Sign in to follow this  
Followers 0
Dr.Splattenburgers

píratar taka af sér grímuna

37 posts in this topic

Fyrst við erum búin að fá moggaútgáfuna með tilheyrandi sandkassalógík, hver er hin hliðin á sögunni?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fyrst við erum búin að fá moggaútgáfuna með tilheyrandi sandkassalógík, hver er hin hliðin á sögunni?

Nákvæmlega það sem að ég fór að pæla í, það er ekkert minnst á hvað var sagt gegn þessari tillögu og hvað hinum flokkunum fannst vera að henni. Eina sem að sagt er að tillaga Sjálfstæðisflokks í minnihluta var felld og þeir eru fúlir.

Og að sjálfsögðu er ekki búið að setja inn fundagerðina fyrir 5. maí eða upptökur inn á vef borgarinnar.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Þetta er sama prinsipp og með lýðræðið. Skreyta sig fjöðrum lýðræðisástar. Nema þegar það hentar ekki. En nota bene, Píratar eru bara með einn mann í borgarstjórn. Það hefur líklega ekki verið Halldór Auðar sem réði úrslitum.

En reyndar er hægt að nálgast upplýsingar um framistöðu skóla í samræmdu prófunum milli skóla hjá námsmatsstofnun. Las það plagg fyrir um ári síðan og komst að því að í sumum skólum er viðvarandi góður árangur, í öðrum skólum er viðvarandi lélegur árangur og svo er í sumum skólum mikið flökt á árangri milli ára, virðist vera eitthvað árgangatengt.

En lestur þessa plaggs leiddi til þess að ég tók ákvörðun um val á skóla. Þess vegna hefði birting þessarar skýrslu verið þarfaverk.

Edited by fleebah

Share this post


Link to post
Share on other sites

Halldór Auðar pírati svarar þessu á fb:

Úr grunnstefnu Pírata: „4.1 Gagnsæi snýst um að opna hina valdameiri gagnvart eftirliti hinna valdaminni.“

Börn eru ekki valdameiri og upplýsingar um þau falla því ekki sjálfkrafa undir gagnsæi. Það þarf að fara sérstaklega varlega með upplýsingar sem kerfið býr yfir um þau og vinna meðferð þeirra og birtingu í góðri sátt og samráði við fagaðila í skólunum og ekki síst foreldra. Óþarfi er að ana þar að nokkru og best er að skoða mjög heildstætt hvað er eðlilegast í þessum efnum. Að berja sér á brjóst með að það sé rosalegt gagnsæi fólgið í að dreifa upplýsingum um gengi barna í skólum sem víðast tel ég töluverða einföldun. Þarf að segja mikið meira um það?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Að berja sér á brjóst með að það sé rosalegt gagnsæi fólgið í að dreifa upplýsingum um gengi barna í skólum sem víðast tel ég töluverða einföldun. Þarf að segja mikið meira um það?

Algjör bilun að einhverjum skuli hafa dottið í hug að gefa þetta út.

En ef þetta yrði stefnan þá myndu skólar einfaldlega fúnkera eins og bæjarfélögin Garðabær og Seltjarnarnes þar sem fólk er einfaldlega rekið úr bænum ef það eru einhver félagsleg vandamál og kostnaður sem annars félli á bæjarfélagið. Það er öllum mokað yfir til Reykjavíkur. Það er kannski draumur sjálfstæðismannanna að grunnskólar séu bara fyrir suma.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Börn eru ekki valdameiri og upplýsingar um þau falla því ekki sjálfkrafa undir gagnsæi.

En kennarastéttin er það gagnvart foreldrum. Það er ekki verið að rýna börnin, það er verið að rýna fokking skólana!

Það er eitt sem ég þooooli ekki varðandi kennarastéttina og það er þessi endalausa a) mótstaða við breytingum og umbótum og b) alger andstaða við alla gagnrýni á þeirra verk og rýni.

Það sést vel þegar maður skoðar hvað fólk úr kennarastéttinni hefur ritað um styttingu náms og gagnsæi í einkunnum skóla. Ekki einn einasti fokking kennari hefur sagt "já, við kennarar ættum að geta gert betur og við skulum spila með". Ekki einn einasti. Allir á móti. Hver einn og einasti fagaðili (kennari eða skólastjórnandi). Status quo er mottóið.

Það er eins og þessi stétt haldi að hún sé hafin yfir allt eftirlit, rýni og kerfislegar umbætur. Stéttin er hluti af vandamálinu hvað umbætur varðar, ekki hluti af lausninni. Á sama tíma eru greinilega merki um brotalamir í lesskilningi barna og öðrum árangri í menntun. Í landi þar sem er skólaskylda.

Algjör bilun að einhverjum skuli hafa dottið í hug að gefa þetta út.

En ef þetta yrði stefnan þá myndu skólar einfaldlega fúnkera eins og bæjarfélögin Garðabær og Seltjarnarnes þar sem fólk er einfaldlega rekið úr bænum ef það eru einhver félagsleg vandamál og kostnaður sem annars félli á bæjarfélagið. Það er öllum mokað yfir til Reykjavíkur. Það er kannski draumur sjálfstæðismannanna að grunnskólar séu bara fyrir suma.

Ertu að meina að segja upp kennurum og skólastjórnendum sem eru að skila lélegum árangri? Já, það væri sko hræðilegt :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fyrst við erum búin að fá moggaútgáfuna með tilheyrandi sandkassalógík, hver er hin hliðin á sögunni?

Hva...Sjallatíðindi með aðeins eina hliðina er alveg fullkomlega marktæk heimild fyrir suma að taka afstöðu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

En kennarastéttin er það gagnvart foreldrum. Það er ekki verið að rýna börnin, það er verið að rýna fokking skólana!

Akúrat þetta. Það er pínlegt að hlusta að ömurlegar tilraunir sumra til þess að reyna að verja þetta.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hérna er allt málið skv. fundagerð Borgarstjórnar 5. maí.

Upplýsingarnar eru víst ekki til þess ætlaðar að bera saman skóla heldur bera kennsl á einstaka nemendur sem að þurfa á aðstoð að halda og skólastjórar virðast telja þetta vera villandi.

Persónulega finnst mér þetta vera tilraun til að innleiða "public shaming" aðferð af hálfu minnihlutans í von um að það hvetji skólana til að bæta sig. Þessi aðferð hefur verið því miður iðkuð af stjórnendum fyrirtækja oft á tíðum með þeim afleiðingum að oftar en ekki leiðir þetta bara til eineltis á vinnustað og vesens og brottrekstur þess sem að reynir að nýta þessa aðferð á endanum.

Engar rannsóknir né siðferðisleg lögmál mæla með þessari tækni.

4. Lögð fram svohljóðandi tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins:
Í því skyni að auka gagnsæi í skólastarfi og upplýsingagjöf til foreldra, samþykkir borgarstjórn að skýrsla með heildarniðurstöðum um árangur reykvískra grunnskóla í lesskimun og stærðfræðiskimun þar sem m.a. koma fram upplýsingar um árangur hvers skóla, verði birtar á heimasíðu viðkomandi skóla.
Borgarfulltrúar Framsóknar og flugvallarvina leggja fram svohljóðandi breytingartillögu:
Framsókn og flugvallarvinir leggja til að skimanir úr stærðfræði og lestri verði með ákveðnum miðstýrðum hætti kynntar foreldrum barna í foreldraviðtölum, þar sem að farið verði yfir með foreldrum a) niðurstöður nemandans og samanburð við síðustu skimun ef því er til að dreifa, b) samanburður nemenda við jafnaldra sína í skólanum sem og öðrum skólum borgarinnar, c) samburð skólans í heild við aðra skóla í borginni og d) hæsta gildi, lægsta gildi og miðgildi skólans í skimunum í samanburði við aðra skóla borgarinnar. Ábyrgð á innleiðingu þessarar kynningar er á vegum skóla- og frístundasviðs.
Tillaga borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallarvina felld með níu atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata gegn tveimur atkvæðum borgarfulltrúa Framsóknar og flugvallarvina.
Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins felld með níu atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata gegn sex atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknar og flugvallarvina.
Borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Vinstri grænna og Pírata leggja fram svohljóðandi bókun:
Tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins felur í sér tilraun til miðstýringar og ástæðulausra afskipta af upplýsingamiðlun skólastjóra í grunnskólum borgarinnar. Skólastjórar standa vel að upplýsingamiðlun til foreldra í dag með áherslu á bein samskipti við foreldra þeirra barna sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda. Fyrir liggur eindregin andstaða skólastjóra við þá tillögu sem hér er til umfjöllunar. Skólastjórnendur þriggja hverfa af sex lögðust eindregið gegn tillögunni, í tveimur hverfum til viðbótar höfðu skólastjórar miklar efasemdir um tillöguna en í einu hverfi voru skoðanir skiptar. Fulltrúar meirihluta ráðsins telja mikilvægt að hlusta á sjónarmið skólastjóra í þessu efni sem leggja áherslu á að tilgangur skimana af þessu tagi sé fyrst og fremst að greina og aðstoða í tíma þau börn sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda en ekki að ýta undir villandi samanburð á árangri skóla út frá takmörkuðum upplýsingum. Mikilvægt er að virða sjálfstæði skóla og treysta dómgreind skólastjórnenda varðandi tilhögun á miðlun upplýsinga um niðurstöður les- og stærðfræðiskimana en allar þessar upplýsingar eru opinberar á vef skóla- og frístundasviðs.
Borgarfulltrúar Framsóknar og flugvallarvina leggja fram svohljóðandi bókun:
Framsókn og flugvallarvinir telja miður að borgarstjórn hafi ekki verið tilbúin að samþykkja breytingartillögun um miðstýrða upplýsingagjöf til foreldra um niðurstöður skimana en ljóst er að foreldrar búa þar ekki við jafnræði í upplýsingagjöf.
Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram svohljóðandi bókun:
Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins harma að fulltrúar Samfylkingarinnar, Bjartrar framtíðar, Pírata og Vinstri grænna skuli hafna því að skýrslur með heildarniðurstöðum um árangur hvers grunnskóla í stöðluðum kunnáttuprófum í lestri og stærðfræði (lesskimun og stærðfræðiskimun) verði gerðar aðgengilegar með því að birta þær á heimasíðu viðkomandi skóla ásamt skýrslu um heildarniðurstöður fyrir grunnskóla borgarinnar. Með slíkri birtingu væri stórt skref stigið í þá átt að auka gagnsæi og upplýsingagjöf um skólastarf til reykvískra foreldra.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Upplýsingarnar eru víst ekki til þess ætlaðar að bera saman skóla heldur bera kennsl á einstaka nemendur sem að þurfa á aðstoð að halda og skólastjórar virðast telja þetta vera villandi.

Persónulega finnst mér þetta vera tilraun til að innleiða "public shaming" aðferð af hálfu minnihlutans í von um að það hvetji skólana til að bæta sig. Þessi aðferð hefur verið því miður iðkuð af stjórnendum fyrirtækja oft á tíðum með þeim afleiðingum að oftar en ekki leiðir þetta bara til eineltis á vinnustað og vesens og brottrekstur þess sem að reynir að nýta þessa aðferð á endanum.

Engar rannsóknir né siðferðisleg lögmál mæla með þessari tækni.

Það kemur skýrt fram að einungis samanburður milli skóla (ekki nemenda) verður gerður lýðnum ljós.

Það kemur líka skýrt fram að allur einstaklingsmiðaður samanburður verður einungis kynntur foreldrum í trúnaðarsamtali.

Hvað er málið?

Nú er nægt að mæla, með hlutlægum mælingum, allt milli himins og jarðar. Einfalda framleiðsluferla eins og S.s. pylsur upp í geysilega flókna framleiðsluferla á borð við hönnun og framleiðslu örgjörva. Nú, eða læknavísindin.

En af einhverjum sökum má ekki mæla kennslu og bera saman niðurstöður.

En þetta eru ekki nýjar tillögur, Skaz. Þorbjörg Vigfúsdóttir var mikill talsmaður þess að taka til í menntamálum borgarinnar og þetta var einn liður í því sem hún talaði um. En ég er farinn að hallast að því að ein helsta hindrun í framförum í kennslu og menntun hér á landi séu kennarar og skólastjórnendur.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fyrst við erum búin að fá moggaútgáfuna með tilheyrandi sandkassalógík, hver er hin hliðin á sögunni?

rétta

Áttir þú ekki við rétta hliðin?

Grunnstefna Pírata er að vernda valdaminni gegn valdameiri. Mér finnst ekki sjálfgefið að þetta verði birt. En ég er sammála fleebah í því að kennarar eru alltaf á móti öllum breytingum.

Og það sem verra er, maður heyrir aldrei frá fagfélagi þeirra einhverjar hugmyndir um breytingar. Engar tillögur. Kannski hef ég misst af einhverju, það væri þá ágætt að láta mig vita.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Grunnstefna Pírata er að vernda valdaminni gegn valdameiri.

Af hverju vernda þeir þá kennaramafíuna frá foreldrum landsins sem að vilja að menntun barna þeirra sé einhvers virði? Sem opinberir starfsmenn sem að hafa matador yfir því að fá að mennta börnin okkar, að þá eru það skólanir og kennaranir sem að eru þeir valdameiri í þessu tilfelli.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jæja, þá hafa Píratar fellt aðra grímu. Þeir eru í raun flokkur marxista, fastir í viðjum identity politics.

Það á sem sagt að stofna undirfélag í nafni femínisma í Pírötum. Femínismi er skilgreindur sem jafnréttishugtak en er í raun praktíseraður dags daglega af femínstum sem smættunartól gegn karlmönnum, fórnarlambavæðing kvenna og niðurlægingarorðræða beggja kynja. Talað um identity í kyni, ekki um einstaklinga, ákvörðunarrétt og ábyrgð einstaklinga. Sem sagt, Píratar eru núna búin að fella grímuna og sverja hollustu sína við Identity politics, hornstein ný-marxisma. Verði ykkur að góðu. 

Það eina sem er jákvætt í þessu er að það séu mótmæli innan Pírata sjálfra, það eru greinilega aðilar þar sem aðhyllast einstaklingshyggju sem átta sig á þessum afleik Pírata.

Hingað til hefur verið sagt um Pírata (réttilega) að þau séu bara enn einn vinstri flokkurinn. Píratar hafa mótmælt því. En hei, ekkert er jafn sannfærandi um að þau séu alls ekki "vinstri" eins og að taka upp hel-marxíska aðferðafræði og nálgun.

Quote

Píratar stofna femínistafélag – Ekki allir á eitt sáttir

Í bígerð er stofnun femínistafélags innan Pírata, en stofnfundur félagsins verður að öllum líkindum um næstu helgi. Skiptar skoðanir eru um stofnun slíks femínistafélags á Pírataspjallinu á Facebook og ekki allir á eitt sáttir. Sumir spyrja hvort þörf sé á slíku, hvort allir Píratar séu ekki jafnréttissinnar hvort sem er. Aðrir spyrja hvort þörf sé á sérstökum skilgreiningum og hvort ekki mætti þá stofna deild innan Pírata sem héti Kristnir Píratar. Aðrir tala um að verið sé að þjónka við ofstæki og pólitískri rétthugsun.

Helgi Hrafn Gunnarsson, þingmaður Pírata, er einn af stofnendum félagsins. Hann segir slíkt félag vel rúmast innan Pírata:

„Að mínu mati er full þörf á þessu. Það eru margir femínistar í Pírötum og mikið af Pírötum sem eru ekki femínistar. Þarna er kominn vettvangur fyrir femínista til að ræða málefnið sjálft, sem er jafnrétti í víðum skilningi, í stað þess að festast í eilífu rifrildi um hvort einhver sé femínisti eða ekki,“

segir Helgi. Hann óttast ekki að þetta leiði til einhverskonar klofnings eða reiði innan Pírata:

„Klofnings, nei. Þetta er bara félagsskapur fólks sem kallar sig Pírata og femínista og vilja spjalla saman. Það einhver pirringur í sumum á Pírataspjallinu, en með fullri virðingu fyrir því, þá er það einfaldlega að lesa eitthvað skringilega í spilin. Það heyrast þær tortryggnisraddir að með þessu sé mögulega verið að vinna gegn grunnstefnu Pírata. Það er bara ekki rétt, það segir einfaldlega í lögum Pírata að aðildarfélög verði að vinna í samræmi við grunnstefnu Pírata, það er ekkert valkvæmt. Ég þreyttur á að þurfa að sitja undir slíku, því við sem stöndum að þessu femínistafélagi höfum ekkert sagt eða gert sem brýtur í bága við grunnstefnu Pírata.“

Helgi viðurkennir sjálfur að hafa ekki alltaf verið femínisti:

„Ég var anti-femínisti fyrir löngu síðan. Ég hugsaði síðan málið, ræddi um það og kynnti mér það. Ég er femínisti, sem er bein afleiðing þess að aðhyllast grunnstefnu Pírata, sem er sjálfsákvörðunarréttur, frelsi og dreifing valds. Fólk sem hættir að skipta um skoðun er fólk sem hættir að læra.“

Það var lengi slúðrað um hann Jónsa í svörtum fötum að hann væri samkynhneigður. Illskeittur orðrómur og bara almenn leiðindi í hans garð. En það var ekkert að hjálpa honum að kveða það slúður í kútinn þegar hann gerðist flugþjónn. Píratar segjast ekki vera vinstri. Það er því alls ekki að hjálpa þeim í þeirri viðleitni að stofna sérstakt femínistafélag fyrir Pírata. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Flestir stjórnmálaflokkar eru með kvenfélög en ekki allir sem vilja gera það undir merkimiða feminismans.

En já Píratarnir eru þegar með þrjú svona félög. Aldraðir, ungir og hinsegin.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ég veit @fleebah að þú hefur þekkt einhverja meðlimi Pírata af góðu einu en héðan úr fjarlægðinni hef ég aldrei séð neitt annað en flokk með mjög augljósa vinstri áherslur.  Ég man þegar þeir fyrst komu fram að ég hélt að þeir væru kannski það sem kallast er Liberterian hér ytra en fljótlega sá ég að það virtist allt á yfirborðinu.  Það er sennilega ekki til neinn flokkur á Íslandi sem hefur það að stefnu að fólk fái að vera sem mest í friði fyrir stjórnvöldum, ég hélt kannski að þar myndu Píratar vera en þeir vilja seilast jafn djúpt í vasa almennings eins og aðrir flokkar.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Erlendur said:

Ég veit @fleebah að þú hefur þekkt einhverja meðlimi Pírata af góðu einu en héðan úr fjarlægðinni hef ég aldrei séð neitt annað en flokk með mjög augljósa vinstri áherslur.  Ég man þegar þeir fyrst komu fram að ég hélt að þeir væru kannski það sem kallast er Liberterian hér ytra en fljótlega sá ég að það virtist allt á yfirborðinu.  Það er sennilega ekki til neinn flokkur á Íslandi sem hefur það að stefnu að fólk fái að vera sem mest í friði fyrir stjórnvöldum, ég hélt kannski að þar myndu Píratar vera en þeir vilja seilast jafn djúpt í vasa almennings eins og aðrir flokkar.

Alltaf gaman að ræða grunnstefnur, óháð flokkshollustu manna eða flokkum yfir höfuð. Þessi orð hægrimanna, að "fá að vera sem mest í friði frá stjórnvöldum." Hver er hinn valkosturinn? Ef ég á að vera hreinskilinn, þá vil ég frekar fá frið frá auðhringjum og "multinational" samsteypum, en frá stjórnvöldum. Svo framarlega auðvitað sem stjórnvöldin séu lýðræðislega kjörin. Það er þó í öllu falli hægt að hafa smá áhrif á stjórnvöld með kosningum. Það er ekki valkostur með auðhringina...

PS. Síðan er það náttúrlega bara þannig, að allt sem er vinstramegin við Sjálfstæðisflokkinn eu "kommar," í augum sjálfstæðismanna. Við og þeir. Ekkert þar á milli. Hef m.a.s. heyrt hardcore Sjálfstæðismann innan minnar fjölskyldu kalla Viðreisn fyrir komma, hehe...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Jafnlaunavottunin er náttúrulega menningarlegur marxismi eins og það er kallað :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Einu sinni þegar ég var ungur kaus ég Alþýðuflokkinn vegna þess að mér þótti heilmikið til Kjartans Jóhannsonar koma (enda verkfræðingur :) ) og svo gerist það að ég fer erlendis til náms og ílendist þar.  Það sem hefur haft hvað mest áhrif á mína pólitík er það að þegar ég lít heim úr fjarlægðinni (og kem reyndar heim amk einu sinni á ári) þá sé ég hversu heftandi það er að vera með yfirvöld svo innvíruð í allt saman.  Það er tekið svo mikið af fólki í sköttum og alls konar gjöldum og svo er náttúrulega skammatað til baka. Ég líki þessu oft við núning sem er nokkuð sem við verkfræðingar þurfum að hafa áhyggjur af.  Þessi endalausa tilfærsla í peningurm frá almenningi til ríkis og til baka er háð "núningi" þar sem orkutöp verða alls staðar.

Nú er það þannig að ég er svo heppinn að borga helling af sköttum og hérna á vinstri ströndinni þar sem demókratar eru meira og minna einráðir er enginn endir á því sem þeir þurfa að gera fyrir peningana mína.  Ég lít á skatta sem aðgöngugjald en á líka rétt á því að þeim sé eytt á vitrænan hátt. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Það er frekar einkennilegt að stofna félag innan stjórnmálaflokks um hlutmengi stefnu þess flokks.

Til dæmis var (er?) frjálshyggjufélagið ekki flokksfélag, eða er það rangt munað?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.