Sign in to follow this  
Followers 0
KSK

Snjóflóðin fyrir 10 árum

124 posts in this topic

Æ, minn kæri KSK, þú átt bágara en nokkurt sem ég get ímyndað mér. Farðu og leitaðu skilnings á sjálfum þér.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Æ, minn kæri KSK, þú átt bágara en nokkurt sem ég get ímyndað mér. Farðu og leitaðu skilnings á sjálfum þér.

Í þessu sambandi dettur mér í hug gamall maður sem hitti í heimahúsi. Þessi maður hafði varið drjúgum hluta lífs síns í málflutningi fyrir mörgum framfaramálefnum átt töp og sigra eins og gengur. Ég spurði hann: "Hver var þinn erfiðasti andstæðingur". Hann hugsaði sig um og sagði: "Ja ,ég man það nú ekki, ..........en fíflin þau voru altaf erfiðust, á mínum vettvangi áttu þau jafnan rétt og ég til að taka til máls".

Share this post


Link to post
Share on other sites
eyjólfur segir málfluting minn rugl en staðfestir í leiðini það sem ég set fram.

1974 féll flóð niðurfyrir nefndan Goðahól það er lengra niður á eyrina en1995.

1970 féll eins flóð, 1960 féll flóð að bílskúr sjúkraskýlisins 1995 slapp það, 1936 féll flóð sem var jafn stórt og fór jafn langt og 1995, 1977 fellur flóð yfir eyrarrótina í sjó fram (rugl samk eyjólfi?) og annað samskonar flóð er vitað um.

Þetta eru bara nokkur þekkt dæmi mætti nefna tugi til viðbótar, bara þessi næja til að sópa í burt fyllyrðinguni "Við þessu gat enginn búist"

Það er örrugt að þeir sem misstu ásvini ættu betur með "að horfa fram á veginn" ef stjórnvöld viðurkenndu "mistök" sín, ef hæg er að nota það nafn, í stað þess að lemja það með gömlu og rifnu gólftuskuni: "Við þessu gat enginn búist".

Harpa Grímsdóttir - Oddur Pétursson | 20.05.05 | 17:22

Viðhorf til snjóflóðahættu og hættumatið í Holtahverfi

Mynd 1 af 2 >>

Harpa Grímsdóttir og Oddur Pétursson.

Mikið vatn hefur runnið til sjávar í snjóflóðamálum á Íslandi frá árinu 1995. Upplýsingum um fallin snjóflóð hefur verið safnað saman á kerfisbundinn hátt, nýjar aðferðir hafa verið þróaðar til að meta snjóflóðahættu í byggð og öflugu eftirliti hefur verið komið á í þéttbýlisstöðum sem búa við snjóflóðahættu. Í þessari grein er fjallað um hugmyndir og viðhorf til snjóflóðahættu sem voru algeng í samfélaginu okkar fyrir árið 1995. Tekið skal fram í upphafi að tilgangurinn með þessari grein er ekki að ásaka nokkurn mann, heldur að fjalla almennt um viðhorf í samfélaginu í heild. Við sem bjuggum í „snjóflóðabæjum“ fyrir árið 1995 könnumst sennilega flest við einhver þessara atriða hjá sjálfum okkur.

Þekking staðkunnugra ekki nýtt sem skildi

Á síðustu öld voru heilu íbúðahverfin reist á svæðum þar sem heimildir eða sagnir voru til um að snjóflóð höfðu náð yfir. Varnaðarorð eldra fólks sem hafði mikla þekkingu á aðstæðum voru í sumum tilfellum virt að vettugi og menn beðnir um að vera ekki að hræða fólk að óþörfu. Á Flateyri var byggt á slíku svæði og einnig í Hnífsdal og miklu víðar. Í mörgum tilfellum heyrðust raddir sem fullyrtu að ekkert snjóflóð hefði fallið á viðkomandi svæði eða að snjóflóðin hefðu verið það ómerkileg að nær væri að kalla þau spýjur.

Í Holtahverfi eru til heimildir um tvö flóð sem náðu inn í mitt hverfið. Viðkomandi heimildarmenn bjuggu í nágrenninnu og staðhæfðu tilvist þessara flóða. Þeir eru báðir látnir.

Fallin snjóflóð, sem engu tjóni ollu, ekki litin alvarlegum augum

Fallin snjóflóð, sem ekki valda tjóni, geta litið mjög sakleysislega út. Oft er sjálfur flóðasnjórinn aðeins um 30-50 cm þykkur og því er erfitt er að ímynda sér kraftinn í slíkum flóðum á meðan þau eru á hreyfingu. Snjóflóð sem falla í átt að húsum, og stöðvast jafnvel skammt frá þeim, sýna að snjór getur farið af stað í hlíðinni fyrir ofan og þau eru vísbending um að við verri aðstæður gætu flóð náð viðkomandi húsum. Þetta er eins konar viðvörun náttúrunnar, sem við þurfum að kunna að lesa. Eins og margir muna féllu snjóflóð niður að húsum í Súðavík árið 1983.

Úr Kubba hefur fallið snjóflóð sem olli skemmdum á bíl og húsi. Ef snjóað hefði 20-40 cm meira áður en flekinn losnaði, hefði flóðið að öllum líkindum náð lengra inn í hverfið. Úr Bröttuhlíð ofan Holtahverfis hafa nokkur lítil snjóflóð verið skráð sem náðu niður í brekkurætur og upptök þeirra eru vel þekkt.

Hættan einungis talin vera bundin við staði þar sem vitað er að snjóflóð hafa fallið

Kannski er manninum eðlislægt að vilja sannanir til að trúa. Dæmi eru um að dregin hafi verið hættulína nákvæmlega eftir útlínu þekkts snjóflóðs úr stórum farvegi. Alveg við útlínur hins þekkta snjóflóðs var leyfilegt að byggja.

Sums staðar er ekki mikil snjóflóðasaga, einfaldlega vegna þess að engin hús stóðu undir viðkomandi fjalli og því voru flóð úr því ekki skráð. Þetta var tilfellið með Súðavík – snjóflóðasagan var ekki vel þekkt. Víðast hvar nær snjóflóðasagan stutt aftur í tímann eða minna en 100 ár. Þarna geta fræðin hjálpað. Með ákveðnum aðferðum er hægt að bera brekkur, þar sem snjóflóðasaga er ekki þekkt, saman við brekkur með þekktri snjóflóða¬sögu.

Talið er í lagi að reisa hús á stað þar sem aðeins fellur eitt snjóflóð að meðaltali á 100 árum

Ef einstaklingur býr með fjölskyldu sína í 30 ár í húsi sem snjóflóð nær til að meðaltali á 100 ára fresti, eru 30% líkur á að snjóflóð falli á húsið á meðan viðkomandi býr þar. Þá eru orðnar töluverðar líkur á því að einhverjir fjölskyldumeðlima endi ævi sína í snjóflóði, og árlegar dánarlíkur af völdum snjóflóða eru mun hærri en dánarlíkur af flestum öðrum orsökum s.s. krabbameini, æðasjúkdómum eða slysförum (hjá ungu fólki). Gera má ráð fyrir að í raun vilji fæstir hafa snjóflóðahættu í heimahúsi stærsta, eða einn af stóru áhættuþáttunum í lífi sínu og sinna.

Fyrir miðja síðustu öld var áhætta fólks af ýmsum orsökum mun hærri en nú. Sem dæmi má nefna að margir fórust í sjóslysum, algengt var að fólk varð úti í vondum veðrum og ekki var til lækning við ýmsum sjúkdómum sem nú er hægt að lækna. Þess vegna bætti snjóflóðahætta í mörgum tilvikum ekki svo miklu við hina daglegu hættu hjá fólki, jafnvel þótt menn byggju á stöðum þar sem liðu að meðaltali aðeins hundrað ár eða nokkur hundruð ár á milli snjóflóða. Í dag er ásættanleg áhætta miklu lægri og við krefjumst meira öryggis. Þess vegna verðum við að finna leiðir til að meta hversu langt aftakaflóð, sem falla við verstu aðstæður, geta farið. Til þess verðum við að nota fræðilega þekkingu, sem hefur orðið til víða um heim, í bland við þekkingu staðkunnugra og huglægt mat sérfræðinga.

Við þetta má bæta að snjóflóð er sú náttúruvá, að sjóslysum frátöldum, sem kostað hefur flest mannslíf á Íslandi.

Eftirlit og rýmingar talin fullnægjandi lausn í þéttbýli

Menn ímynda sér stundum að til sé óskeikul aðferð við snjóflóðaeftirlit. Í raun hefur ekki tekist að þróa tölvuspálíkan í heiminum sem nær jafngóðum árangri að spá fyrir um snjóflóð og staðkunnugur snjóathugunarmaður með mikla reynslu. Slíkir menn geta aldrei orðið óskeikulir vegna þess að það eru svo margir samverkandi þættir sem skapa snjóflóðahættu og erfitt er að fylgjast með mörgum þeirra á meðan veður er slæmt. Eftirlit og rýmingar eru almennt ekki talin fullnægjandi lausn fyrir þéttbýli þar sem snjóflóðahætta er veruleg.

Um forsendur hættumats

Árið 2003 var staðfest hættumat fyrir Ísafjörð og Hnífsdal. Þar voru afmörkuð hættusvæði C, B og A í hluta Holtahverfis. Við þessu er verið að bregðast með tillögum um varnir í Kubba. Nú hafa heyrst raddir í fjölmiðlum sem véfengja heimildir um flóð sem féllu áður en Holtahverfi var reist. Menn hafa komið fram með ýmsar breytingar¬tillögur við fyrirhugaðar varnir. Sumir virðast jafnvel telja að lítil eða engin snjóflóða¬hætta sé til staðar í Holtahverfi. Það er í sjálfu sér jákvætt að fólk skuli hafa skoðanir á málunum og vera tilbúið að ræða þær.

Fyrir árið 1995 hefði samfélagið hugsanlega ályktað sem svo að fyrst til eru staðkunnugir heimamenn sem efast um tilvist þessara flóða, og þar sem þeir sem voru til frásagnar um þau eru nú látnir, sé alveg óhætt að afgreiða þessar sagnir um snjóflóð sem hverja aðra vitleysu, enda er það þægilegra en að horfast í augu við þær. Kannski hefðu menn hugsað sem svo að snjóflóðið árið 1984 hafi bara verið spýja sem engin raunveruleg hætta stafaði af, og snjóflóð gætu ekki farið lengra en það fór, því engar óyggjandi heimildir séu til um slíkt. Þess vegna sé nóg að setja lágan garð ofan við Kjarrholtið, og ekki þurfum við að verja fjölbýlishúsin því engin snjóflóð hafa fallið á þau í öll þau 25 ár sem húsin hafa staðið. Ef þeim íbúum Holtahverfis sem láta heyra í sér finnst hættan ekki vera teljandi, er þá ekki bara allt í lagi? Það hefur komið fram krafa um að við „sérfræðingarnir“ biðjumst afsökunar, hættum við allt saman, og verðum menn að meiri fyrir vikið. Kannski við ættum að gera það…..

En hljómar þetta ekki eins og atburðarás sem við höfum gengið í gegnum áður, með slæmum afleiðingum? Okkur ber skylda til að læra af þeim hörmulegu slysum sem urðu árið 1995. Þess vegna er hættumatið fyrir Holtahverfi byggt m.a. á eftirfarandi forsendum:

Til eru sagnir um snjóflóð inn í mitt Holtahverfi, sem komu frá heimamönnum. Slíkar sagnir ber að taka alvarlega og þær mega ekki gleymast jafnvel þótt heimildarmennirnir séu látnir. Ekki er hægt að gera ráð fyrir að allir sem bjuggu í nágrenninu hafi orðið varir við flóðin eða muni eftir þeim. Tillit er tekið til þess að tunga eldra flóðsins átti að hafa verið þunn, og nákvæm staðsetning er ekki þekkt. Við vitum að flóð sem brýtur staura inni í miðju hverfi gæti eyðilagt hús á leiðinni, jafnvel þótt girðingarstaurarnir hafi verið lélegir. Við vitum líka að engin hús stóðu á áhrifasvæði hugsanlegra snjóflóða úr Kubba, og flóð gætu því hafa fallið án þess að þau væru skráð.

Við höfum séð að spýjur geta átt upptök í Bröttuhlíð, sem bendir til þess að stærri flóð geti líka farið af stað þar, ef óheppilegar snjósöfnunaraðstæður eru fyrir hendi.

Snjódýpt hefur verið mæld í Bröttuhlíð í 9 ár og hefur snjódýpt stundum mælst vel yfir einn og hálfan metra, t.d. nú í vetur þegar hún mældist mest 1,74 m. Við vitum því að meira en 1,5 m þykkur fleki getur farið af stað, ef aðstæður eru þannig, og slíkt snjóflóð myndi að öllum líkindum ná niður í hverfið. Í vetur náði snjórinn að bindast jafnóðum, en snjóathugunarmenn og snjóflóða¬vakt Veðurstofunnar fylgdust mjög grannt með þessu svæði, enda er það eitt af fáum þéttbýlissvæðum sem eftir eru í Ísafjarðarbæ þar sem mörg íbúðarhús eru á C-svæði samkvæmt hættumati.

Við nýtum þær aðferðir sem þróaðar hafa verið á Íslandi eftir 1995, og fleiri aðferðir sem þróaðar hafa verið víða um heim, til að hjálpa okkur að meta hversu langt flóð úr Kubba geta náð við verstu aðstæður. Augljóst er að úr Kubba geta ekki fallið flóð á stærð við stóru flóðin úr Skollahvilft á Flateyri, eða öðrum stórum giljum og upptakasvæðum í nágrenninu, en byggðin stendur það nálægt Kubba, að ekki þarf stór flóð til að ógna henni.

Stundum heyrist sú ásökun að þeir sem standi að gerð hættumats vilji hafa allt svo öruggt að hættusvæðin nái út fyrir öll velsæmismörk. Sú er ekki raunin. Viðmiðið sem notað er hér á landi er að ekki sé viðunandi að snjóflóðahætta í byggð bæti meiru en 10 % við árlegar dánarlíkur barna af öllum öðrum orsökum. Þetta viðmið er pólitísk ákvörðum sem tekin var af stjórnvöldum eftir slysin árið 1995. Það er nokkuð strangt, en við höldum að flest okkar vilji hafa það þannig.

Þeir sem vinna að hættumati gera sitt besta til að meta hættuna samkvæmt þeim viðmiðum sem gefin eru, miðað við þá þekkingu sem tiltæk er.

Verkfræðistofur hanna varnarvirki eftir forsendum sem valdar hafa verið með samráði við ýmsa sérfræðinga, meðal annars á Veðurstofunni. Allmörg flóð hafa fallið á varnargarða á Íslandi á þeim stutta tíma sem liðinn er síðan þeir voru byggðir, og bendir sú reynsla ekki til að þeir hafi verið hannaðir of stórir. Sem dæmi má nefna að flóðið sem féll á varnargarðinn á Flateyri árið 1999 fór 2/3 leiðarinnar að toppnum á garðinum, en það var ekki aftaka¬flóð. Við sjáum enga ástæðu til annars en að treysta verkfræðistofunni VST fyrir matinu á því hversu stór garðurinn á að vera, eða hvers konar varnir eru heppilegastar í Kubba. Á hinn bóginn er sjálfsagt að íbúar setji þær kröfur að umhverfis¬rask vegna framkvæmdanna verði í lágmarki.

Harpa Grímsdóttir, forstöðumaður Snjóflóðaseturs Veðurstofu Íslands á Ísafirði.

Oddur Pétursson, snjóathugunarmaður Veðurstofu Íslands í Ísafjarðarbæ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Það gerist æ oftar að þegar við jarðarbúar þokumst aðeins áfram veginn að spurt er:

Því tókum við ekki þetta skref fyrr!

Svona líkt og ef Newton hefði verið hengdur fyrir að setja ekki fram "lögmál" sín fyrr - eða því þá voru þau ekki réttari!

Svona líkt og ef Jesús Kristur hefði verið krossfestur fyrir seinagang en alls ekki fyrir sjálfa trúna - því í ósköpunum hann hefði ekki getað fæðst 10.000 árum fyrr og frelsað mannkynið forever, hvað hefði hann eiginlega verið að hugsa!

Svona líkt og ef Einar Oddur væri gerður að allsherjarpíslarvætti allra ofanflóða Íslandssögunar - eða því gat hann ekki fæðst fyrir Krist og búið Ísland undir landnám svo öruggt væri!

Eða Einstein, hugsiði ykkur! Hvílíkir álfar vorum við ekki að hafa ekki fattað fyrr allt þetta Newtons bull - að væri bull!

Því eplið getur svo vel svifið frá eikinni, bara að kraftar bulls séu nógu sterkir, segir Einstein.

Share this post


Link to post
Share on other sites

..........en fíflin þau voru altaf erfiðust, á mínum vettvangi áttu þau jafnan rétt og ég til að taka til máls".

Líttu í spegil!

Share this post


Link to post
Share on other sites

jóhann jóhannsson hvaða erindi á þessi grein inn í umræðuna!!!!!????????????? er Á þetta að vera eithvað sem ekki hefur komið fram hér áður?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Líttu í spegil!

ÞEIR TAKA ÞAÐ TIL SÍN SEM EIGA ÞAÐ ÞÓ ÞEIM HAFI EKKI VERIÐ ÞAÐ SÉRSTAKLEGA SKAMMTAÐ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sælir.

Meðan við höldum að epli falli frá eikartré er engin von að nokkrar framfarir verði hér.

Kv

Spinni.

Share this post


Link to post
Share on other sites
ÞEIR TAKA ÞAÐ TIL SÍN SEM EIGA ÞAÐ ÞÓ ÞEIM HAFI EKKI VERIÐ ÞAÐ SÉRSTAKLEGA SKAMMTAÐ.

Æi greyið mitt, það er nú algjör óþarfi að öskra þó að rökþrot þitt sé hrópandi!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fréttablaðið 15. janúar 07:45

Og fjallið það öskrar

Það var dimmt yfir Álftafirði fyrri part viku. Kalt í veðri og strekkingsvindur. Alhvítur snjórinn hafði ekki aðeins lagst af þunga yfir byggðina heldur líka á sálir fólksins. Það minntist hamfaranna ógurlegu 1995. Hafði ekki séð annan eins snjó síðan þá.

Og ekki var nóg með að erfiðar hugsanir leituðu á fólk vegna veðursins, náttúran lét finna áþreifanlega fyrir sér. Snjóflóð féllu og tepptu vegi og Súðavík var símasambandslaus í nærri hálfan sólarhring.

Sigríður Rannveig Jónsdóttir, sem missti eins árs dóttur sína og tengdaforeldra fyrir tíu árum, ók fram á flóð sem fallið hafði á veginn milli Ísafjarðar og Súðavíkur seinni part mánudags. Hún var á leið heim frá Ísafirði þar sem hún vinnur. Vanlíðanin steyptist yfir hana og hún stífnaði undir stýri. Hélt reyndar að hún myndi ekki lifa þetta af.

Vegagerðin var snör á vettvang, ruddi flóðinu frá og hleypti bílum sem biðu í gegn. Veginum var svo lokað og hann ekki opnaður aftur fyrr en morguninn eftir.

Um sama leyti og Sigríður Rannveg kom að flóðinu frá Ísafirði óku blaðamaður og ljósmyndari að því Súðavíkurmegin. Snjórinn sem áður hafði hvílt í fjallinu en ruddi sér braut niður hlíðina skildi fólkið að sem ætlaði að hittast morguninn eftir.

Óttinn við að fleiri flóð myndu falla, hugsunin um að liggja undir snjófarginu, jafnvel hafa sveipast með því í sjó fram, leitaði á huga þeirra sem komu að.

Óveðursskýin hrannast upp

Óvenjudjúp lægð kom upp að landinu að morgni sunnudagsins 15. janúar 1995 og gekk norður með austurströndinni. Vindurinn var gríðarlegur og til marks um það hafði vindhraði ekki áður mælst jafn mikill á Hveravöllum og þennan dag. Um leið var fannfergið ógurlegt.

Vindurinn sneri sér úr austri í norðvestan og skilyrði urðu öll hin fátíðustu. Snjór safnaðist upp í fjallshlíðarnar ofan Súðavíkur sem aldrei fyrr.

Um þetta voru sérfræðingar Veðurstofunnar og heimamenn í Súðavík meðvitaðir. Snjóflóðahætta vofði yfir staðnum og afráðið var að gera fólki í tilteknum húsum að yfirgefa þau. Við þá ákvörðun var stuðst við þá þekkingu og reynslu sem menn höfðu af þeim snjóflóðum sem fallið höfðu úr Súðavíkurhlíð, Traðargili og Sauradal, þekktum farvegum snjóflóða í Álftafirði.

Heimildir voru til um snjóflóð sem fallið höfðu ofan byggðarinnar í Súðavík allt frá árinu 1884. Árið 1973 féll flóð úr Traðargili og braut hlöðu. Árið 1983 féll flóð úr Súðavíkurhlíð sem hafnaði á fjárhúsi. 50 fjár drápust. Í desember 1994 féll flóð úr Traðargili á bæinn Saura. Einn maður var innandyra og bjargaðist talsvert þrekaður. Íbúðarhúsið og tvö fjárhús eyðilögðust og fimm kindur drápust.

Hið ótrúlega gerðist

Það snjóaði allan sunnudaginn fyrir áratug og vindurinn blés af kappi. Þegar vindáttin breyttist um kvöldið vofði hættan yfir. Sveitarstjórinn í Súðavík var í símasambandi við sýslumann og sérfræðinga á Veðurstofunni og að ganga tvö um nóttina var orðið ljóst að mikil hætta var á flóði.

Hús voru rýmd þar sem hættan var talin mest. Það var undan Traðargili, á þeim slóðum sem flóð hafði fallið tæpum mánuði áður.

Atburðir þeir sem síðar urðu kenna mönnum að aldrei er of varlega farið. Sagan má sín lítils þegar óblíð náttúran er annars vegar.

Þegar klukkan var sautján mínútur gengin í sjö að morgni mánudagsins 16. janúar 1995 féll gríðarlegt snjóflóð úr Súðavíkurhlíð. Flóðið ruddi sér braut yfir 16 íbúðarhús. Í þeim voru alls 48 manns. 22 sluppu ómeiddir, 12 slösuðust. 14 létust.

Um kvöldið féll annað flóð, að þessu sinni úr Traðargili, og ruddist yfir þrjú hús. Enginn var innandyra.

Snjóflóð höfðu áður fallið niður báða farvegina; bæði úr Súðavíkurhlíð og Traðargili. Þau höfðu aldrei náð jafn langt, aldrei verið jafn ógurleg. Aldrei hrifið með sér mannslíf.

Leit og björgun hefjast

Björgunarstörf hófust þegar í stað og voru unnin af heimamönnum einum fyrstu klukkustundirnar þar sem óveðrið teppti samgöngur til Súðavíkur. Skyggnið var lítið og aðstæður allar hinar verstu.

Miðstöð björgunarstarfs og aðhlynningar slasaðra var komið upp í frystihúsinu og þaðan var aðgerðum stjórnað.

Ástandið var skelfilegt. Margra var saknað og margir voru alvarlega slasaðir. Flestir voru klæðalitlir enda undir hlýjum sængum þegar flóðið kom.

Aðhlynning slasaðra var erfið og Sigríður Hrönn Elíasdóttir, sem var sveitarstjóri í Súðavík veturinn 1995, minnir á það í viðtali við Fréttablaðið í dag að hvorki var læknir né hjúkrunarfræðingur á staðnum. Ekki heldur Rauðakrossdeild.

Heimamenn sinntu öllu leitar- og hjálparstarfi fyrstu klukkustundirnar en klukkan tíu um morguninn lagðist Fagranesið að bryggju með á fimmta tug björgunarsveitarmanna, lækna og hjúkrunarfræðinga. Að auki voru fjórir leitarhundar með í för sem skiptu sköpum við björgunarstörfin.

"Heimamenn voru uppgefnir. Þeir höfðu verið úti í kolvitlausu veðri og það þurfti að skipta og koma skipulagi á hlutina. Allir höfðu verið á útopnu," segir Sigríður Hrönn.

Atburðirnir spyrjast út

Fréttir af snjóflóðinu í Súðavík tóku að berast milli manna víðs vegar um land fljótlega eftir að það féll. Tíðindin bárust símleiðis fyrstu klukkustundirnar því Almannavarnanefndin vestra meinaði fréttaflutning fjölmiðla af atburðunum þar til klukkan hálf ellefu. Voru þá rúmar fjórar klukkustundir liðnar frá því flóðið féll. Engu að síður var það á margra vitorði og erlendar fréttastofur höfðu meira að segja haft spurnir af hörmungunum.

Tíðindin höfðu meðal annars borist út á sjó og til eyrna áhafnarinnar á togaranum Bessa. Þar um borð voru meðal annarra Súðvíkingarnir Hafsteinn Númason og Ómar Már Jónsson.

Fyrstu upplýsingar voru óljósar og misvísandi. Um tíma héldu þeir að um lítið flóð væri að ræða en síðar skildist þeim að enn stærri hluti byggðarinnar hefði farið undir en raunin var.

Báðir áttu Hafsteinn og Ómar fólk í Súðavík; Hafsteinn eiginkonu og þrjú lítil börn og Ómar foreldra, systur og hennar fjölskyldu. Börn Hafsteins og konu hans létust, systurdóttir Ómars lést.

Átta af þeim fjórtán sem létust í snjóflóðunum í Súðavík voru börn.

Leitað í 36 tíma

Ekkert lát var á óveðrinu. Áfram var leitað af kappi í snjófarginu og rústum húsa. Liðsauki bættist leitarmönnum með fleiri skipum og íbúar Súðavíkur voru fluttir sjóleiðina til Ísafjarðar.

Fyrst eftir að flóðið féll fundust fjórir á lífi. Fyrri part mánudagsins fundust ellefu, þar af fimm látnir. Á mánudagskvöldinu fundust fjórir. Þrír voru látnir en fjórtán ára stúlka var á lífi. Hún hafði legið undir snjónum í sextán klukkustundir. Aðfaranótt þriðjudagsins fannst einn látinn en undir morgun gerðist nokkuð sem margir töldu kraftaverk. Tíu ára piltur fannst á lífi. Hann hafði þá verið í snjónum í 23 klukkustundir. Á þriðjudeginum fundust þeir fimm síðustu sem saknað var, allir látnir.

Leit stóð linnulaust í einn og hálfan sólarhring frá því að flóðið féll og þar til yfir lauk. Á þriðja hundrað manns kom að leit og björgun og vann við gríðarlega erfiðar aðstæður; í aftakaveðri, rafmagnsleysi og með hættuna á frekari snjóflóðum yfir höfði sér.

Ný Súðavík rís

Loks rofaði til. Fólk reyndi að ná áttum en gekk misjafnlega. Áfallið var skelfilegra en orð fá lýst.

Við tók óvissa um framtíð byggðar í Súðavík, óvissa um hagi fjölda fjölskyldna, óvissa um lífið í kjölfar hamfaranna og þess sára missis sem svo margir urðu fyrir.

Þjóðin fylgdist með og reyndi að leggja sitt af mörkum. Afráðið var að flytja byggðina í Súðavík innar í fjörðinn og reisa þar nýtt þorp. Þeir sem vit hafa á og að komu segja þann gjörning þrekvirki. Slíkt hafði aldrei verið gert og verður sjálfsagt aldrei gert aftur.

Áfram stendur gamla byggðin og þar er dvalið í hverju húsi yfir sumarmánuðina. Í gömlu byggðinni miðri stendur minningarreitur um þá sem fórust og verður hann vígður í sumar, þegar grasið er grænt.

Fyrirsögnin er fengin úr lagi Bubba Morthens, Með vindinum kemur kvíðinn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

jóhann er möguleiki að linka inn bókina "Þrautgóðir á raunarstund" ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Fyrir vestan er veturinn stríður

vokir yfir byggð og tíminn líður.

Með sólvana daga, dapurlegan róm

dreymir ekki alla himnanna blóm.

Vegirnir lokast, veturinn hamast,

vörnin er engin, þorpið lamast.

Menn horfa upp í hlíðina, sjá ekki neitt

himinn og jörð renna saman í eitt.

Dag eftir dag snjónum kyngdi niður,

dúnmjúk mjöll, þessi hvíti friður.

Í rökkrinu þorpið sýndist svo smátt,

svo fór hann að hvessa úr annarri átt.

Og með vindinum kemur kvíðinn,

úti er kolsvört hríðin.

Og fjallið það öskrar svo fellur öll hlíðin

og húsin þau hverfa í kófið.

Eitt andartak stóð tíminn kyrr,

æddi síðan inn um glugga og dyr.

Hreif burt vonir, reif upp rætur,

einhvers staðar engill grætur.

Hvers vegna hér - menn spá og spyrja,

spurningar flæða hvar á að byrja.

Fólkið á þig kallar Kristur,

kvölin nístir bræður og systur.

Tárin eru leið til að lækna undir

lífið er aðeins þessar stundir.

Gangverk lífsins þau látlaust tifa

og við lærum með sorginni að lifa.

Og með vindinum…

Bubbi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hið fegursta veður var hinn 30. apríl 1995 er fyrsta skóflustungan að nýja þorpinu var tekin að

viðstöddum fjölda gesta. Á myndinni eru, talið frá vinstri, Vigdís Finnbogadóttir, Jón Gauti

Jónsson, Einar Kr. Guðfinnsson alþingismaður, Páll Pétursson félagsmálaráðherra, Steinn

Ingi Kjartansson, fyrrum sveitarstjóri og núverandi sparisjóðsstjóri í Súðavík, Guðmundur

Bjarnason umhverfisráðherra, Vilhjálmur Þ. Vilhjálmsson, Sigrún Magnúsdóttir og Þórdís

Jónsdóttir, eiginkona Ólafs Helga Kjartanssonar sýslumanns.

Eftir að fyrsta skóflustungan hafði verið tekin. Milli Vigdísar Finnbogadóttur og Jóns Gauta

standa hjónin Kjartan Jónsson og Ingibjörg Guðmundsdóttir en þau áttu landið sem nýja þorpið

er reist á. Aftan við Jón Gauta, lengst til hægri á myndinni, er Heiðar Guðbrandsson, hreppsnefndarmaður

í Súðavíkurhreppi.

Deiliskipulagið skoðað. Á myndinni eru, talið frá vinstri, Björn Bjarnason menntamálaráðherra,

Þórdís Jónsdóttir og eiginmaður hennar, Ólafur Helgi Kjartansson sýslumaður, Vigdís Finnbogadóttir,

Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra og aftan við hann Jón Gauti Jónsson.

Það hafa svosem komið forsetar og ráðherrar til Súðavíkur.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Það má auðvitað alltaf deila um hvar eigi að draga svona línur en ég held að sú fullyrðing að línurnar séu svo nálægt snjóflóðaútlínum að "það sé hreint rugl" sé fjarri lagi.

:LOL

Skoðaðu kortið betur og sjáðu rauðu strikalínuna frá eldra snjóflóði sem er langt innan svörtu línunnar. Fer yfir þar sem Brautarholt og Lyngholt mætast.

Pointið er þeta: Hvernig í ósköpunum er hægt að teikna svörtu línuna annars staðar en 100m í burtu frá síðast vituðu snjóflóðatungu? Sem þýðir í raun út við mörk hverfisins. Þetta hverfi á allt að vera í rýmingarstaðli, það er nokkuð ljóst. Þessi svarta lína á alls ekki að vera inni í snjóflóði heldur fyrir utan öll vituð snjóflóð. Jú það má deila um hvar eigi að draga svona línur en það er nú lágmark að þær séu ekki dregnar yfir stað þar sem vitað er að snjóflóð hefur fallið. Þar sem snjóflóð fellur einn dag mun annað stærra falla einhvern annann dag. Nokkuð klárt mál. Þetta kort er sjálfsagt eitthvað betra en kortin 1995 en samt sams konar galli á hættumati. Menn eru m.ö.o. að taka ákveðnar áhættur vegna verðgildis húsanna etc etc.

Miðað við staðsetningar fyrri flóða er engin ástæða til að ætla annað en að snjóflóð geti náð gatnamótum þar sem Hafraholt og Árholt mætast.

Þetta skipulag er mistök frá sjónarhóli snjóflóða og kortið reynir að fara einhverja millileið. Nema ef varnargarður er byggður fyrir ofan hverfið þá breytast forsendurnar, vonandi er það gert sem fyrst. Svo skil ég ekki alveg af hverju þú ert að verja svona augljósann hlut. Er ekki betra að koma hreint fyrir dyrum og ræða þessi mál eins og þau standa?

Set þetta inn aftur til að þú getir skoðað betur og velt þessu fyrir þér:

post-44-1130546889.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

user posted image

Flateyringar eru búnir að láta svo margt yfir sig ganga að svona hóst hér á Málefnunum breytir ósköp litlu og myndi ekki heldur hrófla hið minnsta við Súðvíkingum.

Aftur spyrja sig mörg í leyni hví fengu ekki að moka upp garðinum sjálf og helst eftir eigin höfði. Hið vísindalega lag er að sjálfsögðu augljóst, eða því þessi reglustrikuðu kennimörk Háskóla Íslands nema til að auglýsa akademí?

Eru snjóflóð þá til þess fallin að auglýsa akademí?

Snjóflóð þá til þess fallin að auglýsa fagurfræði, humm, humm?

Eða komu akademíur kannski hvergi nærri - varla einu sinni afsprengi akademía, ha, ha?

Nei, Flateyringar eru búnir að láta svo margt yfir sig ganga að svona akademísk hóst í fjöllunum breyta ósköp litlu þannig séð og myndu ekki heldur hrófla hið minnsta við Súðvíkingum.

Það er bara svo margt hægt að láta yfir sig ganga, hóst, að þökk sé þó kórum og kirkjum og kennivöldum að ekki var malbikað yfir eyrarnar í leiðinni, þó auðvitað hefði það orðið alveg óvart, sona akademískt séð, þannig sko samkvæmt reglustrikunni...

Share this post


Link to post
Share on other sites

En samkvæmt raunveruleikanum missti fjöldi manns það fallagagata og besta sem það átti fyrir utan alla efnahagslega aleigu sína ....Það er og verður aldrei hægt að meta til peninga. En það verður ekki bætt með því að búa til hatur á einhverjum sem gerði mistök í fortíðinni.... svo mikið er ég viss um

Share this post


Link to post
Share on other sites

NámanNám er vinna!

Nám er vinna en fæstir námsmenn eru hálaunaðir. Fjármál skipa þó stóran sess í lífi námsmanna rétt eins og hjá öðrum. Markmið Námunnar er að létta námsmönnum lífið meðan á námi stendur og bjóða upp á fjölbreytta þjónustu sem er sniðin að þeirra þörfum. Í Námunni bjóðast einnig afar hagstæð kjör.

Léttu mér lífið!

Greiðsluþjónusta - gott fyrir þá sem eru með fáa reikninga Greiðsludreifing - þægileg aðferð til að jafna útgjöldin yfir árið Afsláttur af greiðslumati - af hverju að borga fullt verð? Yfirdráttarlán - hagstæðari kjör á en á almennum yfirdráttarlánum Félagaþjónusta - við aðstoðum við innheimtuna Nám(an) hljómar bara vel!

Nýir Námufélagar geta valið milli þrenns konar inngöngugjafa:

Bakpoka fyrir fartölvu 1.500 króna endurgreiðslu á nemendafélagsgjöldum Töskur fyrir síma Fyrir hverja?

Allir námsmenn 14 ára og eldri geta gerst félagar í Námunni.

Sæktu um!

Gerast Námufélagi - umsókn um Námuna Sækja um Námureikningslán Kynntu þér málið

Hringdu í Þjónustuver Landsbankans í síma 410 4000 (opið virka daga milli 8 og 21 og á laugardögum frá 11-16) Sendu okkur fyrirspurn eða tölvupóst á netfangið info@landsbanki.is og við svörum við fyrsta tækifæri Fáðu aðstoð og ráðgjöf í næsta útibúi Landsbankans

--------------------------------------------------------------------------------

landsbanki.is

Velkominn í viðskiptiÞjónustuver 410 4000

Hafðu samband

Opnunartími útibúa

Styttu þér leið...

Greiningar

Störf í boði

Verðskrá og vaxtakjör

Útibú

Hraðbankar

Reiknivélar

Umsóknir

Veftré

Gengi gjaldmiðla Kaup Sala

USD 60,68 61

GBP 107,92 108,48

DKK 9,833 9,887

NOK 9,39 9,442

SEK 7,701 7,743

JPY 0,525 0,5282

EUR 73,35 73,79

Myntbreytir

Gengisþróun

Meiri upplýsingar um gengi

Valmynd

Forsíða Einstaklingsþjónusta Námsmenn

Náman

Umsókn um Námuna Endurfjármagnaðu námsárin Greiðsluþjónusta Yfirdráttarlán Félagaþjónusta Fermingar 2005 Vinnuskóla’dól 2005 Sumarlaun 2005 Snoop Dogg krossgáta Bítl leikurKort Námsstyrkir LÍN-þjónusta Lán Sparnaður Tilboð NetklúbburKrakkar Markaðir Fyrirtækjaþjónusta Um LandsbankannEnglish LeitLeitarorð:

Netbankar

Einkabanki Fyrirtækjabanki E*TRADE Sækja um:Einkabanka

E*TRADE

Upplýsingar um öryggi

Stoð tenglar

Hafðu samband

Starfsmenn

Veftré

Upplýsingar

Landsbanki Íslands hf.

Austurstræti 11

Þjónustuver 410 4000

Swift: LAISISRE

Kt: 540291 2259

info@landsbanki.is

Lagalegur fyrirvari

Verklagsreglur

Um vefinn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Forsíða

Forsíða | Viðskipti | Íþróttir | Enski.is | Fólkið | Stjörnuspeki | Barnaland |

Fasteignir | Atvinna | Smáauglýsingar | Gagnasafn | Myndasafn | Morgunblaðið | Innlent|Erlent|Tækni og vísindi|Veður|Ítarefni|Fréttir vikunnar|mbl.is upphafssíða|Senda efni til Morgunblaðsins|GSM þjónusta

Letur:

Breidd:

Leit

mbl.is Gagnasafn Smáauglýsingar Símaskrá Firmaskrá

Nýtt á mbl.is

Myndband af tónlistarhúsi

Sunnud. krossgátan

Uppskriftir

Hljómsveit Fólksins

Gljúfrasteinn

Helstu mál

Konur leggja niður vinnu

Fjárlagafrumvarp fyrir árið 2006

Ákæra vegna Baugs

Blað dagsins

Fyrir áskrifendur

Skráning áskrifenda

Innlent

Erlent

Ritstjórnargreinar

Menning

Aðsent efni

Minningargreinar

Sjávarútvegur

Viðskipti

Daglegt líf

Fastir þættir

Íþróttir

Miðillinn mbl.is

Gera mbl.is að upphafssíðu

Hafðu samband

Netauglýsingar

Um mbl.is

Umferð

Veftré

Þjónusta mbl.is

Auðlesinn mbl.is

Fréttasími

Helstu fréttir í tölvupósti

SMS-fréttir

WAP og lófatölvur

Morgunblaðið

Áskrift

Auglýsingar

Opið efni

Úr Morgunblaðinu

Forystugreinar

Reykjavíkurbréf

Prófkjör

Aðsendar greinar

Andlát

Forsíða (PDF)

Bush kemur til fundar við fréttamenn við Hvíta húsið í dag.

Reuters

Bush kveðst leiður yfir ákærunum á hendur Libby og afsögn hans

George W. Bush sagðist í dag leiður yfir því að Lewis Libby, starfsmannastjóri varaforsetans, skuli hafa verið ákærður og í kjölfarið sagt af sér. Bætti Bush því við að í bandarísku réttarkerfi væri gengið út frá því að ákærðir væru saklausir og ættu þeir rétt á sanngjarnri málsmeðferð og réttarhöldum. Bush sagði að Libby hefði „fórnað miklu“ og sinnt skyldustörfum á „ögurstundu í sögu þjóðarinnar“.

Meira

Helstu fréttir

Viðskipti | mbl.is | 28.10.2005 | 19:41

34,5 milljarða króna hagnaður Kaupþings banka

Hagnaður Kaupþings banka var 9708 milljónir á þriðja ársfjórðungi og nam alls 34.474 milljónum króna á fyrstu níu mánuðum ársins. Hagnaður á hlut á þriðja ársfjórðungi nam 14,8 krónum, samanborið við 13,5 krónur á hlut á þriðja ársfjórðungi 2004 og 20,9 krónum á hlut á öðrum ársfjórðungi 2005. Þá nemur hagnaður á hlut á fyrstu níu mánuðum ársins 52,7 krónum, samanborið við 26,3 krónur á sama tímabili í fyrra.

Meira

Viðskipti | mbl.is | 28.10.2005 | 20:13

Hagnaður viðskiptabankanna samtals nærri 66 milljarðar

Hagnaður viðskiptabankanna þriggja, Kaupþings banka, Íslandsbanka og Landsbanka, nam samtals tæpum 66 milljörðum króna fyrstu 9 mánuði ársins. Allt árið í fyrra var hagnaður bankanna þriggja tæpir 40 milljarðar króna.

Meira

Tækni & vísindi | mbl.is | 28.10.2005 | 20:54

Vísindamenn telja sig hafa fundið erfðagalla sem kunni að valda dyslexíu

Allt að fimmta hvert tilfelli dyslexíu, eða lesblindu, kann að mega rekja til galla á arfbera sem kallast DCDC2, að því er vísindamenn við Yale-háskóla segja. Stökkbreytt afbrigði arfberans leiðir til truflunar á myndun heilarása sem gera lestur mögulegan.

Meira

Innlent | mbl.is | 28.10.2005 | 21:29

Sumstaðar ófært innanbæjar í Vestmannaeyjum

Lögreglan í Vestmannaeyjum hvetur fólk til að vera ekki á ferðinni nema nauðsyn beri til. Hefur lögreglan og Björgunarfélag Vestmannaeyja verið í allan dag að aðstoða fólk sem fest hefur bíla sína, og bæjarstarfsmenn reyna eftir mætti að halda götum opnum. En lögreglan segir það lítt duga. Ástandið sé orðið slæmt „þegar maður festir lögreglubílinn niðri í miðbæ“.

Meira

Íþróttir | mbl.is | 28.10.2005 | 20:37

Mourinho: Chelsea er besta lið Englands

Jose Mourinho, knattspyrnustjóri Chelsea, er ekkert smeykur þrátt fyrir að Chelsea hafi ekki náð að sigra í tveimur leikjum í röð. Hann segir að Chelsea sé enn besta liðið á Englandi en Chelsea gerði 1:1 jafntefli við Everton á sunnudaginn í deildinni og Chelsea féll úr deildabikarnum í fyrradag þegar liðið tapaði gegn Charlton eftir vítaspyrnukeppni.

Meira

Innlent

Björgólfur endurkjörinn formaður LÍÚ

Ingibjörg Sólrún: Útgerðarmenn hætti að tala um eignarrétt á kvóta

Ekkert flogið innanlands í dag vegna veðurs

Vill að lykilembætti lögreglu verði á Sauðárkróki

20.400 bílar skráðir það sem af er árinu

Dæmdur í fangelsi fyrir að stela veski

Annasamt hjá lögreglu og björgunarmönnum í Vestmannaeyjum; mjög slæmt veður

Slösuðum haferni bjargað úr sjó undir Súðavíkurhlíð

Menningarsamningur undirritaður við Vesturland

Ritstjórar DV dæmdir fyrir meiðyrði

Erlent

Öryggisráð SÞ fordæmir orð Íransforseta um Ísrael

Ísraelar halda áfram eldflaugaárásum á Gaza

Libby ákærður fyrir aðild að leka á nafni CIA-manns til fjölmiðla

Öryggisráð SÞ fordæmi orð Íransforseta um eyðingu Ísraels

Ungnaut talið smitað af kúariðu í Austurríki

Sóknarbörn flugust á í Úkraínu

Fimm bandarískir hermenn létust í Írak

Rúm milljón Írana tók þátt í mótmælum gegn Ísrael

Búist við að fjölþjóðlegur her verði ári lengur í Írak

48 fórust í snjóflóðum í Austurríki í fyrravetur

Fólkið

Fólk | mbl.is | 28.10.2005 | 19:52

Jessica hefur glæsilegasta barminn

Poppstjarnan Jessica Simpson hefur glæsilegasta barminn í Hollywood, að mati tímaritsins In Touch, og danska Ekstrabladet greinir frá.

Meira

Bóksalinn í Kabúl skrifar bók um Åsne Seierstad

Voksne Mennesker og Latibær fá flestar Eddu-tilnefningar

Ný plata Radiohead tekin upp í draugahúsi

Fræg andlitsmynd af Shakespeare talin vera af öðrum

Manson og unnusta hans vilja blóðbrullaup

Viðskipti

Viðskipti | mbl.is | 28.10.2005 | 16:55

Krónan veiktist um 0,54%

Gengi krónunnar veiktist um 0,54% í dag, samkvæmt upplýsingum frá Íslandsbanka. Í byrjun viðskipta var vísitalan 102,5, en við lokun nam hún 103,05. Velta á millibankamarkaði var 7,9 milljarðar króna. Gengi dollarans er 60,95 krónur, pundsins 108,3 og evrunnar 73,61.

Hlutabréf hækkuðu í Kauphöll Íslands

Volvo taldi greiðslur til stjórnvalda í Írak eðlilegar

Hagvöxtur mældist 3,8% í Bandaríkjunum á þriðja fjórðungi

Samkeppniseftirlit Svíþjóðar kærir TeliaSonera

ANZA kaupir netafritun.is

Íþróttir

Íþróttir | mbl.is | 28.10.2005 | 21:53

Benítez: Ég mun kaupa leikmenn í janúar

Rafael Benítez, knattspyrnustjóri Liverpool, hefur viðurkennt að það voru mikil mistök hjá Liverpool að kaupa ekki fleiri leikmenn í sumar en það hefur allt gengið á afturfótunum hjá Evrópumeisturunum undanfarna daga. Liverpool tapaði fyrir Fulham um síðustu helgi og féll svo úr leik í enska deildabikarnum þegar liðið tapaði fyrir Crystal Palace. Liverpool mætir West Ham á morgun á Anfield í deildinni en Liverpool er í 13. sæti með aðeins 10 stig.

Meira

Akinbiyi hetja Burnley

ÍR-ingar eru veðurtepptir á Egilsstöðum

Wenger býst við hörkuleik á White Hart Lane

Keflavík tapaði með 18 stiga mun í Lettlandi

Bailey sagt upp hjá Grindavík - Helgi Jónas dregur sig í hlé

Tækni og vísindi

Tækni & vísindi | AP | 27.10.2005 | 17:58

Mars í nærmynd

Þessi mynd af reikistjörnunni Mars var tekin af jörðu niðri á laugardaginn var, en næsta laugardag verður Mars í um 70 milljóna kílómetra fjarlægð frá jörðinni, en fjarlægðin er að jafnaði um 225 milljónir kílómetra. Mun Mars ekki fara svona nálægt jörðinni aftur fyrr en árið 2018.

Simpansar sýna lítinn náungakærleik

Mbl.is í gagnvirku sjónvarpi Símans

Spáði „dauða Netsins“

Fuglaflensa kann að berast með farfuglum til Norður-Ameríku á næsta ári

Helmingur kóralrifa í heiminum kann að verða horfinn eftir 40 ár

Veðrið kl. 24

Reykjavík

Akureyri 1°

Egilsst. 2°

London 14°

K.höfn 11°

New York °

Velja borgir

Uppskriftir

Auglýsingar

Leið að aukatekjum

Er óboðinn gestur á þínu heimili?

Frí herbalife heilsuskýrsla

Herbalife reynslusögur

VILTU LÉTTAST Á ÖRUGGAN OG ÁHRIFARÍKAN HÁTT? SMELLTU HÉR NÚNA!!

Ert þú móðir?

Samgöngur

Millilandaflug

Innanlandsflug

Skipaferðir

Vegagerðin

Gjaldmiðlar

USD 60.70

EUR 73.79

GBP 108.21

CAD 51.80

DKK 9.89

Staður og stund

Æskulýðsfélag Árbæjarsafnaðar

Íslensk myndlist 1945-1960 Frá abstrakt til raunsæis

Gljúfrasteinn

Ólafur Elíasson og Stefán Jónsson

Æskulýðsfélag fyrir 9. og 10. bekk í Hjallakirkju

Fara á stað og stund

Stjörnuspá

Fiskar

Fiskurinn á í basli með umburðarlyndið þessa dagana. Ástvinir gera þér hugsanlega gramt í geði með tillitsleysi þínu. Láttu sem þú elskir og samþykkir einhvern án skilyrða, þannig kynnist þú skilyrðislausri ást.

Öll merkin

Lottó

Lottó 22.10.2005

6 13 21 33 35 19

Jóker

2 3 8 9 7

Áskrift á www.lotto.is

Birt án ábyrgðar

Slóð: http://www.mbl.is//mm/frettir/index.html

Skoðað: 2005-10-29 01:27

© mbl.is/Árvakur hf

© mbl.is/Árvakur hf, 2005

Mbl.is: Hafðu samband, Um mbl.is, SMS fréttir, WAP þjónusta, Fréttir í tölvupósti, Netauglýsingar, Gera mbl.is að upphafssíðu, Veftré. Morgunblaðið: Gerast áskrifandi, Auglýsingar, Starfsfólk og deildir, Sækja um starf.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ég gleymdi að geta þess, Sólveig, að lagið hans Bubba heitir:

Með vindinum kemur kvíðinn

Held þetta sé eitt albesta ljóð sem hann Bubbi hefur samið. Við gleymum því oft að hann er ekki bara textasmiður og blúsari hann Bubbi, hann er virkileg sál í söngvunum sínum. Hlustiði bara aftur:

Fyrir vestan er veturinn stríður

vokir yfir byggð og tíminn líður.

Með sólvana daga, dapurlegan róm

dreymir ekki alla himnanna blóm.

Vegirnir lokast, veturinn hamast,

vörnin er engin, þorpið lamast.

Menn horfa upp í hlíðina, sjá ekki neitt

himinn og jörð renna saman í eitt.

Dag eftir dag snjónum kyngdi niður,

dúnmjúk mjöll, þessi hvíti friður.

Í rökkrinu þorpið sýndist svo smátt,

svo fór hann að hvessa úr annarri átt.

Og með vindinum kemur kvíðinn,

úti er kolsvört hríðin.

Og fjallið það öskrar svo fellur öll hlíðin

og húsin þau hverfa í kófið.

Eitt andartak stóð tíminn kyrr,

æddi síðan inn um glugga og dyr.

Hreif burt vonir, reif upp rætur,

einhvers staðar engill grætur.

Hvers vegna hér - menn spá og spyrja,

spurningar flæða hvar á að byrja.

Fólkið á þig kallar Kristur,

kvölin nístir bræður og systur.

Tárin eru leið til að lækna undir

lífið er aðeins þessar stundir.

Gangverk lífsins þau látlaust tifa

og við lærum með sorginni að lifa.

Og með vindinum…

Share this post


Link to post
Share on other sites

Magnaður texti hjá Bubba.

Hann er snillingur og hefur gott innsæi í hið íslenska mannlíf.

Malla

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  
Followers 0

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.