Sign in to follow this  
Followers 0
Landinn

Forstjóri FME drekinn

101 posts in this topic

Mat á hæfni hans tvívegis gert af Andra Árnasyni sem staðfesti hæfi hans. Svo kemur skýrsla frá lögmanni og endurskoðanda og Gunnar strax rekinn. Það verður fróðlegt að fá að vita hvernig stendur á þessu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Það spyrja margir að einmitt þessu; hvernig stendur á þessu? - Í pottunum hér í laugunum var einn sem kenndi einbeittum vilja kommúnistastjórninni undir stjórn Steingríms J. efnahagsráðherra um og sagði; Hann hefur handvalið lögmann úr vinstri kreðsinum til að elta uppi Gunnar þennan og koma honum frá.

Það munu ALLIR "fara frá" í feitustu embættum hins opinbera, með "einum eða öðrum hætti". Um það sér Steingrímur kannski líka? - Einn í pottunum vildi vita hvaðan og hvernig þessi Ástráður lögmaður tengdist komma-elítunni svona traustum böndum? Vitið þið hér?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Einn í pottunum vildi vita hvaðan og hvernig þessi Ástráður lögmaður tengdist komma-elítunni svona traustum böndum? Vitið þið hér?

Já, hann er fyrrum sambýlismaður Svandísar Svavars og barnsfaðir, flokksbundinn VG um árabil og var formaður kjörstjórnarinnar sem klúðraði stjórnlagaþingskosningunni eins og frægt er.

Hæstaréttarlögmaður.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nú eru komnar mun meiri upplýsingar fram. Það verður að segjast að þetta mál er stórfurðulegt. Skýrslan sjálf segir nokkra hluti t.d. þessa: Hún rengir ekki fyrri úttekt sem Andri gerði og kemst að svipaðri niðurstöðu. Hins vegar er gagnrýnt hvernig Gunnar svaraði FME þegar hann var hjá Landsbankanum með því að minnast ekki á einhver félög sem hann hefði átt að minnast á. Það var ekki brot á þeim tíma en hefði verið það núna.

Þetta eru sem sé ekki nýjar upplýsingar. Í skýrslunni er líka minnst á að Gunnar sé varla hæfur sem forstjóri FME þar sem hann þarf að víkja sæti í öllum málum sem koma Landsbankanum við. Vitnað er í rit Páls Hreinssonar í því sambandi. Enn á ný hefur þetta legið fyrir.

Svo er minnst á það í skýrslunni að varla finndist nægilega hæfur maður til að stýra FME ef hæfnisskilyrðin eru túlkuð svona þröngt.

Það er því mjög spes að stjórn FME skuli draga þá ályktun á þessari skýrslu að það þurfi að reka forstjórann, þar sem ekkert nýtt kemur fram og fyrri afstaða Andra er ekki dregin í efa.

Netverjar eru búnir að vera duglegir síðasta sólarhringinn við að taka snúning á Ástráði en fáir hafa hjólað í stjórn FME. Ég get ekki séð hvernig er hægt að sakast við Ástráð í þessu máli.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ég er ekki alveg að skilja þetta mál. Þetta er eitt af þeim málum sem minn litli heili skilur ekki.

Gunnar upplýsti ekki FME fyrir 10 árum, er það vandamálið? Hafa nýjar upplýsingar komið? Ég get ekki séð að það séu komnar nýjar upplýsingar sem gjörbreytir málinu. En kannski er mér að yfirsjást eitthvað.

Ef stjórn vill losna við starfsmann eða forstjóra, hefur hún ekki fulla heimild til þess? Ég skil ekki af hverju það þarf að gera starfslokasamning. Er ekki einhver uppsagnarfrestur sem menn fara bara eftir og hugsanlega einhver sérsamningur sem gerður var við ráðningu. Af hverju þarf að gera starfslokasamning?

En Gunnar neitar að skrifa undir slíkan. Ég skil hann að sumu leyti. Stjórn FME er með mismunandi lögfræðiálit, sem eru á svipuðum nótum en þó með áherslumun. Lítið nýtt hefur komið fram, finnst mér amk. Og undir stjórn Gunnars hefur FME náð að senda frá sér einhver 80 mál.

Hver er hin raunverulega ástæða fyrir því að láta Gunnar fara?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ólafur Arnarson var með athyglisverða grein í í gær

Loksins er hann farinn!

Þann 14. apríl 2010, tveimur dögum eftir að skýrsla rannsóknarnefndar Alþingis kom út, birti ég pistil hér á Pressunni undir fyrir sögninni:

Þar bendi ég á að í skýrslunni kemur fram að Gunnar Andersen, forstjóri Fjármálaeftirlitsins, hafi árið 2001 sem yfirmaður Alþjóðasviðs Landsbankans og stjórnarmaður í aflandsfélagi verið viðriðinn aflandsfléttu sem sneri að því að fela raunverulegt eignarhald á 5-7 prósenta hlut í Kaupþingi. Þetta mun vera markaðsmisnotkun.

Síðan hef ég margsinnis fjallað um vanhæfi forstjóra FME og furðað mig á því að hann skuli ekki hafa verið látinn víkja úr starfi sínu þar sem hann uppfyllir bersýnilega ekki kröfur sem gerðar eru til hæfis stjórnenda í fjármálafyrirtækjum.Stjórn FME hefur þar til í gær gert minni kröfur til forstjóra FME en stjórnenda í fjármálafyrirtækjum, sem heyra undir stofnunina.

Fjölmiðlar, aðrir en Pressan, brugðust

Fljótlega eftir að ég benti á vanhæfi Gunnars hófst vandaður og ítarlegur fréttaflutningur á Pressunni um störf hans og vanhæfi. Stjórn FME fékk Andra Árnason hrl til að gera úttekt á hæfi Gunnars. Það var ámælisvert hjá stjórn FME í ljósi þess að Andri hafði tekið að sér verkefni fyrir FME og fengið greiðslur fyrir eftir að Gunnar tók við starfi forstjóra. Andri sem var þannig vanhæfur til að fjalla um hæfi Gunnars vegna hagsmunatengsla komst að þeirri niðurstöðu að ekkert stæði í vegi fyrir því að Gunnar sæti sem forstjóri FME og öll möguleg brot hans væru hvort eð er fyrnd – nokkuð sem ekki hefur verið talið til málsbóta fyrir menn sem þurft hafa að gangast undir hæfismat FME fyrir stjórnarstörf í fjármálafyrirtækjum.

Eftir að Pressan fékk skýrslu Andra í hendur á grunni upplýsingalaga hélt umfjöllun um málið áfram hér á Pressunni bæði með fréttaflutningi og pistlaskrifum mínum. Einnig skrifaði Sigurður G. Guðjónsson hrl beitta pistla þar sem hann benti m.a. á að möguleg brot Gunnars Þ. Andersen væru alls ekki fyrnd þar sem fyrningarfrestur væri 10 ár en ekki sex eins og Andri Árnason hélt fram.

Smám saman tók að mótast mynd af Gunnari Andersen. Ekki var nóg með að hann hefði tekið þátt í markaðsmisnotkun með því að fela eignarhald á hlutabréfum í Kaupþingi í aflandsfélagi á vegum Landsbankans heldur hafði hann tekið þátt í að falsa efnahagsreikning Landsbankans með því að fela eignarhlut bankans í VÍS inni í aflandsfélagi. Án þeirrar blekkingar hefði Landsbankinn þurft að draga alla eign sína í VÍS frá eigin fé bankans.

Kastljósið tekur við sér

Fjölmiðlar, aðrir en Pressan, brugðust með öllu í þessu máli. Það var ekki fyrr en Kastljósið á RÚV tók málið upp í nóvember í fyrra, tæplega einu og hálfu ári eftir að ég benti fyrst á þátttöku Gunnars í aflandsviðskiptum, sem brutu gegn lögum um verðbréfaviðskipti, að einhver annar fjölmiðill fjallaði með gagnrýnum hætti um fortíð Gunnars Andersen. Kastljósið vakti mikla athygli. Þar kom m.a. fram að Gunnar Andersen hafði leynt FME upplýsingum um tvö aflandsfélög Landsbankans þrátt fyrir að hafa fengið lögfræðiálit um að honum bæri að tilkynna FME um þessi félög. Gunnar sat í stjórn beggja þessara félaga.

Í kjölfar Kastljóss umfjöllunarinnar ákvað stjórn FME að láta gera aðra úttekt á hæfi Gunnars Andersen til að gegna embætti forstjóra FME. Stjórnin fékk Andra Árnason til að meta hvort nýjar upplýsingar í málinu væru þess eðlis að forstjóranum væri ekki sætt. Vitanlega er það ámælisvert hjá stjórn FME að fela Andra að leggja mat á sína eigin vinnu. Niðurstaðan varð eins og búast mátti við. Andri var ánægður með sína fyrri álitsgerð og taldi ekkert nýtt hafa komið fram.

Óháð matsgerð

Stjórn FME ákvað þá að fá Ástráð Haraldsson hrl til að skoða málið fra grunni og Ástráður komst að þeirri niðurstöðu að fortíð Gunnars væri slík að hann væri ekki hæfur til að gegna embætti sínu. Nú hefur álitsgerð Ástráðs ekki verið birt opinberlega en af því að dæma sem fram hefur komið í fréttum virðist sem það hafi ekki endilega verið nýjar upplýsingar í málinu sem leiddu til þeirrar niðurstöðu að Gunnar sé vanhæfur og þar með ófær um að gegna embætti sínu. Þá niðurstöðu var hægt að leiða af þeim gögnum sem Andri Árnason hafði undir höndum allt frá því hann var fyrst beðinn um að leggja mat á hæfi Gunnars.

Aðalsteinn Leifsson, formaður stjórnar FME, segir ákvörðunina um að víkja Gunnari úr starfi byggða á hans fortíð en ekki störfum hans fyrir FME. Hann hafi staðið sig vel. Við þetta verður að setja stórt spurningarmerki. Í vikunni féll dómur í Hæstarétti, sem skar úr um að tilmæli FME og Seðlabanka Íslands til fjármálafyrirtækja um endurreikning vaxta í kjölfar þess að gengislán voru úrskurðuð ólögleg í Hæstarétti sumarið 2010 brutu í bága við stjórnarskrá Íslands. Það flokkast varla undir góða frammistöðu í starfi að hvetja til stjórnarskrárbrota.

FME ferillinn sorgarsaga

Í byrjun janúar tapaði FME máli gegn Ingólfi Guðmundssyni, fyrrverandi framkvæmdastjóra Lífeyrissjóðs verkfræðinga. FME hafði látið reka hann úr starfi á þeim grundvelli að hann væri vanhæfur vegna stjórnarstarfa í íslenska lífeyrissjóðinum fyrir hrun. Héraðsdómur komst að þeirri niðurstöðu að ekki aðeins hefði Ingólfur verið hæfur til að gegna starfinu heldur hefði FME brotið á honum flestar reglur stjórnsýsluréttar og m.a. meinað honum um andmælarétt og haldið frá honum gögnum sem hann átti rétt á við meðferð málsins.

Nýlega felldi Hæstiréttur úr gildi frystingu eigna nokkurra manna, sem FME, Seðlabankinn og efnahagsbrotadeild ríkislögreglustjóra höfðu sakað um brot á gjaldeyrislögum vegna þess að rannsóknin málsins, m.a. hjá FME, hefði nánast legið niðri í tvö ár. Rannsóknaraðilum væri ekki stætt á því að ráðast í frystingu eigna fólks og láta svo rannsókn málsins reka á reiðanum.

Þá má ekki gleyma því að handvömm Gunnars Andersen og FME varð næstum til að eyðileggja málið gegn Baldri Guðlaugssyni, sem Hæstiréttur dæmdi í tveggja ára fangelsi í gær. Gunnar Andersen felldi niður rannsókn FME yfir Baldri á mjög hæpnum ef ekki fullkomlega óeðlilegum forsendum og neyddist síðan til að taka hana upp aftur. Sératkvæði eins hæstaréttardómara byggir á þessari handvömm Gunnars.

Sérstök klappstýra Gunnars Andersen, Þorvaldur Gylfason, prófessor, telur Gunnar besta embættismann landsins frá öndverðu. Þorvaldur telur þar til merkis um áttatíu mál sem FME hafi sent til sérstaks saksóknara frá því að Gunnar tók við embætti. Þorvaldur nefnir ekki að það var Jónas Fr. Jónsson, fyrrverandi forstjóri FME, sem kallaði eftir endurskoðunarskýrslum um flest ef ekki öll þessi áttatíu mál. Gunnar skóflaði þeim svo nánast órannsökuðum yfir til embættis sérstaks saksóknara í stað þess að rannsókn færi fyrst fram hjá FME eins og vera ber. Fyrir vikið hefur sérstakur saksóknari verið á kafi í því að vinna vinnu, sem með réttu hefði átt að fara fram inni í FME hjá Gunnari Andersen. Embætti sérstaks saksóknara hefur nú fellt niður um 80 hrunmál. Hversu mörg þeirra skyldu vera úr bunkanum sem Gunnar Andersen sendi órannsakaðan frá sér?

Nú eru þrjú og hálft ár frá hruni og þrjú ár frá því embætti sérstaks saksóknara var stofnað. Embættið hefur fengið órannsökuð mál úr FME í kassavís og þurft að eyða dýrmætum tíma í að vinna verk FME. Á þessum þremur árum hafa komið þrjár til fjórar ákærur frá embættinu og aðeins ein þeirra tengist stóru bönkunum þremur, sem áttu nú samt að vera meginviðfangsefni embættisins. Það er málið gegn Glitnismönnunum Lárusi Welding og Guðmundi Hjaltasyni. Ekki getur það talist mikill afrakstur á þremur árum. Hvað ætli mikið af afkastaleysinu megi rekja til tímans sem er sóað í að rannsaka málabunkann frá FME?

Þótt fyrr hefði verið

Þorvaldur Gylfason heldur því fram að það séu „erindrekar“ þeirra sem rannsóknir hrunsins beinast að sem nú séu að flæma Gunnar Andersen úr starfi. Þetta er fráleitt hjá prófessornum. Gunnar Andersen stenst ekki þær kröfur sem FME gerir til stjórnarmanna og stjórnenda í fjármálafyrirtækjum vegna aðkomu sinnar að vafasömum viðskiptagjörningum í starfi hjá Landsbankanum. Gunnar er uppvís orðinn að nákvæmlega sama athæfi og sérstakur saksóknari rannsakar hjá stjórnendum gömlu bankanna sem stórfellda markaðsmisnotkun sem hafi orðið völd að falli bankanna. Jafnvel þó að störf hans hjá FME væru til fyrirmyndar, sem þau hafa ekki verið, stenst það ekki skoðun að hann sitji í forsæti þeirrar stofnunar sem hefur eftirlit með fjármálamarkaði vegna fortíðar hans.

Það er vonum seinna að stjórn FME víkur Gunnari Andersen úr starfi forstjóra FME. Vonandi markar þetta upphaf að siðbót í íslensku stjórn- og stofnanakerfi. Það verður fróðlegt að sjá hvort stjórn FME víkur sér undan því að kæra Gunnar Andersen til sérstaks saksóknara fyrir markaðsmisnotkun, fölsun ársreikninga Landsbankans og fyrir að hafa leynt FME upplýsingum sem honum bar að veita.

FME heyrir undir efnahags- og viðskiptaráðherra. Það gerir Seðlabanki Íslands einnig. Nú liggur fyrir Hæstaréttardómur um að ákvæði laga nr. 151/2010 um endurútreikning vaxta og afturvirkni þeirra á ólöglegum gengislánum brjóta í bága við stjórnarskrá. Þessi ákvæði laganna voru gerð eftir fyrirmynd frá FME og Seðlabankanum. Efnahags- og viðskiptaráðherra hlýtur að gera ráðstafanir til að tryggja að stjórnarskrárníðingur stýri ekki Seðlabanka Íslands.

Hér fyrir neðan eru hlekkir á helstu pistla sem ég hef skrifað um vanhæfi og óeðlilega framgöngu Gunnars Andersen í starfi framkvæmdastjóra FME:

10. ágúst 2009 (Pressuúttekt ÓA): http://www.pressan.is/Pressuuttektir_Olafu...hvot_islendinga

12. ágúst 2009: http://www.pressan.is/pressupennar/LesaOla...d_sporin_hraeda

28. ágúst 2009: http://www.pressan.is/pressupennar/LesaOla...nleikann_gunnar

13. desember 2009: http://www.pressan.is/pressupennar/LesaOla...f-baki-dottirnn

15. janúar 2010: http://www.pressan.is/pressupennar/LesaOla...kandall-hja-fme

14. apríl 2010: http://www.pressan.is/pressupennar/LesaOla...-blekkingarvefs

15. apríl 2010: http://www.pressan.is/pressupennar/LesaOla...kki-benda-a-mig

7. júní 2010: http://www.pressan.is/pressupennar/LesaOla...verdur-ad-vikja

1. júlí 2010: http://www.pressan.is/pressupennar/LesaOla...tnad-almennings

8. júlí 2010: http://www.pressan.is/pressupennar/LesaOla...r-mega-vara-sig

6. nóvember 2010: http://www.pressan.is/pressupennar/LesaOla...--brotin-fyrnd_

10. ágúst 2011: http://www.pressan.is/pressupennar/LesaOla...byrgd-a-gunnari

14. ágúst 2011: http://www.pressan.is/pressupennar/LesaOla...kki-benda-a-mig

Share this post


Link to post
Share on other sites

Málið er mjög skrítið. Það er ekki einsog Gunnar hafi brotið af sér eða sýnt vanhæfni í starfi. Það eina sem uppúr kafinu hefur komið að fyrir 10 árum eða svo hafi Gunnar ekki gefið einhverjar upplýsingar sem eflaust þótti eðlilegt á þeim tíma. Getur verið að þetta tengist Baldursmálinu á einhvern hátt eða því hversu duglegur Gunnar hefur verið að koma málum til sérstaks eftir að hann tók við embættinu?

Mér finnst afskaplega langsótt að tengja þetta því að Ástráður sé barnsfaðir Svandísar og fyrrum sambýlismaður. Hann virðist í raun og veru alls ekkert draga úr hæfi Gunnars í skýrslunni heldur bara draga fram gamla sögu enda er það líklega það sem menn gera núna. Að passa upp á að það sé ekki hægt að væna neinn um að draga eitthvað undan.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mér finnst afskaplega langsótt að tengja þetta því að Ástráður sé barnsfaðir Svandísar og fyrrum sambýlismaður. Hann virðist í raun og veru alls ekkert draga úr hæfi Gunnars í skýrslunni heldur bara draga fram gamla sögu enda er það líklega það sem menn gera núna. Að passa upp á að það sé ekki hægt að væna neinn um að draga eitthvað undan.

Eins langsótt og að draga í efa allt sem Jón Steinar og Ólafur Börkur gera.

En gátu þau ekki fengið einhvern ótengdan stjórnmálaelítunni og sitjandi, lögbrjótandi og stjórnarskrárbrjótandi, ríkisstjórn? Svona til að svona vangaveltur kæmu ekki fram?

Manni dettur í hug að þetta mál sé smjörklípa. Ríkisstjórnin mætir mjög harðri gagnrýni fyrir að brjóta viljandi stjórnarskránna, og koma þá með þetta mál. Þetta er vangavelta, ekki staðhæfing btw.

Edited by fleebah

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ég velti fyrir mér hver sé hugsanlega fullkomlega "vammlaus" ef leitað er aftur í tímann án takmarkana. Ég veit að ég væri það klárlega ekki. Vitið þið um einhvern?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nei, ástæðan fyrir því að "ýta" Gunnari út úr FME er augljóslega runnin undan efna-og viðskiptaráðherra sem ÆTLAR að sameina Seðlabanka og FME til að koma seðalbankastjóra í sín "umbeðnu" laun sem Jóhanna lofaði honum. Ástæðan er nú ekki merkilegri! En nógu merkileg samt! - Bara "klára sín mál" fyrir endalok ríkisstjórnarinnar - og allir haldi sínum eftirlaunastyrk fyrir 4 ára stjórnarsetu í ráðherrastólum!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ég er ekki alveg að ná þessu. Hvaða öfl eru það sem fá VG lögmanninn Ástráð til að gjamma, með velþókknun ríkisstjórnarinnar ? Þessi brot Gunnars virðast vera smámál, en hann hefur verið mjög öflugur í að vísa málum til sérstaka. Er hann að hræra í potti sem stjórnvöld þola ekki að komi í dagsljósið ? Þorvaldur Gylfason sem verður að teljast þungaviktarmaður í umræðu, stillir sér algjörlega upp með Gunnari og spáir flugeldasýningu ef honum verður sparkað.

Ólafur Arnar fer mikinn í skrifum, en því má ekki gleyma að hann er launaður áróðurspenni og ekki hlutlaus í skrifum.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Ég er ekki alveg að ná þessu. Hvaða öfl eru það sem fá VG lögmanninn Ástráð til að gjamma, með velþókknun ríkisstjórnarinnar ? Þessi brot Gunnars virðast vera smámál, en hann hefur verið mjög öflugur í að vísa málum til sérstaka. Er hann að hræra í potti sem stjórnvöld þola ekki að komi í dagsljósið ? Þorvaldur Gylfason sem verður að teljast þungaviktarmaður í umræðu, stillir sér algjörlega upp með Gunnari og spáir flugeldasýningu ef honum verður sparkað.

Ólafur Arnar fer mikinn í skrifum, en því má ekki gleyma að hann er launaður áróðurspenni og ekki hlutlaus í skrifum.

Sko þegar Bubbi talar um stjórnmál er svipað og þegar Ólafur Arnars er með hlutlausar skoðanir.

Maður lítur bara í hina áttina.

Ef það á að sameina Sí og FME, þá sé ég engin rök að það þurfi að losna við forstjóra FME. Það er vel hægt að hafa hann yfir FME sviði þeirrar stofnunar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Það eru tveir möguleikar í stöðunni:

1) Gunnar Andersen er rekinn til að fullnægja hefndarþorsta þeirra er hann hefur staðið fyrir rannsóknum á og sent mál gegn áfram til sérstaks saksóknara

2) Gunnar Andersen er rekinn til að koma í veg fyrir að þær rannsóknir sem enn eru í gangi leiði til kæru til sérstaks saksóknara, en mál verða ekki send til sérstaks saksóknara án atbeina eða aðkomu forstjóra FME.

Af þessu tvennu finnst mér 2) líklegra enda eru ráðherraskipti nýafstaðin og Steingrímur J. sem mokaði milljörðum á milljarða ofan af almannafé í Saga Capital, VBS og SpKef er nú orðinn ráðherra yfir FME. Það myndi örugglea henta Steingrími J. ágætlega að fá nýjan forstjóra yfir FME sem tæki að sér að láta óþægileg mál vegna m.a. Saga Capital og VBS hverfa.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Af þessu tvennu finnst mér 2) líklegra enda eru ráðherraskipti nýafstaðin og Steingrímur J. sem mokaði milljörðum á milljarða ofan af almannafé í Saga Capital, VBS

Hvernig getur þessi vitleysa verið ennþá í gangi einhverjum 3 árum seinna.

Steingrímur mokaði engum milljörðum til þessara fyrirtækja. Þau tóku lán hjá Davíð í Seðlabankanum, til að lána áfram til stóru bankanna og hirða vaxtamun, og gátu ekki borgað til baka.

og SpKef

Yfirlýst stefna síðustu 3ja ríkisstjórna Íslands er sú að tryggja innistæður í íslenska bankakerfinu. Það gildir um viðskiptavini Sparisjóðsins í Keflavík rétt eins og viðskiptavini annara banka.

Edited by jukn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hvað dettur þér í hug Jukn fyrir brottrekstrinum ? Á taflborði valdaelítunar erum mönnum ekki fórnað að ástæðulausu. Það vantar eitthvað í þetta.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hvernig getur þessi vitleysa verið ennþá í gangi einhverjum 3 árum seinna.

Steingrímur mokaði engum milljörðum til þessara fyrirtækja. Þau tóku lán hjá Davíð í Seðlabankanum, til að lána áfram til stóru bankanna og hirða vaxtamun, og gátu ekki borgað til baka.

Steingrímur samþykkti áframhaldandi lánveitingar til þessara aðila á 2% vöxtum (mismuninn á 2% vöxtunum og markaðsvöxtum eignfærðu þessir snillingar og tókst þannig að uppfylla eiginfjárkröfur :huh: ). Það var Steingrímur sem færði sveitungum sínum fyrir norðan, Saga Capital, þannig stórar fjárhæðir á kostnað skattgreiðenda og keypti þeim tíma til að fela skítinn sem þar var í gangi.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Hvað dettur þér í hug Jukn fyrir brottrekstrinum ? Á taflborði valdaelítunar erum mönnum ekki fórnað að ástæðulausu. Það vantar eitthvað í þetta.

Það væri mjög gaman að vita.

Steingrímur samþykkti áframhaldandi lánveitingar til þessara aðila á 2% vöxtum

Ríkið gat annað hvort gjaldfellt lánin og fengið 0 til baka eða reynt að lengja í þeim og innheimta eitthvað. Eftir þessa breytingu eignaðist ríkið/seðlabankinn miklu betri kröfur í þrotabúunum en annars hefði verið þó það mál hafi stefnt fyrir dómstóla síðast þegar ég vissi.

Ef menn ætla að gera einhverjar athugasemdir við þetta mál þá er það upphaflega lánveitingin. Þessi fyrirtæki áttu aldrei séns á að borga þessi lán til baka en Seðlabankinn hikaði ekki við að lána þeim risastórar upphæðir.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Það eru tveir möguleikar í stöðunni:

1) Gunnar Andersen er rekinn til að fullnægja hefndarþorsta þeirra er hann hefur staðið fyrir rannsóknum á og sent mál gegn áfram til sérstaks saksóknara

2) Gunnar Andersen er rekinn til að koma í veg fyrir að þær rannsóknir sem enn eru í gangi leiði til kæru til sérstaks saksóknara, en mál verða ekki send til sérstaks saksóknara án atbeina eða aðkomu forstjóra FME.

Af þessu tvennu finnst mér 2) líklegra enda eru ráðherraskipti nýafstaðin og Steingrímur J. sem mokaði milljörðum á milljarða ofan af almannafé í Saga Capital, VBS og SpKef er nú orðinn ráðherra yfir FME. Það myndi örugglea henta Steingrími J. ágætlega að fá nýjan forstjóra yfir FME sem tæki að sér að láta óþægileg mál vegna m.a. Saga Capital og VBS hverfa.

Mér finnst þriðji möguleikinn alveg uppi. Stjórn FME segir af sér.

Þetta er orðinn farsi, í fréttum í gær var farið yfir umsögn Ástráðar og co. Hún var reyndar ekki það slæm. Í fljótu bragði get ég ekki séð neitt nýtt í þessu máli. Spurning hvort Gunnar hafi átt að vera ráðinn í upphafi, en það er í sjálfu sér búið og gert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mér finnst þriðji möguleikinn alveg uppi. Stjórn FME segir af sér.

Held að það sé ekkert ólíklegt. Jafnvel þó Gunnar hætti líka.

En það er öruggt ef Gunnar hefur eitthvað til síns máls.

Edited by jukn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Mat á hæfni hans tvívegis gert af Andra Árnasyni sem staðfesti hæfi hans. Svo kemur skýrsla frá lögmanni og endurskoðanda og Gunnar strax rekinn. Það verður fróðlegt að fá að vita hvernig stendur á þessu.

Er það ekki alvarlegur hlutur, þegar forstjórinn, GÞA, hafi átt þátt í því að stofna skúffufyrirtæki fyrir Landsbankann hér á árum áður, án þess að minnast á það þegar hann spurður sérstaklega???!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.