Sign in to follow this  
Followers 0
Sigurður123

Staða í skattamálum á Íslandi og almennt viðskiptasiðferði

14 posts in this topic

Eins og staðan er núna er hægt að sleppa við skattgreiðslur á Íslandi. Þetta vita skattayfirvöld en geta ekkert vegna þess að þetta er löglegt. 

Fyrirtæki selur vöru á Íslandi og kaupir vörunar af fyrirtæki erlendis. Álagning erlenda félagsins er breytileg þannig að hagnaður af starfsemi íslenska félagsins er núll. Það þýðir að enginn skattur er greiddur. 

Erlenda félagið er í eigu íslenska innlenda félagsins. Þú gefur tvær raðir af reikningum. Eitt fyrir íslensk stjórnvöld og annað fyrir erlenda stjórnvöld. 

Tvísköttunarsamningar gera það að verkum að hægt er að gera þetta því án þeirra þyrfti að greiða skatt í báðum löndum.

Í máli Samherji voru þeir að notfæra sér tvísköttunarsamninga milli Namibíu og Marítíusar (minnir það) og svo kýpur. Þeir sögðu að aðstoð í sjávarútvegi væri hugverk og það er undanþegið skatti í tvísköttunarsamningi. 

Þetta er ótrúlega barnaleg nálgun á heiminn. Íslensku lögin gera mönnum kleift að gera þetta svona. Menn halda að þeir geti falið sig á bakvið spillta íslenska stjórnmálamenn sem vita af skattasniðgöngunni en gera ekkert í því. Þeir halda líka að tölvupóstar og tölvukerfi og allir í kerfinu séu upplýsingaheldir sem þýðir að þeir eru svo barnalegir að þetta komi ekki fyrir augu almennings. 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

https://www.frettabladid.is/skodun/landrad

 

Íslendingar eru sammála því að auðlindir hafsins í kringum landið þeirra séu sameiginleg eign þjóðarinnar. Um það standa engar deilur. Menn eru hins vegar ekki sammála um það hvernig eigi að nýta hana þjóðinni til sem mestra hagsbóta. Sumir eru á þeirri skoðun að það sé best gert með því kvótakerfi sem nú er við lýði, aðrir halda því fram að það kerfi hlúi bara að útgerðarfyrirtækjunum á kostnað þjóðarinnar. Allir segjast þó vera á þeirri skoðun að það séu hagsmunir þjóðarinnar sem eigi að ráða ferð, sama hvaða kerfi sé notað til þess að stjórna veiðunum. Skýrsla sem Verðlagsstofa skiptaverðs gerði um samanburð á verði makríls á Íslandi og í Noregi á árunum 2012 til 2018 bendir hins vegar til þess að svo sé ekki, í það minnsta ekki alltaf. Þar sést að verð á makríl sem hráefni án tillits til ráðstöfunar sem var landað í Noregi var að meðaltali 227% hærra en á þeim sem var landað á Íslandi. Árið 2018 var þessi munur um það bil 300%. Það er heimsmarkaður á makríl þannig að verðið í Noregi markaðist af heimsmarkaðsverðinu. Verðið á Íslandi markaðist af einhverju allt öðru. Heildartekjur útgerðarinnar íslensku af makríl á því ári voru um 25 milljarðar, þannig að einhvers staðar hurfu 50 milljarðar af verðmætinu við það eitt að makrílnum var landað á Íslandi. Það sem meira er þá sveiflaðist verðlag á aflanum sem var landað í Noregi eftir því hvernig heimsmarkaðsverð á makríl þróaðist. Á Íslandi var verðið nokkurn veginn það sama allt árið um kring, sem þýðir einfaldlega að það var ekki einungis þrisvar sinnum lægra heldur líka með öllu óháð raunverulegu verðmæti makrílsins. Og síðan hitt, það hlýtur að hafa verið verðsamráð meðal kaupendanna. Það ku vera nokkuð einhlít regla að útgerðarfyrirtækin stóru sem veiddu makrílinn eigi líka vinnslufyrirtækin og söluaðilana. Sagan segir að makríllinn hafi síðan verið seldur frá Íslandi til erlendra fyrirtækja í eigu útgerðarfyrirtækjanna. Á síðasta ári var meðalverð sem fékkst fyrir íslenska makrílinn 65% lægra en fyrir þann norska. Það var sem sagt prýðilegt tækifæri fyrir þessi erlendu fyrirtæki í eigu íslenskrar útgerðar til þess að selja makrílinn áfram á miklu hærra verði. Ef það sem að ofan greinir er rétt þá eru afleiðingar þess að útgerðirnar hafi gerst sekar um þjófnað, skattsvik og peningaþvætti:

Sjómenn sem veiddu makrílinn voru hlunnfarnir svo að um munar. Það má leiða að því rök að útgerðirnar hafi stolið af þeim stórfé.

  • Útgerðirnar stálu ekki bara fé af sjómönnunum heldur líka sveitarfélögunum þar sem þeir greiddu sín opinberu gjöld.
  • Útgerðirnar hlunnfóru sveitarfélögin með því að greiða ekki hafnargjöld í samræmi við raunverulegt verðmæti aflans.
  • Útgerðirnar gáfu erlendum félögum, sem þær áttu, hluta af tekjum sínum og greiddu þar af leiðandi ekki af þeim skatt.
  • Útgerðirnar stunduðu peningaþvætti í gegnum félögin, sem þær áttu í útlöndum. Útgerðirnar notuðu félögin til þess að fela tekjur og koma þeim undan skatti.

Nú veit ég ekki hvort þetta er eins og að ofan var rakið og vona sannarlega að svo sé ekki. Skýrsla Verðlagsstofu skiptaverðs bendir hins vegar til þess að svo gæti verið, án þess að ég vilji leggja mat á líkurnar. En þar sem um er að ræða þann möguleika að það sé verið að stela af sameiginlegri auðlind þjóðarinnar verður að rannsaka þetta ofan í kjölinn og það sem meira er, Alþingi verður að sjá til þess að það verði gert fljótt og á heiðarlegan máta. Það er ekki síður mikilvægt fyrir útgerðina en þjóðina alla. Það vekur hins vegar hjá mér óhug að það lítur út fyrir að þetta mál hafi nú þegar verið rætt bæði í þingnefndum og á fundum þingflokka stjórnmálaflokkanna, án þess að þeim hafi fundist ástæða til þess að gera nokkurn skapaðan hlut í málinu. Það má geta sér til um heildarstærð þessa máls með því að horfa til þess að á síðustu sjö árum hafa um það bil 300 milljarðar króna af norsku verðmæti makríls horfið við það eitt að honum var landað á Íslandi. Hvernig skyldi dæmið líta út ef við tækjum með í reikninginn allar tegundir fiskjar sem útgerðarfyrirtækin veiða við strendur landsins?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Harvard var með kúrs sem fjallaði um fjármálahrunið á Wall street 2008. Íslensku háskólarnir hefðu mátt gera eitthvað sömuleiðis. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Það er áhugarvert að lesa póstana og það ætti í raun að nota þetta til að læra af. 

Eitt sem menn athuga er hvar eru greiddir lægstu skattanir en ekki bara það heldur vilja líka sjómennirnir fá öll íslensku réttindin. Mér sýnist niðurstaðan vera sú að íslensku sjómennirnir vilji borga skatta á Íslandi til að fá réttindin. Þetta er því miður ekki svona fallegt. Það lítur þannig út að menn eru að fá greitt á íslenskan reikning og erlendan reikning. 

Það er auðvitað gott að geta gert það því þá fær maður réttindin á Íslandi en sleppur við skattgreiðslur við þær greiðslur sem eru greiddar erlendis. Erlend yfirvöld og erlendar bankastofnanir verja sínar upplýsingar betur en Samherfji. Þannig vörn sjómannan er auðvitað að við greiddum þessa skatta erlendis. 

En það er engin leið til að komast að því nema að spyrja viðkomandi yfirvöld. Svo auðvitað ef uppkemst með t.d. upplýsingaleka og uppljóstrara. Í íslenskum fyritækjum eru allir svindlarar því það svindla allir pínulitið. En svo eru mikilir svindlarar og það væri gott ef fleiri hefðu samvisku og segðu frá ólöglegum hlutum. 

En það er erfitt, menn segja að skattar séu ofbeldi og ef þú ert að segja skattinum frá þá ertu að taka þátt í ofbeldi. Svo ertu að ganga gegn þeim sem eru að svindla. Það getur kostað þig vinnuna. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now
Sign in to follow this  
Followers 0

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.