þvílík steypa! :D Hann er álíka vinstri maður og Stalín gamli, vill skemma markaðinn og allt það frelsi. :rolleyes: og... "hann er blökkumaður..." <_< og "frú Cliton..." **geisp**

Share this post


Link to post
Share on other sites

Frú Clit-on?

Freudian clit ... ég meina slip?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Frú Clit-on?

Freudian clit ... ég meina slip?

Þetta er allt vel meint kæri Gargon. :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Það eru margar ástæður fyrir því að Hannes er illa þokkaður. Hann er dæmdur rógberi og ritþjófur. Það samræmist illa stöðu hans sem prófessor við HÍ. Hann er því ljótur blettur á háskólanum. Hannes var ráðinn til HÍ þrátt fyrir að hann væri aðeins dæmdur hæfur að hluta. Til greina kom að dæma hann óhæfan. Þrátt fyrir að hann sé prófessor í stjórnmálafræði er menntun hans ekki á sviði stjórnmálafræði heldur heimsspeki. Birgir Ísleifur Gunnarsson þáverandi menntamálaráðherra fór ekki dult með að Hannes væri ekki ráðinn vegna hæfni heldur vegna skoðana hans.

Löngu fyrir dómana var ljóst að Hannes var mjög óheppilegur í starf prófessors. Það samræmist illa fræðimennsku í stjórnmálafræði að vera pólitískur áróðursmeistari öfgaskoðana og sérhagsmunahyggju. Eitt af því sem dómnefnd nefndi Hannesi til lasts var að hann gat heimilda án þess að heimildirnar gæfu tilefni til að draga þær ályktanir sem Hannes dróg. Það er kannski í lagi fyrir leikmann að hafa skoðanir sem þannig byggja að miklu leyti á óskhyggju en slík vinnubrögð samræmast alls ekki þeim kröfum sem gera verður til prófessora.

Svanur Kristjánsson prófessor skrifar grein í Fréttablaðið í dag um ráðningu Hannesar til HÍ 1988. Greinin er birt hér að neðan. Ótrúleg lesning um valdníðslu Sjálfstæðisflokksins og hvernig brugðist var við ráðningu Hannesar til að tryggja sjálfstæði skólans.

Hannesarmálið 1988 og sjálfstæði Háskóla Íslands

Yfir dyrum hátíðasals

Háskóla Íslands standa orð

Jónasar Hallgrímssonar,

„Vísindin efla alla dáð". Starfsemi

háskólans var frá stofnun 1911 byggð á

þeirri grundvallarforsendu að til

að tryggja sannleiksleit háskóla

þyrfti hann að vera frjáls og

sjálfstæður. Einungis þannig

væri hægt að koma í veg fyrir að

annarlegir hagsmunir græfu

undan hugsjón og starfi vísindafólks.

Umdeild lektorsskipan

Sumarið 1988 skipaði þáverandi

menntamálaráðherra, Birgir

Ísleifur Gunnarsson, Hannes

Hólmstein Gissurarson lektor í

stjórnmálafræði við Háskóla

Íslands. Hannes hafði ekki hlotið

fullgildan hæfnisdóm dómnefndar

sem skipuð var Svani Kristjánssyni,

Gunnari Gunnarssyni,

Jónatan Þórmundssyni og Sigurði

Líndal. Dómnefndarálitið

var birt í Morgunblaðinu 16. júlí

1988. Um verk Hannesar Hólmsteins,

Stjórnarskrármálið (1987),

sagði m.a.: „Heimildanotkun er

einnig ábótavant. Þannig vísar

höfundur til greinar um íslenska

þjóðveldið (Skírnir 1984) og segir

að þar komi fram, „að lög hafi

verið skilin öðrum skilningi með

Íslendingum en víða annars staðar"

(Stjórnarskrármálið bls. 21).

Ekki er hægt að finna þessari

staðhæfingu neinn stað í þeirri

heimild sem vitnað er til." Um

cand. mag. ritgerð Hannesar

Hólmsteins, Stofnun Sjálfstæðisflokksins,

starfsemi og skipulag (1982) sagði m.a.:

„Í heild rýrir það gildi ritgerðarinnar

Hversu gjarn höfundur er að koma

Einkasjónarmiðum sínum að og gera þau nánast

að algildum mælikvarða.Á nokkrum stöðum eru

felldir niðrandi persónulegir

dómar um menn án nægilegs rökstuðnings."

Þrátt fyrir alvarlega galla á

verkum Hannesar Hólmsteins

mat dómnefndin hann þó hæfan

til kennslu og rannsókna á sérsviði

samanburðarstjórnmála en

sagði einnig: „Hins vegar verður

það ekki ráðið af námsferli

umsækjanda né heldur hefur

hann sýnt fram á það með ritverkum

sínum að hann hafi þá

þekkingu á helstu kenningum og

rannsóknaraðferðum í stjórnmálafræði

að hann teljist hæfur

til kennslu í undirstöðugreinum

hennar". Þess verður að geta að

Hannes Hólmsteinn er menntaður

í heimspeki en ekki í stjórnmálafræði.

Á blaðamannafundi í Háskóla

Íslands 14. júlí 1988 lagði dómnefndin

fram ítarlega greinargerð

fyrir niðurstöðu sinni og

svaraði gagnrýni menntamálaráðherra

á störf hennar. Í Morgunblaðinu

daginn eftir er haft eftir

einum dómnefndarmanna: „Jónatan

Þórmundsson sagði að vel

hefði komið til álita að dæma

Hannes óhæfan til að gegna

lektorstöðunni. Það sýndi hins

vegar glöggt hversu langt dómnefndin

hefði teygt sig til að gæta

fyllstu sanngirni að Hannes hefði

verið dæmdur hæfur að hluta.

Jónatan telur að Hannes gerðist sekur

um ónákvæmni í meðferð

heimilda. Það eitt sé næg ástæða til

að dæma hann óhæfan

til starfans. Hins

vegar hafi dómnefndin

viljað taka doktorsritgerð

Hannesar sem fullgilda sönnun

fyrir því að hann uppfylli

skilyrðin, að hálfu leyti." (Morgunblaðið

15. júlí 1988).

Á grundvelli skoðana

Menntamálaráðherra gerði enga

tilraun til rökstyðja fræðilega

yfirburði Hannesar Hólmsteins

yfir þá umsækjendur sem dómnefndin

taldi hæfa til starfsins.

Hins vegar taldi ráðherrann að

Hannes Hólmsteinn hefði einn

mikilvægan kost til að bera: „Það

kemur glögglega fram í áliti

dómnefndar og öðrum gögnum

málsins að skoðanir núverandi

kennara í stjórnmálafræði og

Hannesar H. Gissurarsonar á

eðli og hlutverki þessarar fræðigreinar

eru um margt ólíkar. Það

er að dómi ráðherra æskilegt að

ólíkar skoðanir á fræðigreininni

eigi sér málsvara á vettvangi

Háskóla Íslands. Í félagsvísindum

er sérstaklega mikilvægt að

tryggja fjölbreytni og frjálsa

samkeppni hugmynda." (Greinargerð

menntamálaráðuneytisins

vegna stöðuveitingarinnar,

Morgunblaðið 1. júlí 1988). Af

þessum orðum er ljóst að Hannes

Hólmsteinn hlaut lektorsstöðu

við Háskóla Íslands eingöngu

vegna skoðana sinna og hugmynda

en ekki fræðilegra eiginleika.

Rektor spyrnir við fæti

Háskólaráð, undir forystu Sigmundar

Guðbjarnasonar rektors,

og félagsvísindadeild snerust af

fullri reisn gegn þessari atlögu

að frelsi og sjálfstæði háskólans

(sjá Morgunblaðið 9. júlí 1988).

Varðstaða yfirmanna skólans og

félagsvísindadeildar sumarið

1988 var Háskóla Íslands til

sæmdar og leiddi til þess að næsti

menntamálaráðherra, Svavar

Gestsson, gekkst fyrir því að

lögum um ráðingar háskólakennara

var breytt á þann veg að ráðherrar

geta ekki skipað í stöður í

trássi við vilja skólans.

Höfundur er prófessor í stjórnmálafræði

við Háskóla Íslands og

hefur kennt við skólann í 35 ár.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Er að horfa á þetta aftur ...

"Vinstri menn vilja veikar varnir og háa skatta ... en hægri menn vilja sterkar varnir og lága skatta."

Hvílík snilld. Pólitískt innsæri prófessorsins er hárbeitt.

Hahahaha. Ég sá þetta nú ekki en hló upphátt við lesturinn. Miðað við að vera Prófessor þá virðist innsýn hans í pólitíkina ekki vera mjög sterk. Æi, Hannes, Hannes ... :flower4:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Þessi grein Svans er hreint með ágætum góð.

Lagaði hana aðeins til m.t.t. uppsetningar.

Yfir dyrum hátíðasals Háskóla Íslands standa orð Jónasar Hallgrímssonar, „Vísindin efla alla dáð". Starfsemi háskólans var frá stofnun 1911 byggð á þeirri grundvallarforsendu að til að tryggja sannleiksleit háskóla þyrfti hann að vera frjáls og sjálfstæður. Einungis þannig væri hægt að koma í veg fyrir að annarlegir hagsmunir græfu undan hugsjón og starfi vísindafólks.

Umdeild lektorsskipan Sumarið 1988 skipaði þáverandi menntamálaráðherra, Birgir Ísleifur Gunnarsson, Hannes Hólmstein Gissurarson lektor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands. Hannes hafði ekki hlotið fullgildan hæfnisdóm dómnefndar sem skipuð var Svani Kristjánssyni, Gunnari Gunnarssyni, Jónatan Þórmundssyni og Sigurði Líndal. Dómnefndarálitið var birt í Morgunblaðinu 16. júlí 1988.

Um verk Hannesar Hólmsteins, Stjórnarskrármálið 1987), sagði m.a.: „Heimildanotkun er einnig ábótavant. Þannig vísar höfundur til greinar um íslenska þjóðveldið (Skírnir 1984) og segir að þar komi fram, „að lög hafi verið skilin öðrum skilningi með Íslendingum en víða annars staðar" (Stjórnarskrármálið bls. 21). Ekki er hægt að finna þessari staðhæfingu neinn stað í þeirri heimild sem vitnað er til." Um cand. mag. ritgerð Hannesar Hólmsteins, Stofnun Sjálfstæðisflokksins, starfsemi og skipulag (1982) sagði m.a.: „Í heild rýrir það gildi ritgerðarinnar hversu gjarn höfundur er að koma einkasjónarmiðum sínum að og gera þau nánast að algildum mælikvarða. Á nokkrum stöðum eru felldir niðrandi persónulegir dómar um menn án nægilegs rökstuðnings.

"Þrátt fyrir alvarlega galla á verkum Hannesar Hólmsteins mat dómnefndin hann þó hæfan til kennslu og rannsókna á sérsviði samanburðarstjórnmála en sagði einnig: „Hins vegar verður það ekki ráðið af námsferli umsækjanda né heldur hefur hann sýnt fram á það með ritverkum sínum að hann hafi þá þekkingu á helstu kenningum og rannsóknaraðferðum í stjórnmálafræði að hann teljist hæfur til kennslu í undirstöðugreinum hennar". Þess verður að geta að Hannes Hólmsteinn er menntaður í heimspeki en ekki í stjórnmálafræði.

Á blaðamannafundi í Háskóla Íslands 14. júlí 1988 lagði dómnefndin fram ítarlega greinargerð fyrir niðurstöðu sinni og svaraði gagnrýni menntamálaráðherra á störf hennar. Í Morgunblaðinu daginn eftir er haft eftir einum dómnefndarmanna: „Jónatan Þórmundsson sagði að vel hefði komið til álita að dæma Hannes óhæfan til að gegna lektorstöðunni. Það sýndi hins vegar glöggt hversu langt dómnefndin hefði teygt sig til að gæta fyllstu sanngirni að Hannes hefði verið dæmdur hæfur að hluta.

Jónatan telur að Hannes gerðist sekur um ónákvæmni í meðferð heimilda. Það eitt sé næg ástæða til að dæma hann óhæfan til starfans. Hins vegar hafi dómnefndin viljað taka doktorsritgerð Hannesar sem fullgilda sönnun fyrir því að hann uppfylli skilyrðin, að hálfu leyti." (Morgunblaðið

15. júlí 1988).

Á grundvelli skoðana Menntamálaráðherra gerði engatilraun til rökstyðja fræðilega yfirburði Hannesar Hólmsteins yfir þá umsækjendur sem dómnefndin taldi hæfa til starfsins. Hins vegar taldi ráðherrann að Hannes Hólmsteinn hefði einn mikilvægan kost til að bera: „Það kemur glögglega fram í áliti dómnefndar og öðrum gögnum málsins að skoðanir núverandi kennara í stjórnmálafræði og Hannesar H. Gissurarsonar á eðli og hlutverki þessarar fræðigreinar eru um margt ólíkar. Það er að dómi ráðherra æskilegt að ólíkar skoðanir á fræðigreininni eigi sér málsvara á vettvangi Háskóla Íslands. Í félagsvísindum er sérstaklega mikilvægt að tryggja fjölbreytni og frjálsa samkeppni hugmynda." (Greinargerð menntamálaráðuneytisins vegna stöðuveitingarinnar, Morgunblaðið 1. júlí 1988). Af þessum orðum er ljóst að Hannes Hólmsteinn hlaut lektorsstöðu við Háskóla Íslands eingöngu vegna skoðana sinna og hugmynda en ekki fræðilegra eiginleika.

Rektor spyrnir við fæti Háskólaráð, undir forystu Sigmundar Guðbjarnasonar rektors, og félagsvísindadeild snerust af fullri reisn gegn þessari atlögu að frelsi og sjálfstæði háskólans (sjá Morgunblaðið 9. júlí 1988). Varðstaða yfirmanna skólans og félagsvísindadeildar sumarið 1988 var Háskóla Íslands til sæmdar og leiddi til þess að næsti menntamálaráðherra, Svavar Gestsson, gekkst fyrir því að lögum um ráðingar háskólakennara var breytt á þann veg að ráðherrar geta ekki skipað í stöður í trássi við vilja skólans.

Höfundur er prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands og hefur kennt við skólann í 35 ár.

Það hefur sýnt sig að HHG hefur ítrekað sannað sjálfur þessa galla sem bent er á í greininni. Þess vegna ætti það ekki að koma neinum á óvart að maðurinn sé í dag dæmdur sem níðingur. Öllu alvarlegra er að þessi maður er látinn fá slíkann sess í Akademíu þessa lands og aðgang að opnum og auðmótuðum hugum ungra einstaklinga. Þessi áróður hefur sýnt sig og sannað á þjóðfélagi voru sem jafnt og þétt hefur látið undan í ýmsum gildum sem auðveldlega má tengja við skoðanir hans og kennisetningar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Svanur, var hann ekki einhvern tíma bendlaður við að verða formaður Samfylkingarinnar? Er hann nú allt í einu eitthvað minna pólitískur en Hannes?

Það sem fer hvað mest í taugarnar á mér er hvað prófessorar í HÍ rýra trúverðugleika sinn hægri og vinstri með endalausum pólitískum upphrópunum. Þá á ég við Hannes jafnt sem aðra. Þó að grein Svans sé ágæt þá er ég líka 100% viss um að það er margt sem EKKI er sagt í þessari grein sem kemur málinu líka við, en hentar ekki. Og það grunar mig bara vegna pólitískrar fortíðar Svans.

P.S. Þekki amk tvo BA-inga og einn MA-ing í stjórnmálafræði sem hafa haft Hannes sem kennara og bera honum afskaplega vel söguna, sem kennara. Ólafi Ragnari líka. En það skiptir ekki máli, að sjálfsögðu, auðvitað eigum við að lesa dóma harðra andstæðinga hans (pólitískt séð) í matsnefnd og taka því sem heilögum sannleik. Svona eins og að Hannes njóti sannmælis í akademíunni sem er full af fólki sem þolir hann ekki.

Edited by fleebah

Share this post


Link to post
Share on other sites

Væri ekki réttast að skipta út öllum kennurunum/prófessorunum í stjórnmálafræðinni í HÍ og skipa nýja?

Þessi kennarar þarna gera í því að eyðileggja trúverðugleika sinn, nóg er komið.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Svanur var í dómnefndinni sem mat greinilega afskaplega ítarlega allt sem Hannes hefur gert. Þannig að þegar að hann skrifar þessa grein, í þeim tilgangi að henda skít í Hannes út af pólitíkinni, sýnir það ekki ágætlega hversu mikils sannmælis Hannes hefur notið í HÍ gagnvart jafningjum sínum?

Nota bene, ef kennarar væru jafn samviskusamir í yfirferð prófa og endurgjöf á einkunnum og þeir eru greinilega í að rýna verk umsækjenda um lektorstörf, þá held ég að nemendur í HÍ á námslánum væru ánægðari með þá þjónustu sem þeir fá þar.

Væri ekki réttast að skipta út öllum kennurunum/prófessorunum í stjórnmálafræðinni í HÍ og skipa nýja?

Þessi kennarar þarna gera í því að eyðileggja trúverðugleika sinn, nóg er komið.

Nákvæmlega, og ekki bara í stjórnmálafræði. Þeir eru víða, ótæku prófessorarnir. Háskóli sem stefnir á topp 100 hefur ekki efni á að vera með prófessora á æviráðningu, með lítinn metnað til afreka í Akademíunni. Og prófessora sem dæmdir hafa verið fyrir ritstuld.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svanur, var hann ekki einhvern tíma bendlaður við að verða formaður Samfylkingarinnar? Er hann nú allt í einu eitthvað minna pólitískur en Hannes?

Akademískt hlutleysi, eða skort á því, má sjá út frá orðum - engu öðru. Ef þú lumar á einhverjum hlutdrægum ummælum Svans væri ágætt ef þú gætir bent á þau.

En það skiptir ekki máli, að sjálfsögðu, auðvitað eigum við að lesa dóma harðra andstæðinga hans (pólitískt séð) í matsnefnd og taka því sem heilögum sannleik.

Þú leggur þá sumsé til að í staðinn tökum við því sem heilögum sannleik þegar þú fullyrðir rakalaust að allir nefndarmenn séu 'harðir pólitískir andstæðingar' Hannesar? Ég get alveg bent þér á hvaða menn þetta eru, ef þú nennir ekki að skoða það sjálfur.

Þannig að þegar að hann skrifar þessa grein, í þeim tilgangi að henda skít í Hannes út af pólitíkinni, sýnir það ekki ágætlega hversu mikils sannmælis Hannes hefur notið í HÍ gagnvart jafningjum sínum?

Hvernig veistu fyrir víst að tilgangur greinarinnar er pólitískur, en ekki til dæmis umhyggja fyrir akademíunni?

Einnig væri ágætt ef þú gætir útskýrt hver sá pólitíski tilgangur er þá. Er það bara 'Henda skít í hægri manninn af því ég er vinstri maður!'? Afskaplega vel ígrunduð kenning hjá þér, ef svo er ...

Nota bene, ef kennarar væru jafn samviskusamir í yfirferð prófa og endurgjöf á einkunnum og þeir eru greinilega í að rýna verk umsækjenda um lektorstörf, þá held ég að nemendur í HÍ á námslánum væru ánægðari með þá þjónustu sem þeir fá þar.

Hvað ertu að gefa í skyn hérna? Að HÍ sé lélegur skóli; veiti nemendum lélega þjónustu? Ég var sjálfur í HÍ og var ánægður með kennsluna þar. Þú segir sjálfur að nemendur í stjórnmálafræði, sem þú þekkir, beri Hannesi vel söguna. Voru þeir ósáttir að öðru leyti?

Orð þín, í þessu tilfelli, eru lítið annað órökstuddar aðdróttanir - nema þú getir fært sönnur á annað.

Annars er hér gömul grein um málið. Áhugaverð lesning.

http://www.mbl.is/mm/gagnasafn/grein.html?grein_id=16718

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svanur var í dómnefndinni sem mat greinilega afskaplega ítarlega allt sem Hannes hefur gert. Þannig að þegar að hann skrifar þessa grein, í þeim tilgangi að henda skít í Hannes út af pólitíkinni, sýnir það ekki ágætlega hversu mikils sannmælis Hannes hefur notið í HÍ gagnvart jafningjum sínum?

Nota bene, ef kennarar væru jafn samviskusamir í yfirferð prófa og endurgjöf á einkunnum og þeir eru greinilega í að rýna verk umsækjenda um lektorstörf, þá held ég að nemendur í HÍ á námslánum væru ánægðari með þá þjónustu sem þeir fá þar.

Nákvæmlega, og ekki bara í stjórnmálafræði. Þeir eru víða, ótæku prófessorarnir. Háskóli sem stefnir á topp 100 hefur ekki efni á að vera með prófessora á æviráðningu, með lítinn metnað til afreka í Akademíunni. Og prófessora sem dæmdir hafa verið fyrir ritstuld.

HÍ á ekki séns í 100 bestu háskóla heimsins, punktur. Hefur aldrei átt og mun aldrei eiga. Þetta er álíka gáfulegt og vímuefnalaust ísland á sínum tíma ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Það getur vel verið einhver munur á deildum innan Háskóla Íslands en mín reynsla er sú að munurinn á erlendum háskóla og einni tiltekinni deild í Háskóla Íslands er það mikill og á svo það mörgum sviðum að hann er í raun ótrúlegur. Sá samanburður sem ég hef er Háskóla Íslands það mikið í óhag að það hálfa væri nóg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Þú leggur þá sumsé til að í staðinn tökum við því sem heilögum sannleik þegar þú fullyrðir rakalaust að allir nefndarmenn séu 'harðir pólitískir andstæðingar' Hannesar? Ég get alveg bent þér á hvaða menn þetta eru, ef þú nennir ekki að skoða það sjálfur.

Hvernig veistu fyrir víst að tilgangur greinarinnar er pólitískur, en ekki til dæmis umhyggja fyrir akademíunni?

Einnig væri ágætt ef þú gætir útskýrt hver sá pólitíski tilgangur er þá. Er það bara 'Henda skít í hægri manninn af því ég er vinstri maður!'? Afskaplega vel ígrunduð kenning hjá þér, ef svo er ...

Segðu mér, ágæti Gorgon, hvað dettur þér í hug að sé ástæða fyrir þessari grein Svans, um eitthvað sem gerðist fyrir TUTTUGU árum síðan, annað en að henda skít í Hannes Hólmstein Gissurarson? Akademísk frelsi? Aha, sem sagt er Birgir Ísleifur ennþá menntamálaráðherra? Eða.... hafa verið nokkrir menntamálaráðherrar síðan Birgir var (sem réð Hannes) og sá núverandi hafi gert mikið í einmitt að auka akademískt frelsi háskólanna?

Mér er gersamlega fyrirmunað að sjá nokkra aðra ástæðu fyrir þessum skrifum Svans, sem by the way var orðaður við formannssæti Samfylkingarinnar fyrir nokkru síðan, annað en pólitískt skítkast og akademískt, og þá í áttina að Hannesi. Og til hvers í andskotanum? Það getur varla verið í áttina að Birgi Ísleifi því hann er löngu löngu löngu hættur sem menntamálaráðherra. Og, það sem meira er, pólitískar ráðningar inn í HÍ eru líka löngu löngu löngu aflagðar.

En mér þætti það gaman að vita af hverju það er svona sjálfsagt að sparka í Hannes og bryxla honum um pólitík um leið og hann gefur álit sitt á einhverju, en um leið og einhver annar prófessor gerir það, sem by the way hefur verið rammpólitískur, þá má allt í einu ekki túlka það sem pólitískan áróður? Sjáðu þennan þráð t.d. Byrjar á því að Hannes er að tjá sig í sjónvarpi og hér koma málverjar í röðum og gagnrýna hann harkalega fyrir yfir höfuð að vera í fjölmiðlum. Síðan kemur Svanur með sína óskiljanlegu grein og þá má allt í einu ekki gagnrýna Svan fyrir að vera með augljóst skítkast í Hannes? WTF?

Maður er búinn að horfa á prófessora eyðileggja akademískan trúverðugleika sinn með pólitík of lengi til að kaupa slíkt þegjandi.

Góð dæmi eru Stefán Ólafsson, Þorvaldur Gylfa, Hannes Hólmsteinn og nokkrir aðrir, sem vegna augljóss pólitísks áróðurs eru búnir að koma því þannig fyrir að þeir einu sem taka orðum þeirra sem gefnum og gildum eru pólitískir meðreiðarsveinar, því það hentar.

Mér finnst þetta afskaplega sorgleg staða HÍ og vera skólanum til vamsa sem leiðandi akademísku afli.

Það getur vel verið einhver munur á deildum innan Háskóla Íslands en mín reynsla er sú að munurinn á erlendum háskóla og einni tiltekinni deild í Háskóla Íslands er það mikill og á svo það mörgum sviðum að hann er í raun ótrúlegur. Sá samanburður sem ég hef er Háskóla Íslands það mikið í óhag að það hálfa væri nóg.

Hér er ágætis lesning á því hvaða gap þarf að dekka áður en skólinn kemst á topp 100 listann.

Hrikalega slappur Háskóli? eftir Pawel Bartoszek

Edited by fleebah

Share this post


Link to post
Share on other sites
Segðu mér, ágæti Gorgon, hvað dettur þér í hug að sé ástæða fyrir þessari grein Svans, um eitthvað sem gerðist fyrir TUTTUGU árum síðan, annað en að henda skít í Hannes Hólmstein Gissurarson? Akademísk frelsi? Aha, sem sagt er Birgir Ísleifur ennþá menntamálaráðherra? Eða.... hafa verið nokkrir menntamálaráðherrar síðan Birgir var (sem réð Hannes) og sá núverandi hafi gert mikið í einmitt að auka akademískt frelsi háskólanna?

Mér er gersamlega fyrirmunað að sjá nokkra aðra ástæðu fyrir þessum skrifum Svans, sem by the way var orðaður við formannssæti Samfylkingarinnar fyrir nokkru síðan, annað en pólitískt skítkast og akademískt, og þá í áttina að Hannesi. Og til hvers í andskotanum? Það getur varla verið í áttina að Birgi Ísleifi því hann er löngu löngu löngu hættur sem menntamálaráðherra. Og, það sem meira er, pólitískar ráðningar inn í HÍ eru líka löngu löngu löngu aflagðar.

En mér þætti það gaman að vita af hverju það er svona sjálfsagt að sparka í Hannes og bryxla honum um pólitík um leið og hann gefur álit sitt á einhverju, en um leið og einhver annar prófessor gerir það, sem by the way hefur verið rammpólitískur, þá má allt í einu ekki túlka það sem pólitískan áróður? Sjáðu þennan þráð t.d. Byrjar á því að Hannes er að tjá sig í sjónvarpi og hér koma málverjar í röðum og gagnrýna hann harkalega fyrir yfir höfuð að vera í fjölmiðlum. Síðan kemur Svanur með sína óskiljanlegu grein og þá má allt í einu ekki gagnrýna Svan fyrir að vera með augljóst skítkast í Hannes? WTF?

Maður er búinn að horfa á prófessora eyðileggja akademískan trúverðugleika sinn með pólitík of lengi til að kaupa slíkt þegjandi.

Góð dæmi eru Stefán Ólafsson, Þorvaldur Gylfa, Hannes Hólmsteinn og nokkrir aðrir, sem vegna augljóss pólitísks áróðurs eru búnir að koma því þannig fyrir að þeir einu sem taka orðum þeirra sem gefnum og gildum eru pólitískir meðreiðarsveinar, því það hentar.

Mér finnst þetta afskaplega sorgleg staða HÍ og vera skólanum til vamsa sem leiðandi akademísku afli.

Hér er ágætis lesning á því hvaða gap þarf að dekka áður en skólinn kemst á topp 100 listann.

Hrikalega slappur Háskóli? eftir Pawel Bartoszek

Hannes gefur höggstað á sér. Það er ekki vegna þess að hann er sjálfstæðismaður. Með framhöngu sinni og hegðun er hann Háskóla Íslands til skammar. Það er auðbvitað afleitt að sitja uppi með slikan prófessor. Það er auðvitað fullt tilefni til að rifja þetta upp eftir síðustu atburði. Ef rétt hefði verið staðið að ráðningunni væri HÍ ekki í þessum vanda.

Auk þess held ég að Sjálfstæðisflokkurinn sé fyrir löngu búinn að taka aftur sjálfstæðið af háskólanum og þar með gert drauminn um að hann komist í hóp 100 besru háskóla í heiminum að engu. Háskóli sem ræður prófessora pólitískt getur aldrei komist í þann hóp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Maður er búinn að horfa á prófessora eyðileggja akademískan trúverðugleika sinn með pólitík of lengi til að kaupa slíkt þegjandi.

Góð dæmi eru Stefán Ólafsson, Þorvaldur Gylfa, Hannes Hólmsteinn og nokkrir aðrir, sem vegna augljóss pólitísks áróðurs eru búnir að koma því þannig fyrir að þeir einu sem taka orðum þeirra sem gefnum og gildum eru pólitískir meðreiðarsveinar, því það hentar.

Mér finnst þetta afskaplega sorgleg staða HÍ og vera skólanum til vamsa sem leiðandi akademísku afli.

Hvað hafa Stefán Ólafsson og Þorvaldur Gylfason sagt sem þú túlkar sem pólitískan áróður? Stefán upplýsti ekki alls fyrir löngu að hann hefði oftast kosið Sjálfstæðisflokkinn en væri ekki í neinum flokki. Ég veit ekki hvort Þorvaldur er í einhverjum stjórnmálaflokki. Ég hef allavega ekki orðið var við að hann taki þátt í pólitísku starfi.

Það var kallað pólitískur áróður þegar Stefán Ólafsson sýndi fram á að ráðstafanir fyrri ríkisstjórnar hefðu haft þau áhrif að rýra kjör hinna verst settu en bæta kjör hinna tekjuhæstu. Talsmenn Sjálfstæðisflokksins mótmæltu þessu hástöfum. Þó vissu allir að skattleysismörkin höfðu ekki hækkað í samræmi við verðlag, hvað þá laun, sem kom verst niður á þeim lægst launuðu. Einnig vissu menn að afnám hátekjuskattsins kom aðeins þeim betur settu til góða. Fleiri ráðstafanir ríkisstjórnarinnar höfðu sömu áhrif eins og afnám eignaskatts og lækkun tekjuskatts á fyrirtæki sem opnaði sjálfstæðum atvinnurekendum möguleika á að lækka skatta með því að greiða sjálfum sér arð í stað launa. Sjálfstæðismenn reyndu hins vegar að halda uppi blekkingum og töluðu um pólitískan áróður.

Ég hef aldrei orðið var við annað en að Þorvaldur Gylfason hafi verið mjög faglegur í sínum vinnubrögðum þó að ég sé ekki endilega alltaf sammála honum. Að hann haldi uppi pólitískum áróðri tel ég af og frá. Þegar Stefán og Þorvaldur koma fram í fjölmiðlum hefur maður á tilfinningunni að þarna séu prófessorar að koma fram sem slíkir til að miðla okkur af sérþekkingu sinni og rannsóknum. Allt öðru máli gegnir um Hannes Hólmstein. Hann kemur fram sem kjaftaskur og pólitískur áróðursmeistari sem er ekki nokkur leið að setja í samband við störf prófessors.

Ásakanir um að Stefán og þorvaldur séu með pólitískan áróður eru ekkert annað en smjörklípur til að draga athyglina frá afglöpum sjálfstæðismanna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svanur, var hann ekki einhvern tíma bendlaður við að verða formaður Samfylkingarinnar? Er hann nú allt í einu eitthvað minna pólitískur en Hannes?

Það sem fer hvað mest í taugarnar á mér er hvað prófessorar í HÍ rýra trúverðugleika sinn hægri og vinstri með endalausum pólitískum upphrópunum. Þá á ég við Hannes jafnt sem aðra. Þó að grein Svans sé ágæt þá er ég líka 100% viss um að það er margt sem EKKI er sagt í þessari grein sem kemur málinu líka við, en hentar ekki. Og það grunar mig bara vegna pólitískrar fortíðar Svans.

P.S. Þekki amk tvo BA-inga og einn MA-ing í stjórnmálafræði sem hafa haft Hannes sem kennara og bera honum afskaplega vel söguna, sem kennara. Ólafi Ragnari líka. En það skiptir ekki máli, að sjálfsögðu, auðvitað eigum við að lesa dóma harðra andstæðinga hans (pólitískt séð) í matsnefnd og taka því sem heilögum sannleik. Svona eins og að Hannes njóti sannmælis í akademíunni sem er full af fólki sem þolir hann ekki.

Því miður er það ekki nógu gott tillegg með stuðningi við Hannes H.G. að segjast þekkja vini hans sem beri honum góða söguna. Þetta er ekki nógu bitastæð aðferð og er með öllu ónotandi í umræðum. Hannes H.G hefur ekki fengið að kenna námskeið sem hann hefur ekki vit á, þannig hefur deildin haldið nemendum frá skömm eftir því sem unnt hefur verið. Námskeið Hannesar H.G. voru lengst af „sóló“ námskeið sem sjálfsagt voru einhver útdráttur úr stjórnmálaskóla Sjálfstæðisflokksins eða óráð Hannesar H.G. sjálfs eða martraðir. Hvað varðar Dr. Svan Kristjánsson og Samfylkinguna þá vitum við sem eldri erum að 1988 var engin Samfylking heldur bullandi kalt stríð og í því kalda stríði var þessu óbermi Hannesi H.G. nauðgað upp á HÍ og almenning. Pólísk fýlubomba Bísleifs.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svanur, var hann ekki einhvern tíma bendlaður við að verða formaður Samfylkingarinnar? Er hann nú allt í einu eitthvað minna pólitískur en Hannes?

Það sem fer hvað mest í taugarnar á mér er hvað prófessorar í HÍ rýra trúverðugleika sinn hægri og vinstri með endalausum pólitískum upphrópunum. Þá á ég við Hannes jafnt sem aðra. Þó að grein Svans sé ágæt þá er ég líka 100% viss um að það er margt sem EKKI er sagt í þessari grein sem kemur málinu líka við, en hentar ekki. Og það grunar mig bara vegna pólitískrar fortíðar Svans.

P.S. Þekki amk tvo BA-inga og einn MA-ing í stjórnmálafræði sem hafa haft Hannes sem kennara og bera honum afskaplega vel söguna, sem kennara. Ólafi Ragnari líka. En það skiptir ekki máli, að sjálfsögðu, auðvitað eigum við að lesa dóma harðra andstæðinga hans (pólitískt séð) í matsnefnd og taka því sem heilögum sannleik. Svona eins og að Hannes njóti sannmælis í akademíunni sem er full af fólki sem þolir hann ekki.

Hannes hefur haft 20 ár til að svara fyrir sig ef hann fékk ekki að njóta sannmælis við afgreiðslu nefndarinnar. Ráðherra átti þess líka kost er hann gagnrýndi niðurstöðu nefndarinnar. Ef Hannes fékk ekki að njóta sannmælis, hvar eru þá mótrökin?

Vinsamlegast ekki segja fleira sem þú ert 100% viss um bara vegna pólitískrar fortíðar einhvers.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hvað hafa Stefán Ólafsson og Þorvaldur Gylfason sagt sem þú túlkar sem pólitískan áróður? Stefán upplýsti ekki alls fyrir löngu að hann hefði oftast kosið Sjálfstæðisflokkinn en væri ekki í neinum flokki. Ég veit ekki hvort Þorvaldur er í einhverjum stjórnmálaflokki. Ég hef allavega ekki orðið var við að hann taki þátt í pólitísku starfi.

Það var kallað pólitískur áróður þegar Stefán Ólafsson sýndi fram á að ráðstafanir fyrri ríkisstjórnar hefðu haft þau áhrif að rýra kjör hinna verst settu en bæta kjör hinna tekjuhæstu. Talsmenn Sjálfstæðisflokksins mótmæltu þessu hástöfum. Þó vissu allir að skattleysismörkin höfðu ekki hækkað í samræmi við verðlag, hvað þá laun, sem kom verst niður á þeim lægst launuðu. Einnig vissu menn að afnám hátekjuskattsins kom aðeins þeim betur settu til góða. Fleiri ráðstafanir ríkisstjórnarinnar höfðu sömu áhrif eins og afnám eignaskatts og lækkun tekjuskatts á fyrirtæki sem opnaði sjálfstæðum atvinnurekendum möguleika á að lækka skatta með því að greiða sjálfum sér arð í stað launa. Sjálfstæðismenn reyndu hins vegar að halda uppi blekkingum og töluðu um pólitískan áróður.

Ég hef aldrei orðið var við annað en að Þorvaldur Gylfason hafi verið mjög faglegur í sínum vinnubrögðum þó að ég sé ekki endilega alltaf sammála honum. Að hann haldi uppi pólitískum áróðri tel ég af og frá. Þegar Stefán og Þorvaldur koma fram í fjölmiðlum hefur maður á tilfinningunni að þarna séu prófessorar að koma fram sem slíkir til að miðla okkur af sérþekkingu sinni og rannsóknum. Allt öðru máli gegnir um Hannes Hólmstein. Hann kemur fram sem kjaftaskur og pólitískur áróðursmeistari sem er ekki nokkur leið að setja í samband við störf prófessors.

Ásakanir um að Stefán og þorvaldur séu með pólitískan áróður eru ekkert annað en smjörklípur til að draga athyglina frá afglöpum sjálfstæðismanna.

Sem betur fer er ekki ólöglegt að benda á fátækt og ójöfnuð á Íslandi. Ef Hannes H.G. réði einhverju þá myndi hann líkast til haga sér eins og Pínóshit vinur hans gerði í Chile á sínum tíma. Lurkurinn hefur ekki annað fyrir sér í því en margyfirlýsta aðdáun Hannesar H.G. á fjöldamorðingjanum og lýðréttindahataranum Pínóshit í Chile. Sá vinur Hannesar H.G. varð illræmdur fyrir það að láta pólitíska andstæðinga hverfa með öllu á 17 ára blóðferli. Tölur skipta ekki máli enda eru þær teygðar og togaðar eftir geðþótta eins og við vitum. Engar ýkjur að segja að nokkrir tugir þúsunda manneska hurfu og nokkrar hundruðir þúsunda flýðu land á valdaferli vinar Hannesar H.G. í Chile. Að benda á fátækt og mismunun í íslensku samfélagi var glæpur Stefáns og fleiri. Þessa menn skyldi rægja og ófrægja í hið óendanlega. Þeir sem efast geta farið í íslensk dagblöð á söfnum í dag og lesið þvættinginn eftir Hannes H.G. árum saman um það sama; ljósritaðir textar sjálfsagt og hver veit nema Pínóshit hafi sent honum ljórit af innblásnum greinum sínum um frelsi eistaklingsins til að ræna og flá meðbróður sinn inn að beini?

Þeir Þorvaldur og Stefán hafa árum samam fengið yfir sig stórrhríðar af þvættingi (sjálfsagt öllu stolið af öðrum) frá Hannesi H.G. opinberlega. OECD skýrslan góða frá vordögum gaf Hannesi H.G. hálsbólgu og þögn af hennar vödum. Það er aðeins íhaldið á RÚV sem hefur það metnaðarleysi að fá til lið við sig ótrúverðuga kverúlanta, dæmda menn, til að segja skoðanir sínar á kosningum USA. Það var gert í den þegar Hannes H.G. kallaði Al Gore „umhverfisöfgamann“ sem væri bandarískum hagsmunum hættulegrur. En Bush var góður drengur og friðarsinni sem kunni buissiness. Eftir hafa dregið bjálfa ein Hannes H. G. í sjónvarp til að tjá öfuguggahátt sinn og hatur á umhverfismsinnum, þá hefði mátt eiga von á einhverjun öðrum sjóreknum þetta árið í Kastljós RÚV. En nei. RÚV verður að halda línunni hvað sem á gengur í heiminum. og her er berti en Hannes H. G. til að láta líta svo út að allt sé í himnalagi og kapítalisminn sé á meiri sigurreið um heiminn en nokkru sinni áður; nýlendutíminn bliknar í samanburð við það sem í vændum er. Svona bull er nauðsyn á RÚV til að selja sögur sem ekki eiga lengu heima í daglegalífinu hvað þá í framtíðinni.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Svanur var í dómnefndinni sem mat greinilega afskaplega ítarlega allt sem Hannes hefur gert. Þannig að þegar að hann skrifar þessa grein, í þeim tilgangi að henda skít í Hannes út af pólitíkinni, sýnir það ekki ágætlega hversu mikils sannmælis Hannes hefur notið í HÍ gagnvart jafningjum sínum?

Út af pólitíkinni? Ekki út af því að Hannes er dæmdur ritþjófur? Hversu langt er hægt að ganga í að nota pólitíska sérvisku sem skjöld fyrir réttmætri gagnrýni? Kannski maður ætti að gerast harðkjarna Stalínisti, þá kæmist maður upp með hvað sem er.

Segðu mér, ágæti Gorgon, hvað dettur þér í hug að sé ástæða fyrir þessari grein Svans, um eitthvað sem gerðist fyrir TUTTUGU árum síðan, annað en að henda skít í Hannes Hólmstein Gissurarson? Akademísk frelsi?

*hóst* dæmdur ritþjófur *hóst*

Mér er gersamlega fyrirmunað að sjá nokkra aðra ástæðu fyrir þessum skrifum Svans, sem by the way var orðaður við formannssæti Samfylkingarinnar fyrir nokkru síðan, annað en pólitískt skítkast og akademískt, og þá í áttina að Hannesi.

*hóst* dæmdur ritþjófur *hóst*

Og til hvers í andskotanum?

*hóst* dæmdur ritþjófur *hóst*

En mér þætti það gaman að vita af hverju það er svona sjálfsagt að sparka í Hannes og bryxla honum um pólitík um leið og hann gefur álit sitt á einhverju,

*hóst* dæmdur ritþjófur *hóst*

Byrjar á því að Hannes er að tjá sig í sjónvarpi og hér koma málverjar í röðum og gagnrýna hann harkalega fyrir yfir höfuð að vera í fjölmiðlum.

*hóst* dæmdur ritþjófur *hóst*

Share this post


Link to post
Share on other sites
Út af pólitíkinni? Ekki út af því að Hannes er dæmdur ritþjófur? Hversu langt er hægt að ganga í að nota pólitíska sérvisku sem skjöld fyrir réttmætri gagnrýni? Kannski maður ætti að gerast harðkjarna Stalínisti, þá kæmist maður upp með hvað sem er.

*hóst* dæmdur ritþjófur *hóst*

*hóst* dæmdur ritþjófur *hóst*

*hóst* dæmdur ritþjófur *hóst*

*hóst* dæmdur ritþjófur *hóst*

*hóst* dæmdur ritþjófur *hóst*

Já, gaur sem ekki getur eða vill ekki virða eiganrrétt og hugverk sér meiri manna (hvers eiga þá undirmennin að gjalda? HKL er ímynd villtavestursins þar sem milljónirnar hurfu undir græði frelsis í viðskiptum og frjálsri greinamerkjasetningu og stolti. þar ræður bara sá sem getur með valdi haldið öðrum frá krásunum.

Já, gaur sem ekki getur eða vill ekki virða eiganrrétt og hugverk sér meiri manna (hvers eiga þá undirmennin að gjalda? HKL er ímynd villtavestursins þar sem milljónirnar hurfu undir græði frelsis í viðskiptum og frjálsri greinamerkjasetningu og stolti. þar ræður bara sá sem getur með valdi haldið öðrum frá krásunum.

Gein Dr. Svans Kristjánssonar prófessors í stjórnmálafræðum við Félagsvísindadeild HÍ í Fréttablaðinu í dag 19. júní, er „must read“. Þessi grein Svans er ekki skrifuð í neinu hasti (eins og við erum svo oft og iðulega sek um að gera hér á þessu vefsvæði). Nei, Dr. Svanur er með allt á hreinu og aukaatriði vaxa ekki í garði hans nú fremur en áður. Hann hefur gefið umræðunni nokkra mánuði til að hníga að ósum aðalatriða málsins. Dr. Svanur er því ekki að beina þessu skólpi til sjávar heldur að rekja uppsprettu mengunarinnar. Dr. Svanur er sannur fræðimaður og leitandi sannleikans, Félagsvísindadeild er reyndar þekkt fyrir að vera samansett af slíkum leitendum (nemendur ekki undanskildir að sjálfsögðu því hvað væri háskóli án nemenda?). Það ber aðeins einn skugga á, og hann kolsvartan, á glæsileika deildarinnar, nefnilega dæmdur Hannes H. G. sem ekki er fræðimaður að getu, kunnáttu né samvisku. Það er kominn tími til að hann verði látinn taka pokann sinn áður en hann verður íslenska háskólasamfélaginu til frekari skammar, og þá sér í lagi HÍ. Öll aðkoma Hannesar H.G. að HÍ var og er svartur blettur á íslenska stjórnkerfinu og HÍ. Það er hin pólitíska spilling og pólitíksa sérgæska hér í landi, sem þröngvuðu þessari íslensku „Trójubikkju“ inn í Trjójuborg íslenskra félagsvísinda, Félagsvísindadeild HÍ. Núverandi rektor HÍ hefur ekki haft þann dug sem sem skyldi til að segja hingað og ekki lengra við Hannes H.G. og gefa honum ævilagt frí frá störfum við stofnunina. Það eru til lög og það er til velsæmi. Hafi ekki verið lagalegur grundvöllur fyrir brottvikningu Hannesar H.G. eftir dóm Hæstaréttar, hvernig sem málum var komið í þann hnút, þá eru enn handbær velsæmisrök sem krefjast þess að menn eins og Hannes H.G. sem ekki uppfylla lágmarksskilyrði, séu látnir víkja úr starfi sem þeir valda ekki og fyrirlíta svo augljóslega með skammarlegri frammistöðu sinni og skaða með því samstarfsmenn (og nemendur að auki í þessu sérstaka tilfelli) og stofnun sem launar þeim vinnuframlagið úr vasa skattgeiðenda. Eða er það markmið Hannesar H.G. að vera Félagsvísindadeild og HÍ til skammar? Ef hann hangir á spítunni eins og ekkert sé eðlilegra eftir að hafa verið dæmdur ritþjófur af Hæstarétti, þá getur lurkurinn ekki skilið það öðruvísi en svo að Hannes H.G. og hans pólitíska vinaklíka séu af því sauðahúsi að gefa skít einann af sér. Þau undur gerast að til eru tröll sem hafa ekkert annað fyrir stafni...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.