Sign in to follow this  
Followers 0
Kimble

Feministar

1,468 posts in this topic

4 hours ago, Hallgeir said:

Allskonar fyrir konur... en hvað með karlana? 

Þetta er þing femínista. Þær fyrirlíta karlmenn og karlmennsku. Auðvitað voru engin topic um karlmenn í öðru hlutverki en skrýmsli. Þetta er alveg í takt við jafnréttisdaga HÍ. Nokkrir dagar, allir pakkfullir af umfjöllunarefnum. Og ekkert þeirra um karlmenn í öðru hlutverki en skrímsli.

Femínismi er ógeðsleg karlfyrirlitningarstefna, rekin af kvennrembum.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/2/2019 at 10:57 PM, fleebah said:

Femínismi er ógeðsleg karlfyrirlitningarstefna, rekin af kvennrembum.

2000 konur (að langmestu) skrifuðu undir þessa karlfyriritningar- og kvennrembukröfugerð, Undirskriftalisti - Líf án ofbeldis. Ég fylgdist með undirritunum tikka inn og þetta voru laaaaangmest konur að skrifa undir.

2000

Ef þið haldið að karlfyrirlitning og kvennremba sé ekki til þá er hér risastórt dæmi að þetta er í blússandi gangi hér á landi. 1966 manneskjur (rúmlega 95% konur) samþykktu þennan karlfyrirlitningar- og kvennrembutexta.

Frétt um þetta. „Það þarf að trúa börnum og mæðrum sem greina frá ofbeldi“

Quote

Undirskriftalisti - Líf án ofbeldis

Við undirrituð krefjumst þess að dómsmálaráðherra axli stjórnunarlega ábyrgð og tryggi öryggi barna og vernd gegn ofbeldi föður í réttarákvörðun um líf þeirra í forsjár- og umgengnismálum. Við krefjumst þess að sjónarmið Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna séu virt í réttarákvörðun sýslumanna, dómara og dómsmálaráðuneytis og að börn eigi rétt til að hafa skoðun á sínum lífsaðstæðum og eigi rétt til verndar frá hverskyns ofbeldi. Við krefjumst þess að lagaframkvæmd sýslumanna og dómara sé í samræmi við þær áherslur sem sammælst hefur verið um í núgildandi barnalögum um aukið vægi ofbeldis við ákvörðun forsjár og umgengni. Í athugasemdum með frumvarpi til barnalaga sem varð að lögum kemur fram að líta verði á ofbeldi í víðum skilningi. Börnin eiga rétt samkvæmt lögum að njóta vafans ef einver vafi er. Við krefjumst þess að í forsjár- og umgengnismálum þar sem barn er í ofbeldishættu í samskiptum við föður hafi réttur barnsins til öryggis og verndar frá ofbeldi afdráttarlausan forgang umfram skyldu móður til að stuðla að samskiptum barnsins við föður sem beitir barnið eða aðra nákomna ofbeldi. Við höfnum því að lögð sé sú krafa á þolendur ofbeldis, mæður og börn, að dómur vegna ofbeldis yfir aðila í forsjár- eða umgengnismáli sé skilyrði fyrir því að lögfest skylda dómara og sýslumanns um mat á ofbeldishættu sé virt. Lögin eru skýr og gera ekki kröfu um að viðkomandi hafi hlotið dóm vegna ofbeldisbrota. Nánar: Mánudaginn 23. apríl árið 2018 sendu konur sem orðið hafa fyrir ofbeldi í nánum samböndum og/eða innan fölskyldu frá sér #metoo-yfirlýsingu. Yfir 600 konur höfðu mánuðina á undan deilt reynslu sinni í lokuðum facebook-umræðuhópi. Í yfirlýsingu hópsins árið 2018 var megináhersla lögð á ósk um að konum sé trúað þegar þær greina frá ofbeldi og auk þess er óskað efir stuðningi samfélagsins við að skerpa á nokkrum veigamiklum atriðum. Meðal annars var lögð áhersla á að dómsvaldið, sýslumaður og sýslumannsfulltrúar, sáttafulltrúar, sérfræðingar í málefnum barna og þá sérfróðir matsmenn og aðrir sem koma að ákvörðunum um forsjá og umgengni fylgi þeim áherslum sem sammælst hefur verið um í lögum. Í dag, þann 2. október árið 2019 er alþjóðlegur dagur Sameinuðu þjóðanna gegn ofbeldi (e.UN International day of Non- Violence https://unwomen.is/dagur-an-ofbeldis-mannlegt-fridarmerki-a-klambratuni/) og enn hafa engar ráðstafanir verið gerðar af hálfu stjórnvalda eða ráðherra málaflokksins til að tryggja öryggi barna í ofbeldishættu við inngrip dóms- og framkvæmdarvaldsins inn í ákvörðun um líf þeirra. Það er reglan en ekki undantekningin að mæður sem greina frá áhyggjum sínum af ofbeldi í forsjár- og umgengnismálum eru ekki teknar trúanlega. Þvert á móti eru áhyggjur þeirra notaðar gegn þeim í ákvörðun stjórnvalda, þrátt fyrir fyrirliggjandi gögn sem sýna fram á ofbeldi gegn þeim og börnunum, s.s. með veru þeirra í Kvennaathvarfinu og tilkynningum til lögreglu um heimilisofbeldi. Sýslumenn og dómsmálaráðuneyti fella áfellisdóma yfir þeim og þær eru úrskurðaðar til að vera jákvæðar í garð föður heima hjá sér. Mæðrum sem greina frá ofbeldi er gert ókleift að vernda börn sín, frá ofbeldi og fyrir ákvörðun dóms- og framkvæmdarvalds í sifjamálum. Dómsmálaráðherra og ráðuneyti fer samkvæmt forsetaúrskurði með stjórn og ábyrgð í málum er varða: Mannréttindi og mannréttindasáttmála. Sifjarétt, þar á meðal: Málefni barna, nema barnavernd, þ.m.t. ættleiðingar og brottnám. Hjúskap. Í athugasemdum með frumvarpi barnalaga kemur fram að líta verði á ofbeldi í víðum skilningi. Börnin eiga rétt samkvæmt lögum að njóta vafans ef einver vafi er. Í barnalögum, nr. 76/2003 var vægi ofbeldis aukið við ákvörðun forsjár og umgengni. Samanber 34. og 47. gr. laganna þar sem lögfest var að við ákvörðun um forsjá eða umgengni beri að líta til þess hvort hætta sé á að barnið, foreldri eða aðrir á heimili barnsins hafi verið eða muni verða beitt ofbeldi. Áhyggjur móður af ofbeldishættu, gögn, vitnisburðir og upplýsingar þar að lútandi eiga að hafa vægi í mati sýslumanns og dómara á hagsmunum barnsins en á ekki að afskrifa sem„einhliða gagnaöflun móður“ eða „alvarlegar ásakanir móður á hendur föður“ eins og gert er í umgengnis- og forsjármálum í dag. Gögn frá fagaðilum, sérfræðingum í Barnahúsi, dómara og lögreglu í Barnahúsi, barnavernd, lögregluskýrslur um heimilisofbeldi, tilkynningar lögreglu til barnaverndar, skýrslur og greinagerðir frá læknum, hjúkrunarfræðingum, sálfræðingum, vitnisburðir og áhyggjur skóla og leikskóla af barni. Heimilisofbeldi og ofbeldi í fjölskyldum fer fram fyrir luktum dyrum heimilanna og undir ógnarvaldi ofbeldismanns um þöggun og er því erfitt sönnunar og þolendur lifa í ótta við ofbeldismann sinn. Minnstu vísbendingar um ofbeldi verða að hafa vægi í mati sýslumanna og dómara þegar teknar eru ákvarðanir um líf barna. Í forsjár- og umgengnismálum þar sem áhöld eru um öryggi barns í samskiptum við foreldri á réttur barnsins til öryggis og verndar frá ofbeldi að hafa afdráttarlausan forgang umfram skyldu hins foreldrisins til að stuðla að samskiptum barnsins við það foreldri sem beitir barnið eða nákomna ofbeldi. Það er óverjandi háttalag framkvæmdar- og dómsvaldsins að þvinga barn með óréttmætum úrskurðum, dagsektum eða öðrum lagatæknilegum aðferðum inn í aðstæður þar sem það er beitt hverskyns ofbeldi. Það er óbærilega þung krafa á þolendur ofbeldis, mæður og börn, að dómur vegna ofbeldis yfir aðila í forsjár- eða umgengnismáli sé skilyrði fyrir því að lögfest skylda dómara og sýslumanns til að meta ofbeldishættu sé virt. Í almennum athugasemdum með frumvarpi til barnalaga sem varð að lögum er undirstrikað mikilvægi þess að litið sé á ofbeldi í víðum skilningi í deilum um forsjá eða umgengni. Sú krafa á þolendur ofbeldis að dómur vegna ofbeldis yfir aðila í forsjár- eða umgengnismáli sé skilyrði fyrir því að tekið sé tillit til ofbeldishættu er því ekki réttlætanleg. Í viðtali við sáttafulltrúa sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu í Fréttablaðinu þann 26. febrúar 2019 kemur meðal annars fram að málavinnsla sýslumanns í umgengnismálum varði um 600 börn á ári og að 58% mála ljúki með sátt. Gróft áætlað varða þau mál hjá sýslumanni sem ekki lýkur með sátt um 252 börn á ári. Til samanburðar má benda á að að samkvæmt svörum kvenna sem leituðu til Kvennaathvarfs á árinu 2018 voru um 273 börn sem bjuggu á ofbeldisheimilum. Í gögnum sem UNICEF, Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna kynnti fyrr á þessu ári kemur meðal annars fram að 16,4% barna hér á landi verða fyrir líkamlegu eða kynferðislegu ofbeldi fyrir 18 ára afmælisdaginn sinn. Ofbeldi er helsta ógn sem steðjar að börnum á Íslandi og hefur UNICEF þess vegna starfað ötullega að því að skapa byltingu fyrir börn á grunni breiðfylkingar fólks á Íslandi. Ofbeldi á börnum á aldrei að líðast og það er skylda stjórnvalda að grípa til allra nauðsynlegra aðgerða til að vernda börn frá ofbeldi.

Undirskriftalistinn er opinn: 02.10.2019 - 31.10.2019

Undirskriftalisti er til á pappír

Leyfilegir þátttakendur: Allir Íslendingar

Ábyrgðarmaður: Kolbrún Dögg Arnardóttir

En í grunninn er þetta bara krafa um að fá að tálma áfram í friði.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Femínistar hata karlmenn. Þetta er ekki flókið. Kannski er "hatur" of sterkt orð...  Fyrirlíta? Femínistar fyrirlíta karlmenn og karlmennsku.

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hehe, það er ekki hægt að skálda þetta, þessar ofstækjur gera bara það sem ofstækjur gera ef einhver þeirra fer að hugsa sjálfstætt og ekki í takt við ofstækjurnar.

Þetta hefur ekkert með trúnaðarbrest að gera, enda braut Steinunn engan trúnað. Bara "went rouge" eða gekk gegn hóphugsuninni. Alveg magnað við MeToo skilaboðin og hreyfingin var strax yfirtekin af authoritarians sem þoooola ekki efasemdaraddir og gagnrýnendur.

Quote

Vikið úr metoo-hópi kvenna í sviðslistum og kvikmyndagerð
Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir er ekki lengur meðlimur í #metoo-hópi kvenna í sviðslistum og kvikmyndagerð. Steinunn Ólína segir í samtali við Vísi að einn af stjórnendum hópsins hafi sent henni skilaboð þess efnis á Facebook og var ástæðan sögð trúnaðarbrestur.

Hópurinn birti 62 nafnlausar reynslusögur í lok nóvember 2017 meðfram yfirlýsingu sem á sjötta hundrað kvenna skrifuðu undir. Yfirlýsingin var meðal annars birt á vef Steinunnar Ólínu, Kvennablaðinu.

Steinunn Ólína segist ekki sár yfir brottvikningunni úr hópnum en skilur ekki í hverju trúnaðarbresturinn felist. Hún hafi engin svör fengið.

„Enda braut ég engan trúnað en leyfði mér að gagnrýna einn stjórnanda hópsins,“ segir Steinunn. Vísar hún til gagnrýni sinnar á Þórdísi Elvu Þorvaldsdóttur.

Ósk Gunnlaugsdóttir, einn stjórnenda hópsins, harmar að hópurinn hafi verið dreginn inn í skrif Steinunnar Ólínu og segir mikilvægt að konur í hópnum geti treyst á að ekki sé grafið undan starfi í hópnum. Þórdís Elva hafi ekki komið að ákvörðuninni.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, fleebah said:

Hehe, það er ekki hægt að skálda þetta, þessar ofstækjur gera bara það sem ofstækjur gera ef einhver þeirra fer að hugsa sjálfstætt og ekki í takt við ofstækjurnar.

Þetta hefur ekkert með trúnaðarbrest að gera, enda braut Steinunn engan trúnað. Bara "went rouge" eða gekk gegn hóphugsuninni. Alveg magnað við MeToo skilaboðin og hreyfingin var strax yfirtekin af authoritarians sem þoooola ekki efasemdaraddir og gagnrýnendur.

 

Þetta Metoo er að verða lýðræðinu og réttarríkinu hættulegt. Þetta hlýtur að fara að jaðra við lög. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Þetta er kannski Metoo en ekki Steinunntoo.

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Trúnaðarbrestur" er nokkuð alvarleg ásökun.

Meiðyrðamál?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Æhji... :(

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.