Sign in to follow this  
Followers 0
fleebah

Lög 151 í Hæstarétti

50 posts in this topic

Er formúlan þá þessi

(greidd afborgun á sínum tíma með gengistryggingu+vextir skv. upph. samningi) - (afborgun án gengistrygginga + seðlabankavextir) = Ef +, þá endurgreiðsla

Já. þannig vija þeir hafa þetta, að mínu mati. (reyndar i takt við það sem ég las strax útúr dóminum en það er annað mál.)

Ef upphaflegar afborganir eru hærri en SÍ vextir þá ættu menn að ega rétt á endurgreiðslu. Í flestum tilfellum eru þær sennilega lægri samt, að því er sagt er.

þeir vilja meina sko í þessu áliti, að SÍ vextir gildi. Enda hafi Hæstiréttur margdæmt það. M.a. í undanfara umrædds máls núna síðast og þeir telja að það sé ítrekað í dóminum

Edited by Brodd-Helgi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Er formúlan þá þessi

(greidd afborgun á sínum tíma með gengistryggingu+vextir skv. upph. samningi) - (afborgun án gengistrygginga + seðlabankavextir) = Ef +, þá endurgreiðsla

Hafirðu þegið greiðslujöfnun eða frystingu þá er greiðslan í lágmarki og þá á þetta við:

"Fjármalafyrirtæki geta ekki krafist mismunar a óverðtryggðum Sedlabankavöxtum og samningsvöxtum fyrir timabil þar sem fullnaðarkvittun

eda ígildi hennar liggja fyrir" og "skiptir form þeirra þá engu máli".

Eins og segir í álitinu.

Vanskil eru hinsvegar meira vandamál.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ræningjar heimta fjármuni sem þeir eiga ekki, sumt fólk telur sér betur borgið að afhenda fjármunina.

Nú fær fólk sitt aftur sem getur sannað að það afhenti ræningjunum féð (fullnaðarkvittun).

Er Hæstiréttur að hóta því að fólk sem afhenti ekki alla peningana sem ræningjarnir fóru fram á, skuli samt gera það.

Er þá Hæstiréttur ekki gengin í lið með ræningjunum, ef gera á mun á fólki sem greiddi eða ekki.

Lögin hljóta að standa, óháð því hvernig tekist hefur til við að hóta eða plata fólk til að geiða meira enn því ber, af ólöglegu lánunum.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Er það ekki þannig að fólk fær endurútreikning? Eg er ekki að sjá að það verði endilega mikið um endurgreiðslur. Eg mundi varast að telja það þar til H.Réttur hefur stafað það fram.

þessi umræða um fullnaðarkvittun finnst mér villu umræða. það hlýtur að eiga við lánin almennt að það má ekki koma þannig út að afborganir verða meiri afturvirkt en upphaflegir skilmálar sögðu til um.

Ef fólk hefur ekki greitt, þá bætast sennilega samt dráttavextir við eftir atvikum.

Edited by Brodd-Helgi

Share this post


Link to post
Share on other sites
En avant og kannski fleiri gerðu fleiri skemmtilega hluti í sínum útreikningum. Frá fyrsta gjalddaga og á alla gjalddaga þangað til lögin voru sett reiknuðu þeir sér dráttarvexti og vanskilagjald. Athugið að allir umræddir greiðsluseðlar voru greiddir á réttum tíma en þeim finnst þeir eiga inni og reikna sér þetta afturvirkt. Samtals 113 þús. Þessu til stuðnings hef ég excel skjal frá starfsmanni avant sem sýnir útreikninga.

Þetta er bull. Sjálfur var ég með lán hjá Avant og reiknaði alla möguleika í stöðunni eftir Hæstaréttardóminn meðan beðið var niðurstöðu um hvaða vexti yrði miðað við. Þegar Avant kom loks með endurútreikninginn í nóvember munaði aðeins 8þús kr. á upphaflegum útreikningum mínum og niðurstöðu Avant manna. Allir útreikningar voru birtir á heimasíðu Avant, maður gat loggað sig inn og skoðað niðurstöðu útreikninganna fyrir hvern einasta mánuð/gjalddaga. Það er ekki séns að dráttarvextir og vanskilagjald hefði farið fram hjá mér ef slíkt hefði verið lagt á í útreikningunum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Kannski af því að lánveitendur gátu ekki tekið hann af lántakendum?

Veit ekki hver röksemdarfærslan er fyrir þessu, man bara eftir því að þessi skilaboð voru út um allt, heimabönkum og á heimasíðum og í tilkynningum á opinberum síðum.

Er það ekki þannig að fólk fær endurútreikning? Eg er ekki að sjá að það verði endilega mikið um endurgreiðslur. Eg mundi varast að telja það þar til H.Réttur hefur stafað það fram.

þessi umræða um fullnaðarkvittun finnst mér villu umræða. það hlýtur að eiga við lánin almennt að það má ekki koma þannig út að afborganir verða meiri afturvirkt en upphaflegir skilmálar sögðu til um.

Ef fólk hefur ekki greitt, þá bætast sennilega samt dráttavextir við eftir atvikum.

Fullnaðarkvittun þýðir að málinu var lokið, og ef að kvittunin er fyrir lagasetninguna 2010 þá gilda eldri lög um málið. Ef að kvittun er ekki fyrir hendi þá telst málinu ekki lokið og þá gilda um það lögin sem sett voru 2010 skv. túlkunum sem komið hafa fram hingað til.

Það er það sem að þetta fullnaðarkvittunardæmi er að snúast um. Þannig að þeir sem að voru hvað virkastir í greiðsluverkfalli eiga a.m.k. einn Hæstaréttadóm til viðbótar þangað til að niðurstaða fæst um það dæmi. Hvort að þetta eigi að teljast sem vanskil eða mótmæli eða álíka, man ekki orðalagið.

Edited by Skaz

Share this post


Link to post
Share on other sites
Þetta er bull. Sjálfur var ég með lán hjá Avant og reiknaði alla möguleika í stöðunni eftir Hæstaréttardóminn meðan beðið var niðurstöðu um hvaða vexti yrði miðað við. Þegar Avant kom loks með endurútreikninginn í nóvember munaði aðeins 8þús kr. á upphaflegum útreikningum mínum og niðurstöðu Avant manna. Allir útreikningar voru birtir á heimasíðu Avant, maður gat loggað sig inn og skoðað niðurstöðu útreikninganna fyrir hvern einasta mánuð/gjalddaga. Það er ekki séns að dráttarvextir og vanskilagjald hefði farið fram hjá mér ef slíkt hefði verið lagt á í útreikningunum.

Þetta er ekki bull. Farðu betur yfir þetta. Fáðu að sjá excel skjalið á bakvið þína útreikninga. Þetta er hluti af þeirri upphæð sem fer inná biðreikning sem síðan leggst við nýjan endurreiknaðan-seðlabankavaxtahöftuðstól.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Þetta er bull.

Ég þekki eina konu sem kann upp á 10 endurreikninga á erlendu lánunum, þekkir þetta eins og lófann á sér. Hún sagði mér um daginn að Lýsing hefði einmitt sett dráttarvexti á þá upphæð per gjalddaga sem út af stóð eftir endurreikninginn, þó svo að greiðsluseðillinn, krafan, hafi verið greidd. Dráttarvexti frá hverjum eindaga greiðslu.

S.s. Lýsing setti dráttarvexti á kröfu sem staðið var í skilum með á þeim tíma.

Hressandi, ekki satt?

Held þú ættir að kíkja betur á þetta.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Athyglisverður vinkill á leiðinni, Drómi kærir stöðvun á uppboði. Niðurstaða kærunnar gæti kveðið skýrar á um dóm Hæstaréttar um daginn, sérstaklega fyrir þá sem voru með frystingu og/eða greiðsluverkfall/vanskil.

Málið fer til héraðsdóms

Drómi hefur ákveðið að kæra til Héraðsdóms Reykjavíkur ákvörðun sýslumannsins í Reykjavík um að stöðva uppboð sem fara átti fram í síðustu viku. Í málinu er tekist á um uppgjör vegna gengistryggðs fasteignaláns.

Sýslumaðurinn í Reykjavík stöðvaði fjögur uppboðsmál í síðustu viku. Í öllum málunum mótmæltu lögmenn lántaka uppboðinu og vísuðu m.a. til nýfallins dóms Hæstaréttar. Þórður H. Sveinsson lögmaður segir að fleiri uppboð verði væntanlega stöðvuð næstu daga af sömu ástæðum.

Þegar sýslumaður tekur ákvörðun um að stöðva uppboð á kröfuhafinn val um hvort hann höfðar mál fyrir héraðsdómi til að fá ákvörðun sýslumanns breytt eða sætta sig við ákvörðunina en þá fellur uppboðsmálið niður. Þórður segir að lögmaður Dróma hafi strax lýst því yfir að hann myndi vísa þessari ákvörðun sýslumanns til héraðsdóms.

Þórður segir ágætt að þetta mál fari í þennan farveg því þá fái málið hraðari afgreiðslu en ef ágreiningi um málið væri vísað til dómstólsins í formi stefnu. Þetta mál er því svokallað úrskurðarmál, líkt og málið sem Sigurður Hreinn Sigurðsson og Maria Elvira Mendez Pinedo unnu í Hæstarétti fyrr í þessum mánuði.

Þórður segir að í þessu máli sé tekist á um nokkur atriði sem dómstólar hafi ekki fjallað um áður. Lánið sem um ræðir er gengistryggt fasteignalán. Um tíma greiddi lántakinn eingöngu vexti af láninu. Hann fór síðar í svokallað greiðsluverkfall. Drómi hefur lagt fram kröfu um greiðslu vaxtavaxta, en þeirri kröfu hefur Þórður mótmælt. Í málinu er einnig tekist á um afturvirkni laga sem Alþingi sett, að frumkvæði efnahags- og viðskiptaráðherra, í desember 2010.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Athyglisverður vinkill á leiðinni, Drómi kærir stöðvun á uppboði. Niðurstaða kærunnar gæti kveðið skýrar á um dóm Hæstaréttar um daginn, sérstaklega fyrir þá sem voru með frystingu og/eða greiðsluverkfall/vanskil.

Kaldhæðni örlaganna að þetta verði Drómi sem að fær út úr því skorið hvort að hann skuldi ennþá meira fólki endurreiknun á lánum eða geti farið í harða innheimtuaðgerðir gegn fleirum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Þannig að þeir sem að voru hvað virkastir í greiðsluverkfalli eiga a.m.k. einn Hæstaréttadóm til viðbótar þangað til að niðurstaða fæst um það dæmi. Hvort að þetta eigi að teljast sem vanskil eða mótmæli eða álíka, man ekki orðalagið.

Já, en voru svo margir sem fóru í greiðsluverkfall? Er til statestík um það?

Eg veit um engann sem fór í greiðsluverkfall.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hvort að þetta eigi að teljast sem vanskil eða mótmæli eða álíka, man ekki orðalagið.

Held að greiðslulverkfall sé ekki til sem konsept í lögum. Annað hvort eru greiðslur í skilum eða ekki. Skil / Vanskil.

Þannig að þeir aðilar sem fóru í greiðsluverkfall til að mótmæla eða eitthvað, eru ekki í neinni sér aðstöðu núna. Bara plain vanilla vanskil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Þetta er ekki bull. Farðu betur yfir þetta. Fáðu að sjá excel skjalið á bakvið þína útreikninga. Þetta er hluti af þeirri upphæð sem fer inná biðreikning sem síðan leggst við nýjan endurreiknaðan-seðlabankavaxtahöftuðstól.

Eins og ég sagði, ég reiknaði þetta út sjálfur 4 mánuðum áður en endurreikningur Avant lá fyrir og mínar niðurstöður stemmdu við niðurstöður Avant þegar þær loks komu. Ég beitti annarri nálgun í mínum útreikningi en þeir, en niðurstaðan var sú sama. Það er rétt að taka fram í þessu samhengi að ég greiddi að fullu hvern einasta greiðsluseðil þegar hann datt inn um lúguna og frysti hvorki lánið né neytti neinna annarra "úrræða" sem til boða stóðu. Það kæmi mér ekki á óvart að heyra að þeir hafi áskilið sér dráttarvexti og/eða vanskilagjöld frá þeim sem frystu lánin eða lengdu í þeim enda vantaði þá upp á að afborganir væru greiddar að fullu, ég get aðeins fullyrt að ekkert slíkt lagðist á endurútreikning míns láns.

Ég þekki eina konu sem kann upp á 10 endurreikninga á erlendu lánunum, þekkir þetta eins og lófann á sér. Hún sagði mér um daginn að Lýsing hefði einmitt sett dráttarvexti á þá upphæð per gjalddaga sem út af stóð eftir endurreikninginn, þó svo að greiðsluseðillinn, krafan, hafi verið greidd. Dráttarvexti frá hverjum eindaga greiðslu.

S.s. Lýsing setti dráttarvexti á kröfu sem staðið var í skilum með á þeim tíma.

Hressandi, ekki satt?

Held þú ættir að kíkja betur á þetta.

Í mínu tilfelli stóð aldrei nein fjárhæð út af til að setja dráttarvexti á þar sem ég frysti hvorki lánið né lengdi í því heldur greiddi alla seðla jafnóðum og þeir duttu inn um lúguna.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Þannig að þeir aðilar sem fóru í greiðsluverkfall til að mótmæla eða eitthvað, eru ekki í neinni sér aðstöðu núna. Bara plain vanilla vanskil.
Varla hægt að tala um vanskil þegar lánin eru kolólögleg.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sælir.

Vitanlega átti fólk að skella í lás og fara í lögsókn við þessa þjófa. Eins eru verðtryggðu lánin ólögleg enda hvergi til á plánetunni. Allt í vitleysu í Kjánalandi.

kv

Spinni.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Held að greiðslulverkfall sé ekki til sem konsept í lögum. Annað hvort eru greiðslur í skilum eða ekki. Skil / Vanskil.

Þannig að þeir aðilar sem fóru í greiðsluverkfall til að mótmæla eða eitthvað, eru ekki í neinni sér aðstöðu núna. Bara plain vanilla vanskil.

Þetta er umdeilt atriði, sama gildir um frystingu lána. Það er engin fullnaðarkvittun til í þeim málum en samt sem áður þá var frystingin samþykkt af lánveitenda.

Þannig að það er augljóst hver taktík banka og fjármálastofnanna verður núna þegar að þeim sýnist sem að ríkisstjórnin sé rög við að koma með einhverja löggjöf um þessa endurútreikninga.

Það á að draga lappirnar og segja hitt og þetta óljóst í öllum málum. Það er bókað að margt fólk á ekki eftir að gera sér grein fyrir rétti sínum eða líta á það sem þess virði að eyða tíma og jafnvel peningum í að sækjast eftir einhverju sem að er ekki endilega mjög há upphæð.

Þetta er brandari að horfa upp á þessi fyrirtæki komast upp með þetta. FME og aðrar eftirlitsstofnanir ættu að vera til taks og á fullu að fylgja eftir endurútreikningum en það er ekkert að gerast. Allavega ekkert sem að er að virka.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Þetta er umdeilt atriði, sama gildir um frystingu lána. Það er engin fullnaðarkvittun til í þeim málum en samt sem áður þá var frystingin samþykkt af lánveitenda.

Frysting lána, í tilfelli Frjálsa allavega, var hluti af þeim viðskiptakjörum sem Frjálsi bauð uppá fyrir hrun. Þannig að í rauninni voru lánin í skilum í frystingu miðað við að þetta var í því sem Frjálsi bauð uppá sem og að Frjálsi hafði frumkvæði af því að bjóða fasta greiðslur þegar allt var komið í rugl.

Frá mínum bæjardyrum séð voru þau lán sem voru í frystingu, og hver einasti gjalddagi var greiddur í tíma, jafnrétthá og þau lán sem var búið að greiða upp eða fóru aldrei í frystingu.

Þar að auki er frysting í rauninni bara skilmálabreyting á láninu, faktískt séð, með samþykki beggja aðila.

Enda tók lögfræðiálit LEX þetta skýrt fram: Ef þú varst í skilum með lánið, frysting eður ei, gildir dómur Hæstaréttar fyrir það lán.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jæja, þá eru mál að skýrast.

Fjármálafyrirtækin hafa ákveðið að hafa samráð með úrvinnslu fordæmis þessa dóms og niðurstaðan úr því samráði er alltaf að skýrast.

Fyrirtækin ætla að fara með 14 mál fyrir dóm. 12 fyrirtækjalán og svo tvö lán einstaklinga gegn Lýsingu (bílalán).

Þessar upplýsingar, ásamt upplýsingum um afskriftir tveggja banka af þessum dómi, sýna að það er greinilegt að langflestir einstaklingar með erlend húsnæðislán munu njóta fordæmisins. Þau sem greiddu upp setta upphæð, þau sem voru í frystingu líka. S.s. það fólk sem var í skilum.

Spurning er hvort að vanskil hafi mikil áhrif.

Tapa 51 milljarði á dómnum

Það er kannski ágætt að eigið fé bankana var feitt fyrir þennan dóm...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Já skrítið því að það fólk sem getur þá notað peninganna sem ekki fara í lánin borga 25,5% vask af því öllu + Ýmis önnur gjöld. Líklega hagnast ríkisjóður á þessu...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.