Sign in to follow this  
Followers 0
fleebah

Lög 151 í Hæstarétti

50 posts in this topic

Jæja.

Nú er í aðalmeðferð fyrir Hæstarétti ansi athyglisvert mál. Mál hjóna um kröfu og skuldajöfnun en vegna eðli málsins þarf Hæstiréttur að taka afstöðu til þess hvort að lög 151 hans Árna Páls standist.

Sjö dómarar í skuldajöfnunarmáli

Aðalmeðferð í máli hjóna gegn Frjálsa fjárfestingabankanum fór fram í Hæstarétti í morgun. Athygli vekur að sjö hæstaréttardómarar skipa réttinn en sá háttur er aðeins hafður á í sérlega mikilvægum málum. Málið snýr að skuldajöfnun kröfu upp á eina milljón króna.

Málið er í raun angi annars sem hjónin höfðuðu á hendur bankanum en þá gerðu þau þá kröfu að lán þeirra ættu að bera svonefnda LIBOR vexti. Kröfunni var hafnað en Frjálsi fjárfestingabankanum engu að síður gert að greiða hjónunum eina milljón króna í málskostnað. Ágreiningurinn nú snýst um hvort bankinn eigi gjaldfallna kröfu á hendur hjónunum vegna láns þeirra og geti greitt málskostnaðinn með skuldajöfnun.

Héraðsdómur Reykjavíkur komst að þeirri niðurstöðu að bankinn, eða slitastjórn hans öllu heldur, ætti kröfu á hendur hjónunum og staðfesti skuldajöfnunina. Lögmaður hjónanna hélt því hins vegar fram, að ekki væri hægt að krefjast greiðslu af þeim þar sem fyrirvaralaus móttaka greiðslu fyrir hverri afborgun hefði verið fullnaðargreiðsla.

Í dómi héraðsdóms segir: „Reistu aðilarnir útreikning afborgana á forsendu sem reyndist röng frá upphafi. Verður því talið að [Frjálsi fjárfestingabankinn] sé ekki bundinn við umkrafðar afborganir og geti krafið [hjónin] um frekari greiðslur. Þar sem kröfur beggja aðila eru fallnar í gjalddaga, eru samkynja og virðast að öðru leyti hæfar til að mætast þykja skilyrði skuldajafnaðar vera fyrir hendi í málinu.“

Þetta verður athyglisvert.

Edited by fleebah

Share this post


Link to post
Share on other sites
Jæja.

Nú er í aðalmeðferð fyrir Hæstarétti ansi athyglisvert mál. Mál hjóna um kröfu og skuldajöfnun en vegna eðli málsins þarf Hæstiréttur að taka afstöðu til þess hvort að lög 151 hans Árna Páls standist.

Þetta verður athyglisvert.

Þess vegna er nauðsynlegt að fara í bankann sinn og fá áritun á skuldabréf fyrir hverri afborgun.

Fróðleg grein hjá Marinó G. Njáls um mann sem fór fram á þetta.....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Árni Páll, stjórnvöld og fjármálafyrirtækin samtaka í því að brjóta stjórnarskrárvarinn réttindi fólks.

Það er ekki mikil virðing borin fyrir mannréttindum á þessu fjandans landi.

Ég vil Árna Pál í fangelsi og forsvarsmenn allra fjármálafyrirtækja.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Þetta eru mikil tíðindin - EN flestir sem voru með þessi lán eru búnir að semja uppá nýtt og búið að breyta þessum lánum í íslensk, ýmist verðtryggð eða óverðtryggð lán. Hvað gera bændur í því ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Þetta eru mikil tíðindin - EN flestir sem voru með þessi lán eru búnir að semja uppá nýtt og búið að breyta þessum lánum í íslensk, ýmist verðtryggð eða óverðtryggð lán. Hvað gera bændur í því ?

Kaupa hlutabréf í Skýrr.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Þetta verður athyglisvert.

Jæja, þetta var athyglisvert :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kaupa hlutabréf í Skýrr.

ertu að meina framtakssjóðnum?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Þetta eru mikil tíðindin - EN flestir sem voru með þessi lán eru búnir að semja uppá nýtt og búið að breyta þessum lánum í íslensk, ýmist verðtryggð eða óverðtryggð lán. Hvað gera bændur í því ?

Strangt til tekið ertu búinn að samþykkja þá útreikninga sem voru notaðir. Á Íslandi getur allt gerst, ég er ekki viss um að fjármálafyrirtækin gefi þessa samninga eftir. Ætli þessi hópur þurfi ekki að fara í mál.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Strangt til tekið ertu búinn að samþykkja þá útreikninga sem voru notaðir. Á Íslandi getur allt gerst, ég er ekki viss um að fjármálafyrirtækin gefi þessa samninga eftir. Ætli þessi hópur þurfi ekki að fara í mál.

Gerði fyrirvara í bak og fyrir þegar ég skrifaði undir í Frjálsa, áritaði fyrirvara á skuldabréfið og lét kvitta fyrir móttöku á bréfi með skriflegum fyrirvörum.

Ætti að duga skv. mínum lögfræðingi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Gerði fyrirvara í bak og fyrir þegar ég skrifaði undir í Frjálsa, áritaði fyrirvara á skuldabréfið og lét kvitta fyrir móttöku á bréfi með skriflegum fyrirvörum.

Ætti að duga skv. mínum lögfræðingi.

Ég er nokkuð viss um að þeir voga sér ekki að senda fólki puttann sem hafði samið uppá nýtt án fyrirvara. - Slíkt yrði einfaldlega ekki liðið.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Strangt til tekið ertu búinn að samþykkja þá útreikninga sem voru notaðir. Á Íslandi getur allt gerst, ég er ekki viss um að fjármálafyrirtækin gefi þessa samninga eftir. Ætli þessi hópur þurfi ekki að fara í mál.

Lántakendur samþykktu enga útreikninga. Þeir voru settir á með lögum og dómurinn úrskurðaði að það væri ólögmætt.

Það stóð engum til boða að fá nokkuð annað en íslenskt lán endurreiknað með þeim vöxtum sem kveðið var á um í lögum.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/02/...i_an_kvittunar/

getur einhver þýtt þetta yfir á íslensku, hvað meina mennirnir?

Fram kemur í samantekt álitsgerðar fyrir Samtök fjármálafyrirtækja um nýgenginn dóm Hæstaréttar um gengisbundin lán að dómurinn fjalli eingöngu um gildi fullnaðarkvittana og að form þeirra skipti þar engu máli. Dómurinn hafi hins vegar ekkert fordæmisgildi varðandi tilfelli þar sem lántaki hafi ekki yfir að ráða fullnaðarkvittun eða ígildi hennar.

Ennfremur segir að fjármálafyrirtæki geti ekki krafist mismunar á óverðtryggðum Seðlabankavöxtum og samningsvöxtum fyrir tímabil þar sem fullnaðarkvittun eða ígildi hennar liggi fyrir eða séu aðstæður sambærilegar við það sem lýst sé í dómnum.

Þá segir í álitsgerðinni, sem unnin var af lögmannsstofunni Lex, að ólögmæt gengistryggð lán eigi að bera óverðtryggða Seðlabankavexti frá stofndegi enda standi fullnaðarkvittanir ekki í vegi þess. Liggi ekki fyrir fullnaðarkvittun megi krefjast óverðtryggðra Seðlabankavaxta afturvirkt. Séu lán í vanskilum hvað varðar vaxtagreiðslur liggi ekki fyrir fullnaðarkvittun vegna þeirra gjalddaga sem séu í vanskilum og við því megi vegna þeirra gjalddaga krefjast Seðlabankavaxta afturvirkt.

„Dómurinn fjallar ekki um lánssamninga lögaðila en við teljum að atvik kunni að vera sambærileg þegar um smærri lögaðila er að ræða. Stærð og staða lögaðila við samningsgerð hefur þannig að okkar mati þýðingu,“ segir í samantekt álitsgerðarinnar. Þá segir einnig að dómurinn geti haft fordæmisgildi fyrir samningsgerð vegna allra tegunda lánasamninga.

Þá segir ennfremur að höfundar álitsgerðarinnar telji að lántakendur sem greiddu samningsvexti af gengistryggðum höfuðstól, og þannig greitt of háan höfuðstól, eigi almennt séð ekki endurkröfurétt vegna þess. Það byggi á því að Hæstiréttur hafi lagt til grundvallar ólögmætir gengistryggðir samningar skuli bera óverðtryggða Seðlabankavexti frá stofndegi. Í því ljósi hafi ofgreiðsla vaxta almennt ekki átt sér stað.

„Endurgreiðsla kemur því að okkar mati einungis til greina þegar raunveruleg ofgreiðsla hefur átt sér stað, þ.e. að samningsvextir hafa á einstökum vaxtatímabilum verið hærri en óverðtryggðir Seðlabankavextir,“ segir ennfremur í samantektinni.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Strangt til tekið ertu búinn að samþykkja þá útreikninga sem voru notaðir. Á Íslandi getur allt gerst, ég er ekki viss um að fjármálafyrirtækin gefi þessa samninga eftir. Ætli þessi hópur þurfi ekki að fara í mál.

Ég held að allir aðilar hafi samþykkt þann fyrirvara að lántakendur fyrirgeri ekki rétt sínum til að leita hagstæðari úrræða ef að þau bjóðast.

Held að Arion og Íslandsbanki hafi verið með þetta á heimasíðunni sinni lengi vel. Og að ráðuneytið og FME hafi haft þessa fullyrðingu á lofti líka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ég held að allir aðilar hafi samþykkt þann fyrirvara að lántakendur fyrirgeri ekki rétt sínum til að leita hagstæðari úrræða ef að þau bjóðast.

Held að Arion og Íslandsbanki hafi verið með þetta á heimasíðunni sinni lengi vel. Og að ráðuneytið og FME hafi haft þessa fullyrðingu á lofti líka.

Kannski af því að lánveitendur gátu ekki tekið hann af lántakendum?

Share this post


Link to post
Share on other sites
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2012/02/...i_an_kvittunar/

getur einhver þýtt þetta yfir á íslensku, hvað meina mennirnir?

Fram kemur í samantekt álitsgerðar fyrir Samtök fjármálafyrirtækja um nýgenginn dóm Hæstaréttar um gengisbundin lán að dómurinn fjalli eingöngu um gildi fullnaðarkvittana og að form þeirra skipti þar engu máli. Dómurinn hafi hins vegar ekkert fordæmisgildi varðandi tilfelli þar sem lántaki hafi ekki yfir að ráða fullnaðarkvittun eða ígildi hennar.

Ennfremur segir að fjármálafyrirtæki geti ekki krafist mismunar á óverðtryggðum Seðlabankavöxtum og samningsvöxtum fyrir tímabil þar sem fullnaðarkvittun eða ígildi hennar liggi fyrir eða séu aðstæður sambærilegar við það sem lýst sé í dómnum.

Þá segir í álitsgerðinni, sem unnin var af lögmannsstofunni Lex, að ólögmæt gengistryggð lán eigi að bera óverðtryggða Seðlabankavexti frá stofndegi enda standi fullnaðarkvittanir ekki í vegi þess. Liggi ekki fyrir fullnaðarkvittun megi krefjast óverðtryggðra Seðlabankavaxta afturvirkt. Séu lán í vanskilum hvað varðar vaxtagreiðslur liggi ekki fyrir fullnaðarkvittun vegna þeirra gjalddaga sem séu í vanskilum og við því megi vegna þeirra gjalddaga krefjast Seðlabankavaxta afturvirkt.

„Dómurinn fjallar ekki um lánssamninga lögaðila en við teljum að atvik kunni að vera sambærileg þegar um smærri lögaðila er að ræða. Stærð og staða lögaðila við samningsgerð hefur þannig að okkar mati þýðingu,“ segir í samantekt álitsgerðarinnar. Þá segir einnig að dómurinn geti haft fordæmisgildi fyrir samningsgerð vegna allra tegunda lánasamninga.

Þá segir ennfremur að höfundar álitsgerðarinnar telji að lántakendur sem greiddu samningsvexti af gengistryggðum höfuðstól, og þannig greitt of háan höfuðstól, eigi almennt séð ekki endurkröfurétt vegna þess. Það byggi á því að Hæstiréttur hafi lagt til grundvallar ólögmætir gengistryggðir samningar skuli bera óverðtryggða Seðlabankavexti frá stofndegi. Í því ljósi hafi ofgreiðsla vaxta almennt ekki átt sér stað.

„Endurgreiðsla kemur því að okkar mati einungis til greina þegar raunveruleg ofgreiðsla hefur átt sér stað, þ.e. að samningsvextir hafa á einstökum vaxtatímabilum verið hærri en óverðtryggðir Seðlabankavextir,“ segir ennfremur í samantektinni.

Þýðir í raun bara það að þeir sem hafa borgað skilvíslega af lánunum eiga rétt á leiðréttingu (mismun á samningsvöxtum og Seðlabankavöxtum). Það á líklega bæði við um einstaklingslán og fyrirtækjalán. Þeir sem ekki hafa greitt af lánunum eiga ekki rétt á frekari leiðréttingu. Semsagt að samningsvextir gildi þá bara um þær greiðslur sem þegar hafa verið inntar af hendi.

Þýðir þá væntanlega líka að fleiri dómsmál þurfi til að eyða réttaróvissu.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Þýðir í raun bara það að þeir sem hafa borgað skilvíslega af lánunum eiga rétt á leiðréttingu (mismun á samningsvöxtum og Seðlabankavöxtum). Það á líklega bæði við um einstaklingslán og fyrirtækjalán. Þeir sem ekki hafa greitt af lánunum eiga ekki rétt á frekari leiðréttingu. Semsagt að samningsvextir gildi þá bara um þær greiðslur sem þegar hafa verið inntar af hendi.

Þýðir þá væntanlega líka að fleiri dómsmál þurfi til að eyða réttaróvissu.

Er formúlan þá þessi

(greidd afborgun á sínum tíma með gengistryggingu+vextir skv. upph. samningi) - (afborgun án gengistrygginga + seðlabankavextir) = Ef +, þá endurgreiðsla

Share this post


Link to post
Share on other sites
Er formúlan þá þessi

(greidd afborgun á sínum tíma með gengistryggingu+vextir skv. upph. samningi) - (afborgun án gengistrygginga + seðlabankavextir) = Ef +, þá endurgreiðsla

Ef við miðum við samningsvexti fram til lagasetningar eða til dómsins um daginn, þá myndi væntanlega ofgreiddur vaxtamunur fara beint inná höfuðstól. Ég held að sumir séu að gleyma því, að meðan það var að borga af gengistryggðum lánum, þá hækkaði mánaðarleg afborgun (fyrir utan vextina) gríðarlega.

Hægt væri að reikna þetta svona fyrir hverja greiðslu upp að einnhverjum tímapunkti þegar seðlabankavextir eiga að taka gildi:

Höfuðstóll-(Raun greidd afborgun+vaxtamunur)

En avant og kannski fleiri gerðu fleiri skemmtilega hluti í sínum útreikningum. Frá fyrsta gjalddaga og á alla gjalddaga þangað til lögin voru sett reiknuðu þeir sér dráttarvexti og vanskilagjald. Athugið að allir umræddir greiðsluseðlar voru greiddir á réttum tíma en þeim finnst þeir eiga inni og reikna sér þetta afturvirkt. Samtals 113 þús. Þessu til stuðnings hef ég excel skjal frá starfsmanni avant sem sýnir útreikninga.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.